devam etmeniz halinde bu veri kaldırılacak.devam etmek istediğinizden emin misiniz?

kapak fotoğrafı
profil resmi
badia kamiş
@badia22

1 başlık

20 entri

2021 ilk ve acil yardim vize soruları çocuk gelişimi bölümü

20 - Asağıdakilerden hangisi travma yaşayan hastaya müdahale sırasında doğru bir yaklaşımdır? a) Yaralı/hastayi guvenli alana çıkarmak ve sakinleştirmek. b) Yaşadığı olayı unutmasını ya da duşünmemesini söylemek. c) Travma yaşayan yarali/hastanın hemen toparlanmasını beklemek. d) Yaralizhastanın yaşadığı travmayı basit görmek ve küçumsemek. e) Travmayı atlatamayan yaralı/hastayı eleştirmek ya da güçsüz görmek. ▪️ Boş bırak (spoiler:a)

2021 ilk ve acil yardim vize soruları çocuk gelişimi bölümü

19)_Trafik kazası geçiren bir yaralıda burun ve kulaktan kan veya açık renkli bir sıvı gelmesi bize neyi düşündürmelidir? a) Hastada beyin ölümü olduğunu 102 b) Hastada enfeksiyon olduğunu C) Kafatası ve omurga yaralanması olduğunu d) Burun kanaması olduğunu e) Hastanın göğüs travması olduğunu ▪️ Boş bırak (spoiler:c)

2021 ilk ve acil yardim vize soruları çocuk gelişimi bölümü

18- Ambulanslarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Acil yardım ambulansında hilal karakteri ve "acil yardım ambulansı" kelimesi kırmıZı renktedir. b) Hasta nakil ambulanslarındaki şerit, mavi renkli ve fosforlu özelliktedir. C) Çoklu ambulans, aynı anda en fazla iki hastayı taşıma kapasitesine sahiptir. d) Yoğun bakım ambulanslarını, birt kırmizı biri mavi renkli ve fosforlu özellikte iki şerit çevrelemektedir. e) Obez ambulansları özel bir vinç sistemiyle donatilmış ve maksimum 350 kg ağırlığına kadar hasta/yarali taşıma kapasitesine sahiptir. ▪️ Boş bırak (spoiler:d)

2021 ilk ve acil yardim vize soruları çocuk gelişimi bölümü

17- Aşağıdakilerden hangisi triyajda hasta nakli ile ilgili değildir? a) Bir ambulansın sürücü kabininde iki Yeşil kodlu yaralı taşınabilir, b) Bir ambulansın hasta kabininde bir sari ve bir yeşil kodlu yaralı taşınabilir. C) Bir ambulansın sürücü kabininde bir kırmızı kodlu yaralı taşınabilir. d) Bir ambulansın hasta kabininde iki yeşil kodlu yaralı taşınabilir. e) Bir ambulansın hasta kabininde sadece bir kodlu yaralı taşınabilir. ▪️Boş birak (spoiler:c)

2021 ilk ve acil yardim vize soruları çocuk gelişimi bölümü

16- I. Tsunami lI. Heyelan lll. Salgin hastaliklar Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri depremin meydana getirdiği ikincil afetler arasında yer alır? a) I ve ll b) I. Il ve IIl C) Yalnız l d)Il ve IIl E)Yalnız lll ▪️Boş bırak (spoiler:a)

2021 ilk ve acil yardim vize soruları çocuk gelişimi bölümü

15 Aşağıdakilerden hangisi modern afet yönetimi kavramında yer alan "Risk Yönetimi" aşamalarından biridir? a) Tehlike ve zararların azaltılması b) Etki analizi C) iyileştirme d) Müdahale e) Yeniden yapılanma ▪️ Boş bırak (spoiler:a)

2021 ilk ve acil yardim vize soruları çocuk gelişimi bölümü

14- l. Hasta veya yaralının bilinç kontrolu yapılır. II. Açık gogus yaralanması varsa yara deliği avuç içi ile fazla bastırılmadan kapatılır. llI. Yaranın üzeri temiz, hava geçirmeyen özellikte naylon poşet gibi malzemeyle kapatilarak dört tarafi bantla sabitlenir. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri gögüs yaralanmalarında ilk yardım uygulamaları arasında yer alır? a) I ve ll b) lI ve IIl C) Yalnız IIl d) l .ll ve Ill e) Yalniz I ▪️Boş birak (spoiler:d)

2021 ilk ve acil yardim vize soruları çocuk gelişimi bölümü

13 - Aşağıda verilen yetişkinlerdeki sağ kalım zinciri halkaları açıklamalarından hangisi yanlıştır? a) 2. Halka= Olay yerinde bulunan ilk yardımainın yaptığı temel yaşam desteği b) 5. Halka= Kardiyak arrest sonrası bakım C) 1. Halka= Arrestin ve oluşabilecek zararların önlenmesi d) 4. Halka= Etkili yetişkin ileri yaşam desteği uygulamalari C) 3. Halka= Erken defibrilasyon ▪️Boş bırak (spoiler:e)

2021 ilk ve acil yardim vize soruları çocuk gelişimi bölümü

12- Aşağıdakilerden hangisi delici göğüs yaralanmalarında ilk yardım uygulamasıdır? a) Yaranın üzeri hava geçirmeyen malzeme ile üç tarafi kapalı, bir tarafı açık şekilde kapatılır. b) Yaranın üzeri dört kosesi kapalı olacak şekilde kapatılır. C) Yaranın üzerine kurumaması için nemlendirici krem surülur. d) Dışarı çıkan organlar yerine yerleştirilir. e) Yaraya batan cisim varsa çıkarılmali ve yara kapatilmali. ▪️Boş bırak (spoiler:b)

2021 ilk ve acil yardim vize soruları çocuk gelişimi bölümü

11- Aşağıdakilerden hangisi Altı T'ye göre ilk yardım uygulamaları arasında yer almaz? a) Haberleşmenin sağlanması (Telefon) b) Hasta ya da yaralıların sevkteki önceliğe göre ayrılması (Triyaj) C) Olay yeri güvenlik önlemlerinin alınması (Tedbir) D) Yapılacakların belirlenmesi (Tatbikat) e) Olaya maruz kalanların değerlendirilmesi (Tanı) ▪️Boş bırak (spoiler:d)

2021 ilk ve acil yardim vize soruları çocuk gelişimi bölümü

10 - Aşağıdaki ifadelerden hangisi ilk yardım ve acil sağlık hizmetleri arasındaki farklıliklardan biri değildir? a) ilk yardım tibbi olmayan araç gereçlerle yapılır. b) Oik yardim hasta taburcu olana kadar devam eder. C)Acil sağlik hizmetini özel eğitim almış kişiler yapar. d) Acil sağlık hizmeti tibbi araç geredlerle yapılır. e) ilk yardımi, ilk yardım egitimi almış herkes yapar. ▪️Bos birak (spoiler:b)

2021 ilk ve acil yardim vize soruları çocuk gelişimi bölümü

9. Kafatası ve omurga yaralanmalarında ilk yardım nasıl olmalıdır? a) Hiçbir şekilde hareket ettirilmez. Herhangi bir tehlike söz konusu ise vucut ekseni bozulmadan düz pozisyonda sürüklenir. b) Bu hastalara boyun ağrısı için boyuna soğuk uygulama yapilır. C) Herhangi bir tehlike soz konusu olmasa bile rahat nefes alması için koma pozisyonu verilir. d) Bilinci açıksa hareket etmesine izin verilir. e) Bilinç açiksa yarı oturur pozisyon verilmelidir ▪️Boş bırak (spoiler:a)

2021 ilk ve acil yardim vize soruları çocuk gelişimi bölümü

8) Türkiye'de acil sağlık hizmetleri hangi birim tarafından yürütülmektedir? a) Temel Sağlık Hizmetleri Genel Mudürluğu b) Yönetim Hizmetleri Genel Mudurluğu c) Acil Sağlık Hizmetleri Genel Mudürlüğu d)Türkiye Halk Sağlığı Kurumu e) Sağlık Hizmetleri Genel Mudurlügu ▪️ Boş bırak (spoiler:c)

2021 ilk ve acil yardim vize soruları çocuk gelişimi bölümü

7) Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde kullanılan triyaj renk kodlaması ile ilgili değildir? a) Sarı. acil b) Yeşil: acil olmayan C) Mavi; adl olmayan d) Kirmızı; çok acil e) Siyah: Olu veya hayatta kalma şansi duşuk olan ▪️Bos bırak (spoiler:c)

2021 ilk ve acil yardim vize soruları çocuk gelişimi bölümü

6- Aşağıdakilerden hangisi travma sırasında ya da sonrasında travmayla baş etmede uygulanacak girişimlerden biri değildir? a) Her koşulda sevgi ve şefkat gösterilmelidir. b) Hasta/yaralı güvenilir ve sakin bir ortama alınmalıdır. C) Hasta/yaralı duygulannı paylaşmak için cesaretlendirilmelidir. d) Hastanın/yaralının travmayı atlatmış bireylerle görüşmesi engellenmelidir. e) Hasta/yaralıya güven verilmelidir. ▪️ Boş bırak (spoiler:c)

2021 ilk ve acil yardim vize soruları çocuk gelişimi bölümü

5. I. Hasta/yaralının acil yanıt vermesi beklenmelidir. II. Hastanın söylenenleri anlayip anlamadığı kontrol edilmelidir. II. Anlayıp anlamadığını kontrol etmek için karmaşık cümleler kullanılmalıdır. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri konfüze hasta/yaralı ile iletişimde doğru bir yaklaşımdır? a) I ve III b) Yalnız I C) I .II ve III d) II ve III e) Yalnız III ▪️Boş bırak (spoiler:e)

2021 ilk ve acil yardim vize soruları çocuk gelişimi bölümü

4- l. Bilgi verirken tibbi terminolojiden kaçınılmalıdır. Il. İletişim sırasında güler yüzlü ve anlayışlı olunmalıdır. III. Hasta/yaralı yakının anlayabilmesi için ses tonu yükseltilmelidir. IV. Hasta/yaralı yakını ile iletişimde bulunacak kişi öncelikle kendini tanıtmalıdır. Yukarıdakilerden hangileri hasta/yaralı yakını ile iletişimde dikkat edilmesi gerekenler arasında yer alır? a) II, III ve IV b) Il ve III C) l ve lV d)l.ll.lll ve lV e) l. Il ve IV ▪️Boş bırak (spoiler:e)

2021 ilk ve acil yardim vize soruları çocuk gelişimi bölümü

3- Aşağıdakilerden hangisi acil servislerde iletişim problemlerine neden olan çevresel etkenlerden biri değildir? a) Ortamda ağır hastaların varlığı b) Bilinmeyen cihaz ve makinalar C) Hareket kısıtlılığı d) Gürültü e) Kalabalık ortam ▪️Boş bırak (spoiler:a)

2021 ilk ve acil yardim vize soruları çocuk gelişimi bölümü

2 )Aşağıdakilerden hangisinde, bebeklerde uygulanan dış kalp masajı sayısı doğru verilmiştir? a) Dakikada 150 basınç b) Dakikada 80 basınç C) Dakikada 100 basınç d) Dakikada 60 basınç e) Dakikada 120 basıng ▪️Boş bırak (spoiler:e)

2021 ilk ve acil yardim vize soruları çocuk gelişimi bölümü

1-Aşağıdakilerden hangisi panik yaşayan yaralı/hasta ve hasta yakını ile iletişim kurmak için doğru bir yaklaşımdır? a) Karışıklık oluşmaması için bireyin soru sorması engellenmelidir. b) Panik yaşamasının gereksiz olduğu vurgusu yapılmalıdır. C) Soğukkanlı davranılmalı, hastaya güvende olduğu hissettirilmelidir. d) Hastanın sakinleşmesi için hemen iyileşeceği yönunde belirsiz güvenceler verilmelidir. e) Sorunu acil ortadan kaldırmak için sorun tam olarak aniaşılmadan müdahale edilmelidir. ▪️ Boş bırak (spoiler:c)