devam etmeniz halinde bu veri kaldırılacak.devam etmek istediğinizden emin misiniz?

nisan 2002 tus soruları ve cevapları

  • /
  • 20
  • >
  • »
 1. 1. Aşağıdakilerden hangisi sellar tip bir eklemdir?
  a) Articulatio temporomandibularis
  b) Articulatio carpometacarpalia pollicis
  c) Articulatio humeri
  d) Articulatio coxa
  e) Articulatio genus
  avatar
  27.09.2022 - 14:52
 2. 2. Choanae, aşağıdakilerden hangisinde verilen iki yapıyı birbirine bağlar?
  a) Cavum nasi - pars oralis pharyngealis
  b) Cavitas oris - pars nasalis pharyngealis
  c) Cavitas nasi - pars nasalis pharyngealis
  d) Vestibulum laryngis - pars laryngeopharyngea
  e) Pars oropharyngea - pars nasopharyngea
  avatar
  27.09.2022 - 15:15
 3. 3. Aşağıdaki yapılardan hangisi sağ atriumun içerisinde yer almaz?
  a) Crista terminalis
  b) Fossa ovalis
  c) Ostium sinus coronarii
  d) Musculi pectinati
  e) Musculus papillaris
  avatar
  27.09.2022 - 15:15
 4. 4. Foramen infra piriformede, nervus gluteus inferior kesildiğinde aşağıdaki kaslardan hangisi felç olur?
  a) Musculus gluteus medius
  b) Musculus gluteus minimus
  c) Musculus Gluteus maximus
  d) Musculus tensor fasciae latae
  e) Musculus piriformis
  avatar
  27.09.2022 - 15:15
 5. 5. Nervus radialis aksilladan kesildiğinde, ön kola supinasyon hareketini aşağıdaki kaslardan hangisi yaptırır?
  a) Musculus brachialis
  b) Musculus biceps brachii
  c) Musculus brachioradialis
  d) Musculus pronator teres
  e) Musculus teres major
  avatar
  27.09.2022 - 15:15
 6. 6. Aşağıdakilerden hangisi musculus buccinator’u delerek geçer?
  a) Ductus parotideus
  b) Arteria facialis
  c) Arterio maxillaris
  d) Ductus submandibularis
  e) Ductus sublingualis
  avatar
  27.09.2022 - 15:15
 7. 7. Arteria alveolaris inferior aşağıdaki arterlerden hangisinin dalıdır?
  a) Facialis
  b) Pharynegea ascendes
  c) Meningea media
  d) Auricularis posterior
  e) Maxillaris
  avatar
  27.09.2022 - 15:16
 8. 8. Angulus venosus aşağıdakilerin hangisinde verilen iki venin birleşmesiyle oluşur?
  a) Vena subclavia - Vena jugularis externa
  b) Vena jugularis externa - Vena jugularis interna
  c) Vena jugularis interna - Vena subclavia
  d) Vena cephalica - Vena basilica
  e) Vena saphena magna - Vena saphena parva
  avatar
  27.09.2022 - 15:16
 9. 9. Gözü aşağı dışa bakamayan bir hastada, aşağıdaki sinirlerin hangisinde zedelenme olduğu düşünülmelidir?
  a) Nervus abducens
  b) Nervus trochlearis
  c) Nervus oculomotorius
  d) Nervus facialis
  e) Nervus opticus
  avatar
  27.09.2022 - 15:16
 10. 10. Dilin 2/3 ön kısmının tat duyusu aşağıdaki sinirlerden hangisi tarafından iletilir?
  a) Nervus petrosus superficialis major
  b) Nervus tympanicus
  c) Chorda tympani
  d) Nervus alveolaris inferior
  e) Nervus lingualis
  avatar
  27.09.2022 - 15:16
  • /
  • 20
  • >
  • »