devam etmeniz halinde bu veri kaldırılacak.devam etmek istediğinizden emin misiniz?

avatar
nurani
- [5774-]
  • «
  • /
  • 193
  • »
  • «
  • /
  • 193
  • »
kapak fotoğrafı
profil resmi

@nurani

5125 başlık

5844 entri

sisifos

güzel yazıyor.

mukus

Balgam.

aşık olunan kişiyle evlenmek

İki bedende bir ruh olmaktır.

depresyon uykusu

ruhun hastalanması sonucu bedenin vermiş olduğu tepki. hey lanet olsun dostum sen yoksan bende yokum.

tehlikeye saygı duymalısın

tedbirsiz iş yapma anlamı çıkara bileceğimiz cümle. (bkz:tedbirsiz iş yapmak)

0549 802 09 03

(bkz:05498020903)

0541 721 71 83

(bkz:05417217183)

34ks2491

ücretsiz tatil kazandınız diye sizi arayan numaranın kullandığı servis aracı. (bkz:yalova termal saray otel) (bkz: 0549 802 09 03) - (bkz: 0541 721 71 83)

05417217183

ücretsiz tatil kazandınız diye sizi arayan numara. (bkz:yalova termal saray otel)

05498020903

(gbkz:ücretsiz tatil kazandınız) diye sizi arayan numara. (bkz:yalova termal saray otel)

yalova termal saray otel

bu otel ve benzer otel adları kullanarak, (gbkz:0549 802 09 03) - (gbkz:0541 721 71 83) numaralı hatlardan sizleri arayabilirler. (gbkz:34ks2491) plakalı aracı kullanmaktadırlar. dikkatli olunuz.

avcılar belediyesi whatsapp ihbar hattı

Belediyenin hizmetlerinden daha çabuk ve daha hızlı yararlanılması için oluşturulan (gbkz:05300537304) numaralı (gbkz:WhatsApp ihbar hattı)dır.

ağırlık çalışma

(bkz:ağırlık çalışmak)

ağırlık kaldırmak ağırlık çalışmak değildir

omurilik ve omurga kaynaklı sıkıntılar çeken kişilere ağır kaldırmaması önerilir. bu kişilerin bence ağrılık kaldırmaması gerekir ama (gbkz:ağırlık çalışma)ları şarttır.

ağırlık çalışmak

(gbkz:ağırlık kaldırmak ağırlık çalışmak değildir). Her ağırlık kaldıran ağırlık çalışmış sayılmaz. (gbkz:Vücut mekaniği)ni kavradıktan sonra ağırlık kaldırılabilir.

deniz gezmiş

yeni yetme faşistlerin ve yobazların, ilk saldırdığı kişilerdendir. kendileri tarihin lağım çukuruna teker teker gömüldüklerinde o hala hatırlanmaya ve anılmaya devam edilecektir.

yüksel dovan

doğum günü kutlama alışkanlığı olmayan bir kişi olarak, böyle güzel insanların dünyaya gelişine bir selam söylemeyecek kadar da tutucu bir insan olmak istemem. değerli bir dost, değerli bir arkadaş; hayata ve bulunduğu ortama sürekli bir şeyler katmayı kendine düstur edinmiş, güzel insan iyi ki doğdun iyi ki varsın, hayat senin gibi insanlarla güzelleşiyor.

trumbo

beğenerek izlediğim bir biyografik filimdir. bir eleştirmen olarak: filmde ana karakterin aşırı derecede sigara tüketmesini olumsuz olarak görmekteyim.

1 nisan 2017 interaktif sözlük buluşması

katılımcılara teşekkür ettiğim buluşmadır.

özofori

gözlerin içe sapması şeklindeki şaşılık.

özoforik

(gbkz:özofori) gösteren ya da onunla ilgili.

özogastrit

mide mukozasının bol mukuslu yangısı.

özomfalyen

herbirinin ayrı birer göbeği bulunan yapışık ikiz yaratık fetüs.

p

1- fosforun kimyasal simgesi. 2- gaz basıncı sembolü. 3- positive. 4- proksimal.

pc

kıs: (bkz:post cibum).

pa

kıs: pernisiyöz anemi.

paba

kıs. para-aminobenzoik asit.

pabular

besinle ilgili.

pakdermatoz

lenf kanallarının tıkanmasından ileri gelen cilt kalınlaşması.

pakiblefaron

kemik inflamasyon sonucu göz kapağının kalınlaşması.

pakibronşit

bronşlarda kalınlaşma ve rijidite ile karakterize kronik bronş hastalığı.

pakidaktili

parmakların ve baş parmağın anormal kalın oluşu.

pakidermi

interstisyel fibröz bir hiperplaziden ileri gelen cilt kalınlaşması.

pakidermosel

(bkz:dermatoliz).

pakiglosi

dilin anormal kalınlaşması.

pakignatöz

geniş ve kalın bir çenesi olan.

pakigri

beyin korteksinin kalın kıvrımlarının olması durumu.

pakihemi

kanın anormal koyulaşması.

pakikapsulit

bir organın, özellikle (gbkz:böbrek kapsulası)nın inflamasyon sonucu kalınlaşması.

pakikoroidit

konjenital ya da bir inflamasyona bağlı olarak oluşan koroid kalınlaşması.

pakikromatik

kalın ya da kaba bir kromatin ağı ile ilgili.

pakileptomenenjit

beyin ve omurilik zarlarının iltihabı.

pakiloz

bir dokunun patolojik kalınlaşması.

pakimenenjit

duramaterin kalınlaşmasıyla karakterize kronik inflamasyon.

pakimeni

bir zarın patolojik kalınlaşması.

pakimetre

bir kalınlığı ölçmeye yarayan aygıt.

pakioniki

el ve ayak tırnaklarının kalınlaşması.

pakiostoz

kemiklerin anormal kalın olması durumu.

pakiperikardit

(bkz:perikardit).

pakiperitonit

peritonun anormal kalınlaşması ile birlikte inflamasyonu.

pakiperiyosit

peryostun kalınlaşmasıyla birlikte inflamasyon görülmesi durumu.

pakiperiyostoz

uzun kemiklerin periyostlarının anormal kalınlaşması.

pakiplörit

(gbkz:kronik plörezi)lerde, aşırı vaskülarize bağ dokusu oluşmasıyla plevranın kalınlaşması.

pakipod

ayakları ya da tarsusları kalın hayvanlara verilen ad.

pakisalpenjit

fallop tüplerinde kas yatağının interstisyel kronik inflamasyonu ile birlikte çeperlerinin aşırı kalınlaşması.

pakisefali

paryetal ve oksipital sinostozlarla kafatası çeperinin kalınlaşması.

pakisinovit

bir eklem sinoviyasının inflamasyona bağlı olarak kalınlaşması.

pakismus

kalınlaşma ve katılaşmasıyla birlikte ovaryum ve fallop borusunun inflamasyonu.

pakivajinit

vajinal çeperin kalınlaşması ve sertleşmesiyle kronik vajinit.

pakyoti

kulak kepçesinin anormal kalın olması durumu.

palanestezi

titreşim duyarlılığının yok olması.

palatal

damakla ilgili; damaktan çıkan boğuk seslere verilen ad.

palatit

damakta lokalize olan stomatit.

palatodental

ş ya da j gibi harflarin damak ve dişler arasından söylenmesi; damak ve dişle ilgili.

palatofaringorafi

küçük dil ile farenksin birbirine yaklaştırılarak dikilmesi.

palatofarinjit

(gbkz:damak) ve (gbkz:farenks)in inflamasyonu.

palatoglosal

damak ve dil ile ilgili.

palatolabyal

damak ve dudakla ilgili.

palatomaksiler

damak ve maksilla ile ilgili.

palatonazal

damak ve burun boşluğu ile ilgili.

palatopleji

yumuşak damağın felci.

palatorafi

yumuşak damağın ya da küçük dilin dikilmesi; yarım damağın cerrahi yolla dikilmesi.

palatoşiz

damağın doğuştan yarık olması ile karakterize malformasyon.

paleoansefalon

korteks ve çevresi dışında beynin tümünü içine alan primitif ensefalon.

paleoantropoloji

fosil, primitif insanı inceleyen antropoloji dalı.

paleojenez

gelecek kuşaklarda ataların özelliklerinin kalıtımsal olarak görülmesi ya da ortaya çıkması.

paleontoloji

fosil hayvan ve bitkileri inceleyen bilim dalı.

paleopalyum

(bkz:paleokorteks).

paleosensibilite

eş.a: (gbkz:protektör sistem).

paleostriyatum

beynin lentiküler çekirdeğin iç kısmı.

paleostriyetal

paleostriatum ile ilgili.

paleotalamus

talamusun filojenik olarak primitif, non-kortikal orta kısmı.

palestetik

palestezi ile ilgili.

palestezi

cilt üzerine uygulanan diapoz yardımıyla incelenen, titreşimlere kemiklerin duyarlığı.

palidal

lentiküler çekirdeğin iç kısmı palidyum ile ilgili.

paligrafi

bir yazı içinde monoton bir şekilde, aynı fikir, aynı cümle ve aynı kelimelerin tekrarlanması ya da kullanılması.

palikinezi

aynı hareketlerle istem dışı olarak spontan tekrarlamayla karakterize patolojik sendrom.

palilali

aynı kelimeleri ya da cümleleri istem dışı kendiliğinden tekrarlama şeklindeki konuşma bozukluğu.

paliloji

anlaşılmaz ve anlamsız kelimelerle düzgün kurulmuş cümlelerin tekrarlandığı palilali çeşidi.

poliloji

anlaşılmaz ve anlamsız kelimelerle düzgün kurulmuş cümlelerin tekrarlandığı palilali çeşidi.

palindromi

iyileşmiş bir hastalığın yeniden alevlenmesi.

palindromik

yeniden ortaya çıkma ya da alevlenme gösteren.

palinfrazi

bir kelimenin, bir cümlenin, bir mısranın ya da bir kafiyenin sürekli tekrar edilmesi.

palingenetik

uzaktan ya da çok eski atalarında bulunan morfolojik karakterlere verilen ad.

palingrafi

bir yazı içinde aynı kelime ve cümlelerin gereksiz yere sıkça tekrarlanması.

palinjenez

(bkz:paleojenez).

palisad

özellikle mantar ya da bakteri hücreleri sinirlerinin çift sıra şeklinde yan yana dizilmesi ile karakterize durum.

palisilabi

kekemelerde rastlanılan, özellikle ilk kelimenin hecelerinin istem dışı olarak ani hızla ve tekrarlanarak söylenmesi.

palmar

avuç içi ya da el ayası ile ilgili.