devam etmeniz halinde bu veri kaldırılacak.devam etmek istediğinizden emin misiniz?

ripatrin 10 mg 20 tablet

ripatrin 10 mg 20 tablet-29404
avatar
sedamd
23.12.2020 - 02:08
deva ilaç firmasının ürettiği, (gbkz:rupatadin) etkin maddesi içeren (gbkz:antihistaminik ilaç). (gorsel:29404) rupatadin; sedasyon oluşturmayan, seçici olarak periferik H1-reseptörünü bloke eden uzun etkili bir (gbkz:histamin antagonisti)dir. Önerilen 10 mg’lık dozda kullanıldığında antihistaminik etki 30 dakikada ortaya çıkmakta ve 24 saat boyunca sürmektedir. Rupatadin, immünolojik ve immünolojik olmayan uyaranlar tarafından tetiklenen mast hücre degranülasyonunun inhibisyonu ve özellikle insan mast hücreleri ve monositleri tarafından üretilen TNFa başta olmak üzere sitokin salımının inhibisyonu gibi anti-alerjik özelliklere de sahiptir. Ayrıca in vitro ve in vivo çalışmalarda gösterilmiş olduğu üzere, trombosit aktive edici faktör (PAF) reseptörlerini de bloke etmektedir. Bu etkisinin hastalar açısından taşıdığı klinik önemi henüz kesinlik kazanmış değildir.