devam etmeniz halinde bu veri kaldırılacak.devam etmek istediğinizden emin misiniz?

tibbi laboratuvar teknikleri immunoloji soruları 2023

 1. 1aşağidaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?
  a adaptif immünitede etkene maruziyet ile maksimal yanıt verme süresi arasinda bir gecikme süresi vardir
  b doğal bağışıklık sisteminde verilen yanitlar antijenden bağimsizdir
  c immün sisteminin önemli özelliklerinden biri vücüt hücrelerinin karşılaştığı bir molekül veya bir hücrenin vücudun bir parçası olarak uygun yapiya sahip olup olmadiğını saptamaktır
  d adaptif immünitede etkene maruziyet bir immünolojik bellekle sonuçlanmaz
  e doğal bağışıklik sisteminin hücre ve molekülleri herhangi bir mikrobun saldırısına karşı hızla yanıt verir ve çoğunlukla bu etkilisavunma bir çok enfeksiyondan korur
  avatar
  29.05.2023 - 07:17
 2. 2Vücuda yabancı olan anormal ve istilacı maddeleri, zarar oluşturmadan önce taniyip, vücudu hastalıklardan ve özellikle de enfeksiyon hastalıklarından korumada rol alan hücreler, dokular ve moleküllerin tamamına ne denir?

  a) Bağışıklık sistemi

  b) Kalıp tanıyıcı reseptörler

  (c Antikor

  (d Kompleman sistemi

  e)Immunojen
  avatar
  29.05.2023 - 07:34
 3. 3 bir antijen ile bir antikor arasindaki birbirlerine bağlanmalerına neden olan çekimi tanimlamak için kullanilan terim aşağidakilerden hangisidir ?
  (a avidite
  (b immünolojik bellek
  (c otoimmunite
  (d immünolojik repertuver
  (e afinite
  avatar
  29.05.2023 - 07:40
 4. 4- Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
  a) Dogal bağışıklık sistemi hücrelerinden bazıları edinsel bağışıklık sistemi kapsamındaki hücreleri etkinleştirebilir ve karşılığında bu hücreler kendi etkinliğini arttırabilir ve edinsel bağışıklık sisteminde etkinleşmiş hücreler tarafından yönetilir
  b) Doğal immünitede etkene maruziyet bir immunolojik bellekle sonuçlanır
  c) Dogal oldurucu hücreler (NK), strese maruz kalmış hücrelerin hücre yüzey moleküllerine (MHC sinif 1) yeterli düzeyde sahip olup olmadıklarını denetleme yeteneğine sahip değildirler
  d) Fagositik hücreler mikropları ve hücresel artıkları yakalama ve sindirme özelliklerine sahip değildirler
  e) Epitopların immun sistemme erişebilir ve "görünur" olmaları immunojeniteyi kesinlikle etkilemez
  avatar
  29.05.2023 - 07:47
 5. 5-bir reseptör bağlanan en küçük saptanabilen antijen parçasına ne ad verilir ?
  (a immünojen
  (b toll benzeri resptör
  (c immmunoglobulin
  (d kompleman proteini
  (e epitop
  avatar
  29.05.2023 - 07:51
 6. 6- Belirtilen ifadedeki boşluğa şıklardan hangisi gelmelidir?.........enfeksiyon veya doku hasarinin olduğu bölgede lökositler ve plazma proteinlerinin birikmesi ve etkinleşmesi ile karakterizedir. Bu hücreler ve proteinler beraberce, temel olarak hücre dışı mikroorganizmaların öldürülmelerini ve hasar görmüş dokuların uzaklaştırılmasında rol oynarlar

  a) Ligandlar
  b) Enflamasyon
  c) Tolerojenler
  d) PRRier
  e) Epitelyal bariyerler
  avatar
  29.05.2023 - 07:58
 7. 7-göze çarpan sitoplamik garanüller içeren ve çok loblun çekirdeğe sahip lökositlere ne denir?
  (a opsonin
  (b granüloma
  (c epitelyal hücreler
  (d kompleman reseptörü
  (e granülosit
  avatar
  29.05.2023 - 08:03
 8. 8- Dendritik hücrelerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

  a) Bütün vücutta, fakat esas olarak olası mikrobiyal giriş yollarında (orn. deri, akciğer, gastrointestinal yol) bulunurlar

  b) Diger fagositler gibi, dendritik hücreler, fagositoz yoluyla çevrelerindeki hücre ve

  partikülleri aktif olarak yutan hücrelerdir
  c)Dendritik hücreler farklılaşarak T lenfosit adını alırlar
  d) Dendritik hücreler, mikroorganizmalara karşı, iki temel işlevde görev alan çok sayıda sitokinler üreterek yanıt verirler, enflamasyonu başlatırlar ve edinsel immün yanıtı tetiklerler
  e) Dendritik hücreler ya miyeloid ya da lenfoid seri (plazmasitoid) hücrelerinden oluşabilirler
  avatar
  29.05.2023 - 08:10
 9. 9- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  a) Ekzositoz; makrofaj, dendritik hücre, notrofil ve hatta B lenfosit gibi hücrelerin mikroplarıve katı maddeleri yutup parçalamasıdır
  b) Pluripotent kök hücreler kemik iliğinde yer alırlar

  c) Beyaz kan hücreleri lõkositler vücudun doku ve organlarını sürekli dolaşarak enfeksiyona karşı ve savunma görevi yaparlar

  d) Epitel hücreleri bakterileri öldürme özelliğine sahip, defensinler ve katelisidinler adı verilen peptid yapısında antibiyotikler üretirler

  e) Çok sayıdakı reseptörün rol aldığı toplam afiniteye avidite adı verilir
  avatar
  29.05.2023 - 08:17
 10. 10- Aşağıdakilerden hangisi kompleman sisteminin görevlerinden değildir?
  a) Fagositozun desteklenmesi (opsonizasyon)
  b) immunoregülatör moleküllerin salgılanması
  c) immün komplekslerin dolaşımdan temizlenmesi
  d) Enflamasyonun tetiklenmesi
  e) Mikroroganizmalarda hücre sağlanması
  avatar
  29.05.2023 - 08:40