devam etmeniz halinde bu veri kaldırılacak.devam etmek istediğinizden emin misiniz?

eylül 2005 tus soruları ve cevapları

  • /
  • 21
  • >
  • »
 1. EYLÜL 2005 TUS SINAVI TEMEL BİLİMLER SORULARI
  1. Pelvis sabitken, tek taraflı kasıldığında gövdeyi karşı tarafa döndüren kas aşağıdakilerden hangisidir?
  A) M. obliquus externus abdominis
  B) M. iliacus
  C) M. transversus abdominis
  D) M. rectus abdominis
  E) M. pyramidalisReferans

  cevap: a
  avatar
  10.11.2022 - 15:22
 2. 2. Aşağıdakilerden hangisi kemiğe tutunarak sonlanan kaslardan biri değildir?
  A) M. flexor carpi radialis
  B) M. flexor carpi ulnaris
  C) M. fexor pollicis longus
  D) M. palmaris longus
  E) M. extensor carpi ulnaris

  cevap: d
  avatar
  10.11.2022 - 15:25
 3. 3. Aşağıdaki kaslardan hangisi gözü aşağı dışa baktırır?
  A) M. levator palpebra superior
  B) M. obliquus bulbi superior
  C) M. obliquus bulbi inferior
  D) M. rectus bulbi lateralis
  E) M.rectus bulbi medialis

  cevap: b
  avatar
  10.11.2022 - 15:26
 4. 4. Aort kapağına ait ses aşağıdaki bölgelerin hangisinde en iyi duyulur?
  A) Midsternal bölgeB) Ksifoid
  C) Sol 5. interkostal aralık
  D) Sol 2. interkostal aralık
  E) Sağ 2. interkostal aralık

  cevap: e
  avatar
  10.11.2022 - 15:27
 5. 5. Epidural hematom, aşağıdaki damarlardan hangisinin yırtılması sonucunda ortaya çıkar?
  A) A. meningea media
  B) A.temporalis superficialis
  C) Serebral venler
  D) A. cerebri media
  E) A. cerebri anterior

  cevap: a
  avatar
  10.11.2022 - 15:28
 6. 6. Aşağıdaki arterlerden hangisi, omuz eklemi çevresindeki arteryal anastomoza katılmaz.?A) A. subscapularis
  B) A. circumflexa anterior humeri
  C) A. circumflexa posterior humeri
  D) A. profunda brachii
  E) A. Suprascapularis

  cevap: d
  avatar
  10.11.2022 - 15:30
 7. 7. Düşme sonucu üst dudağı yarılan bir çocuğa dikiş atılmadan önce aşağıdaki sinirlerden hangisine lokal anestezi uygulanmalıdır?
  A) N. mentalis
  B) N. alveolaris inferior
  C) N. infraorbitalis
  D) N. buccalis
  E) N. Zygomaticus

  cevap: c
  avatar
  10.11.2022 - 15:31
 8. 8. N. vagus’un boyun bölgesindeki dağılımını gösteren şekilde “X” ile işaretli yapı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) N. laryngeus superior
  B) N. laryngeus recurrens
  C) N. laryngeus superior ramus internus
  D) N. laryngeus superior ramus externus
  E) N. vagus rami pharyngei

  cevap: b
  avatar
  10.11.2022 - 15:33
 9. 9. Aşağıdakilerden hangisi foramen omentale’yi (epiploicum’u )sınırlayan yapılardan biri değildir ?
  A) Lobus caudatus hepatis
  B) Ligamentum hepatoduodenale
  C) Vena cavainferior
  D) Pars superiorduodeni
  E) Ligamentum falciforme hepatis

  cevap: e
  avatar
  10.11.2022 - 15:34
 10. 10. Septum nasi osseum’un arka ve alt kısmını oluşturan yapı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Lamina perpendicularis ossis ethmoidalis
  B) Lamina horizontalis ossis palatini
  C) Processus palatinus ossis maxillae
  D) Vomer
  E) Concha nasalis inferior

  cevap: d
  avatar
  10.11.2022 - 15:34
  • /
  • 21
  • >
  • »