devam etmeniz halinde bu veri kaldırılacak.devam etmek istediğinizden emin misiniz?

tıbbı laboratuvar teknikleri tıbbi mikrobiyoloji ara sınav soruları 2021

 1. 1. Mitokondri kloroplast ve golgi cisimciği gibi yapıların fonksiyonunu prokaryotlarda ........Yüklenmiştir. Boşluğu hangisi doğrudur?  A) Lipoplisakkarit
  B) inklizyonlar
  C) plazma membranı
  D) Mezazom
  E) DNA
  cevap C
  avatar
  26.04.2021 - 20:46
 2. 2. Türk özgül farklı tipleri vardır. Bakteei türlerinin tanımlanmasında yardımcı olur. Çini mürekkebi ile boyanmış preparat mikroskopta incelendiğinde boyalı hücrelerin etrafını saran boya almamış hale şeklinde tabaka görülür. Bu paragrafta neden bahsedilmektedir ?
  A) Gram ( -) boya
  B) Hücre duvarı
  C) Kapsül
  D) Piluslar
  E) Gram (+) boya
  cevap A
  avatar
  26.04.2021 - 21:11
 3. 3. Yuvarlak, hareketsiz bakteriler duruş özelliklerine göre, düzensiz olarak salkım şeklinde ise buna ne denir?  A) Stphylococ
  B) Pleomerfik
  C) Streptecoc
  D) Tetracoc
  E) Spiral
  cevap A
  avatar
  26.04.2021 - 21:16
 4. 4. Bakteri: insan ve hayvanlaeda infeksiyona yol açan, DNA VE RNA'ya sahip enzim aktivesi göstermeyen canlı cansız (besiyeei) ortamlarda bölünmeyle çoğalabilen filtrelerden geçemeyen toprak su ve havada da bulunabilen yuvarlak çomak ya da sarmal şekilli canlılardır. Bakterinin tanmında hangi özellik yanlıştır?
  A) Filtre geçişi
  B) RNA
  C) DNA
  D) Cansız ortam
  E) Enzim aktivitesi

  E
  avatar
  26.04.2021 - 21:27
 5. 5.HBV , HCV , HIV , Viruslerinin bulaş yolu hangisidir?
  A) Kan transplantasyonu
  B) Solunum
  C) Artropot ısırığı
  D) Fekal
  E) Ağız yolu

  cevap A
  avatar
  26.04.2021 - 21:31
 6. 6. Robert koch (1843-1910) mikroorganizmaları saf halde üretebilmek için katı besiyeri geliştirmiş ve bunları katı besiyerinden izole etmiştir. Aynı zananda......hastalığının etkeni olan.......mikroorganizmasını tanımlamıştır. Boşluğu doldurunuz.
  A) Verem-M.tüberkülozis
  B) Uyuz-Mantar
  C) kuduz-Virüs
  D) Sıtma-S.Aureus
  E) Kolera-Şigella

  cevap A
  avatar
  26.04.2021 - 21:42
 7. 7. Prokaryotlar çevresel stimulasyona cevap olarak hareket edebilirler Kemotaksi fototaksi aerotaksi magnetotaksi davranışlarından hangisi yanlıştır?
  A) Aerotaksi
  B) Hepsi doğru
  C) Fototaksi
  D) Kemotaksi
  E) Magnettotaksi
  cevap B
  avatar
  26.04.2021 - 21:48
 8. 8. İnsanlarda gözyaşı tükrük gibi sekresyonlarda bulunan lizozim enzimi (......) tabakasını parçalayıcı özelliğe sahıp olup infeksiyonlara karşı koruyucudur ilgili kısım hangisidir?

  A) Kapsül
  B) Duvar
  C) Peptidogılukan
  D) Oligosakkarit
  E) Lipopolisakkarit
  cevap C
  avatar
  26.04.2021 - 21:54
 9. 9. Kılıfın dış kısmında (........) yapısında zarfbulunan viruslara ise zarflı virus adı verilir. Boşluğu doldurunuz?
  A) Lipit
  B) Peptitlipit
  C) Peptidoglikan
  D) Lipoprotein
  E) Kreatin
  cevap D
  avatar
  26.04.2021 - 21:58
 10. 10. Salgın hayvan hastalıklarının çıkış yayılış ve dağılışları ile bunlara etkileyen faktörleri ve bu hastalıklardan korunma ve kontrol yöntemlerini inceleyen bilim hangisidir?


  A) Mikrobiyoloji
  B) Zooloji
  C) Epidemi
  D) Pandemi
  E) Epizootiyoloji
  cevap E
  avatar
  26.04.2021 - 22:04