devam etmeniz halinde bu veri kaldırılacak.devam etmek istediğinizden emin misiniz?

2021 cerrahi hastalıkları vize soruları hemşirelik bölümü

 1. 1. soru: Liquor cerebrospinalis (BOS) hakkında aşağıdakilerden yargılardan hangisi doğrudur?

  A) Ventriküller içindeki berrak, renksiz ve nöronların beslenmesine yardım eden maddedir

  B) Beyin hemisferlerinin içinde bulunan gri renkli elektriksel iletime yardım eden maddedir

  C) Sadece omurilik içerisinde bulunan kırmızı renki kan ve besleyici ürünleri taşıyan maddedir

  D) Sadece beyin boşluklarında bulunan beyaz renkli ve elektriksel iletime yardımcı olan maddedir

  E) Beyin ve omuriliği besleyen arterlere verilen genel isimdir
  A
  avatar
  17.04.2021 - 20:59
 2. 2. soru: İyonize gümüşün etkisi yara üzerindeki bakterilerin direk teması ile etkileşmeye başlar. Örtü eksude ile birleştiğinde Ag++(Gümüş) iyonları aktifleşir. Bazı mikroorganizmaları bu şekilde öldürür(Gram+ ve gram- bakt., St.aureus, MRSA, klebsiella, pneumoniae, mantarlar, virüsler). Yukarında açıklanan örtü aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Antimikrobiyal Örtüler

  B) Hidrokoloid Örtüleri

  C) Hidrojeller Örtüler

  D) Poliüretan Şeffaf Filmler

  E) Alginat Örtüleri
  A
  avatar
  17.04.2021 - 21:03
 3. 3. soru: Aşağıdakilerden hangisi yara örtüsü değildir?

  A) Alginat Örtüleri

  B) Köpükler

  C) Antimikrobiyal Örtüler

  D) Poliüretan Şeffaf Filmler

  E) Kompres Örtüler
  E
  avatar
  17.04.2021 - 21:06
 4. 4. soru: Cerh kelimesinin anlamı nedir?

  A) Yaralama

  B) Savaşma

  C) İyileşme

  D) Birleşme

  E) hastalık
  a
  avatar
  18.04.2021 - 17:27
 5. 5. soru: Aşağıdakilerden hangisi modern tıp cerrahisinde kullanılan bir yöntemdir?

  A) MOHS

  B) Adjuvan

  C) Lispro

  D) Actrapid

  E) Lantus
  a
  avatar
  18.04.2021 - 17:30
 6. 6. soru: Yara iyileşmesinin aşamaları sırasıyla birlikte aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

  A) Hemostaz- İnflamasyon- Proliferasyon- Matürasyon

  B) İnflamasyon- Hemostaz- - Proliferasyon- Matürasyon

  C) İnflamasyon - Hemostaz - Matürasyon - Proliferasyon-

  D) Trombositler – Makrofaj – Keratinosit - Fibrosit

  E) Trombositler – Keratinosit – Fibrosit - Makrofaj
  a
  avatar
  18.04.2021 - 17:31
 7. 7. soru: Aşağıdakilerden hangisi yara iyileşmesini etkileyen lokal faktörler arasında yer almaz?

  A) Doku Kan Akımı (Oksijenizasyon)

  B) Yara yerinde hematom ve seroma gelişimi

  C) Enfeksiyon

  D) Nekrotik Doku

  E) Anemi
  e
  avatar
  18.04.2021 - 17:34
 8. 8. soru: Preoperatif dönemde steroid kullanımı yara iyileşmesini olumsuz etkiler. Aşağıdakilerden hangisi bu olumsuz etkilerden birisi değildir?

  A) İnflamatuar cevabı bozarlar

  B) Kollojen lizisini arttırırlar

  C) Enfeksiyonda normal rezistansı inhibe ederler

  D) Epitelizasyonu bozarlar

  E) Adrenalin ve noradrenalin deşarjı yapar
  e
  avatar
  18.04.2021 - 17:37
 9. 9. soru: Yaralar kontaminasyon durumlarına göre, Guglielmo ve arkadaşları tarafından 1981 yılında tanımlanan ve Amerika ve Avrupa’daki birçok cerrahi komisyonlarca kabul gören yara sınıflamasıyla sınıflandırılırlar. Aşağıdakilerden hangisi bu sınıflama içerisinde değildir?

  A) Temiz yaralar

  B) Temiz kontamine yaralar

  C) Kontamine yaralar

  D) Kirli ve enfekte yaralar

  E) Steril yaralar
  e
  avatar
  18.04.2021 - 17:39
 10. 10. soru: Aşağıdaki debritman çeşitlerinden hangisinde hidrojeller, aljinatlar ve hidrokolloidler kullanılmaktadır?

  A) Mekanik Debritman

  B) Biyolojik Debritman

  C) Otolitik Debritman

  D) Enzimatik Debritman

  E) Hidrolik Debritman
  c
  avatar
  18.04.2021 - 17:43