devam etmeniz halinde bu veri kaldırılacak.devam etmek istediğinizden emin misiniz?

2021 farmakoloji bütünleme soruları hemşirelik bölümü

 1. 1-etken maddelere karşı aşırı ve belirgin bir alerjisi olan insanlarda kötü durumlara yol açacak etki hangisidir?
  a) kontrendikasyon
  b) yan etki
  c) endikasyon
  d) profilaksi
  e) emniyet aralığı
  b
  avatar
  02.02.2021 - 21:58
 2. 2-aşağıdaki antibiyotiklerden hangisi bakterisidal etki göstermez?
  a) tetrasiklinler
  b) penisilinler
  c) rifampin
  d) vankomisin
  e) sefalosporinler
  a
  avatar
  02.02.2021 - 21:59
 3. 3-aşağıdakilerden hangisi sadece oral yoldan kullanılır?
  a) tokainid (xylotocan)
  b) fenitoin (epdantoin)
  c) prokainamid (pronestyl)
  d) propranolol (dideral)
  e) bretilyum (bretylol)
  d
  avatar
  02.02.2021 - 22:00
 4. 4-aşağıdakilerden hangisinden antipsikotik ilaçları sınıflandırırken söz etmeyiz?
  a) benzisoksazoller
  b) tiyoksantenler
  c) trimetilaminler
  d) bütirofenonlar
  e) fenotiyazinler
  c
  avatar
  02.02.2021 - 22:00
 5. 5-olası yan etkiler hakkında bilgi veren bir prospektūsta "seyrek" görülen yan etki neyi ifade eder?
  a) 1000 hastanın birinden az görülebilir
  b) 10 hastanın en az birinde görülebilir.
  c) 10000 hastanın birinden az görülebilir
  d) 100 hastanın birinden az fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir
  e) 10 hastanın birinden az görülebilir
  a
  avatar
  02.02.2021 - 22:01
 6. 6-aşağıdaki tanımlamalardan hangisi yanlıştır?
  a) hücre dışı sivi ifadesi yerine ekstraselüler kullanılabilir
  b) vücut sıvılarında bulunan negatif elektrik yüklü iyonlara anyon denir
  c) hücre içi sivi ifadesi yerine intraselüler kullanılabilir
  d) hücrelerarası sıvi hücrelerin ve damarların içinde yer alır.
  e) transelüler sivi: gi̇s, mesane, endokrin bezler, plevra, periton ve mss içindeki sıvıyı kapsa
  d
  avatar
  02.02.2021 - 22:02
 7. 7-bazı ilaçlar kolay üretilen bir mikroorganizmanın stoplazması içerisine yerleştirerek üretilir. bu üretim tekniği aşağıdaklerden hangisidir?
  a) dna-rekombinant teknolojisi
  b) bakteriyel ilaç üretim tekniği
  c) enzimatik ilaç üretim tekniği
  d) rna-rekombinant teknolojisi
  e) mikroorganizmal ilaç üretim tekniği
  a
  avatar
  02.02.2021 - 22:03
 8. 8-drog nedir?
  a) ilaçların olağan dozlarında bile istenilen tesirlerine ilaveten yaptıklan istenmeyen etkileridir
  b) bir defada verilen ilaç miktarıdır
  c) tedavi amacı ile kullanılan tek bir maddedir.
  d) zehir etkisidir
  e) tedavi dozajıdır.
  c
  avatar
  02.02.2021 - 22:04
 9. 9-hastaya insülin uygulaması hangi tedavi sınıfına girer?
  a) ikame tedavi
  b) profilaktik tedavi
  c) semptomatik tedavi
  d) ampirik tedavi
  e) gerçek tedavi
  a
  avatar
  02.02.2021 - 22:04
 10. 10-Hangisi ilaçlann farmasotik şekillerine göre emilimini inceler?
  A) Klinik farmakoloji
  B) Biyokimyasa farmakoloji
  C) Moleküler farmakoloji
  D) Biyofarmasotik
  E) Norofarmakolo
  d
  avatar
  02.02.2021 - 22:07