devam etmeniz halinde bu veri kaldırılacak.devam etmek istediğinizden emin misiniz?

2021 genel biyoloji final soruları tıbbı laboratuvar teknikleri

 1. 1- Aşağıdaki organellerden hangisi'çift zara' sahiptir ?  A) Mitokonri
  B) Endoplazmik retikulum
  C) Ribozom
  D) Golgi Aygıtı


  cevap a
  avatar
  26.01.2021 - 23:08
 2. 2- 'Duyu reseptörlerinden aldıkları uyartıları, merkezi sinir sistemine ileten nöron' aşağıdakilerden hangisidir?


  A) Ara nöron
  B) Motor nöron
  C) Duyu nöron
  D) Nöroglia


  cevap c
  avatar
  26.01.2021 - 23:14
 3. 3- 'Hücre zarından madde geçişi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden' hangisi yanlıştır?


  A) Yağda çözünen maddeler (A,D,E,K vitaminleri) suda çözünenlere göre daha kolay geçer.
  B) Küçük moleküller büyük moleküllere göre daha kolay geçer.
  C) İyonik moleküller nötr atomlara göre daha kolay geçer
  D) Yağ çözücüler(alkol,aseton...)suda çözünenlere göre daha kolay geçer.


  cevap c
  avatar
  26.01.2021 - 23:33
 4. 4- 'Bitkilerin iletim dokusunda taşımanın tek yönde olduğu yapıya'ne ad verilir?


  A) Ksilem
  B) Periderm
  C) Floem
  D) Epidermiş

  cevap c
  avatar
  26.01.2021 - 23:39
 5. 5- Aşağıdakilerden hangisi 'ökaryotik hücrelerden' oluşmaz?


  A) Funguslar
  B) Bakteriler
  C) Hayvanlar
  D) Bitkiler

  cevap b
  avatar
  26.01.2021 - 23:43
 6. 6- Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri bitki iletim dokusundaki 'ksilem' elemanlarıdır?


  A) Hepsi
  B) Trakeler
  C) Trakeitler
  D) Parankima

  cevap a
  avatar
  26.01.2021 - 23:51
 7. 7- Aşağıda 'epitel dokunun yapısı ile ilgili verilen bilgilerden' hangisi doğrüdur?


  A) Vücut yüzeyini örten bir tabakadır
  B) Hepsi
  C) Kan damarı içermez
  D) Bölünme yeteneğine sahip hücrelerden oluşur


  cevap b
  avatar
  27.01.2021 - 00:01
 8. 8- Aşağıdakilerden hangisi bir bileşik örneği değildir?


  A) CH4
  B) C6H12O6
  C) Tuzlu su
  D) H2O


  cevap c
  avatar
  27.01.2021 - 00:05
 9. 9- 'Çok yoğun ortamdan az yoğun ortamdan az yoğun ortama enerji gerektirmeden ancak bir taşıyıcı protein ile madde taşınması olayına' ne ad verilir?


  A) Aktif taşıma
  B) Osmoz
  C) Kolaylaştırılmış difüzyon
  D) Basit difüzyon


  cevap c
  avatar
  27.01.2021 - 00:15
 10. 10- 'Sinir, kas hücreleri gibi bölünememe durumu gösteren hücreler' hangi faza girer?


  A) Mitotik faz
  B) G0 fazı
  C) G1 fazı
  D) G2 fazı


  cevap b
  avatar
  27.01.2021 - 00:21