devam etmeniz halinde bu veri kaldırılacak.devam etmek istediğinizden emin misiniz?

2021 laboratuvar güvenliği final soruları tıbbı laboratuvar teknikleri

 1. 1) a-Elleçleme ve Depolama şartları b- Maruziyet kontrolleri/kişisel korunma c- Fiziksel ve kimyasalÖzellikler. d- kararlılık ve Reaktivite e- laboratuvar hijyen kurallari, Güvenlik Bilgi Formunda hangileri bulunmaz?


  a) hepsi bulunur
  b) a ve e
  c) e ve c
  d) e
  e) c


  cevap a
  avatar
  21.01.2021 - 01:37
 2. 2) Normal depolama koşullarında olşan ..... kimyasal madde kapların içinde birikebilir; ısı, sürtünme ve şoka maruz kaldığında patlayabilir. Cümlede boş bırakılan yere hangisi gelmelidir ?

  a) Alkaliler
  b) Peroksitler
  c) Hidroksitler
  d) Bazlar
  e) Asitler


  cevap b
  avatar
  21.01.2021 - 01:46
 3. 3) Yanabilen maddeleri temas edince reaksiyon veren maddelerene denir ?


  a) Toksit
  b) yakıcı
  c) koroziv
  d) Oksitleyici
  e) Yanıcı


  cevap b
  avatar
  21.01.2021 - 01:52
 4. 4) ilaç, serum şişesi gibi cam atıklar hangi renk torbaya konur ?


  a) Kırmızı
  b) Mavi
  c) Siyah
  d) Sarı
  e) Yeşil  cevap b
  avatar
  21.01.2021 - 01:57
 5. 5) Respiratörler, çalışanları laboratuvar ortamında teneffüs yoluyla maruz kalabilecekleri tehlikelerden (mikroorganizmalar ve kimyasal maddeler gibi) korumak amacıyla tasarlanmış KKD'lerdir. Respiratörler kaç farklı türde çalışır?  A) 1
  B) 3
  C) 6
  D) 2
  E) 5


  cevap B
  avatar
  21.01.2021 - 02:07
 6. 6) Laboratuvarda güvenlik kameraları, alarmlar, devriye gezilmesi hangi amaca yöneliktir?  A) Hırsızlık
  B) Biyoemniyet
  C) Gizlilik
  D) Güvenlik
  E) Hepsi


  cevap D
  avatar
  21.01.2021 - 02:13
 7. 7) Gaz alarmını duyduğunuzda elektriği kesin 2- Ortamdaki tüm personeli tahliye edin 3Çakmak-kibrit yakmayın, lambaları ve diğer elektrikli cihazları açmayın 4-ortamda telefon kullanmayın 5-Gaz kaçağını kaynağını belirleyin ve tüm gaz vanalarını kapatın 6-Kapı ve pencereleri kapatın, dışarıya gaz sızmasın 7-Laboratuvar Gazları ve Duman sensörleri sorumlusuna haber verin yukarıdaki maddelerden hangileri yanlıştır?


  A) 2
  B) 1
  C) 2 ve 6
  D) 2 ve 5
  E) 6  cevap E
  avatar
  21.01.2021 - 02:30
 8. 8) Laboratuvar sıcaklığı .....°C arasında; nemi ise _< %50 olmalıdır. Laboratuvar sıcaklığı ve nemi günlük olarak laboratuvar çalışanı tarafından kontrol edilerek kayıt altına alınmalıdır , laboratuvar sıcaklğı kaç derece olmalıdır?


  A) 15-25
  B) 20-25
  C) 25-30
  D) 18-27
  E) 20-30  cevap D
  avatar
  21.01.2021 - 02:43
 9. 9) Laboratuvarda en çok kullanılan aseton, eter, etanol,izopropil alkol, metanol, ksilen, kloroform gibi madeler size neyi hatırlatır?
  A) Aşındırıcı
  B) Alevlenir sıvılar
  C) Toksik sıvılar
  D) Parlayıcı sıvılar
  E) Yakıcı


  cevap B
  avatar
  21.01.2021 - 02:51
 10. 10) KKD,bandaj, flaster, tamponlar, eküvyon ve benzeri atıklar, hangi ğuruptandır?


  A) Günlük atık
  B) Zararlı atık
  C) Enfeksiyöz atık
  D) Toksik atık
  E) Patolojik atık  cevap C
  avatar
  21.01.2021 - 02:59