devam etmeniz halinde bu veri kaldırılacak.devam etmek istediğinizden emin misiniz?

2021 farmakoloji soruları hemşirelik bölümü

 1. Hastaya insülin uygulaması hangi tedavi sınıfına girer?
  A) ikame tedavi
  B) profilaktik tedavi
  C) semptomatik tedavi
  D) ampirik tedavi
  E) gerçek tedavi

  cevap A


  İlaçlarla Tedavi
  ampirik tedavi = ilkel tedavi: Hastalığın sebebini, oluşum mekanizmasını, ilacın hastalığa etkisini ve etki şeklini bilmeden yapılan tedavidir. Halk arasında deneme yanılma yolu ile elde edilen bilgilerle yapılır.

  Semptomatik tedavi = palyatif tedavi: ilaçlarla hastalığın nedenini ortadan kaldırmadan bulgu ve belirtilerini gidermek için yapılan tedavidir. Örnek: Diş çürüğünde ağrıyı geçirmek için analjezik yani ağrı kesici verilmesi semptomatik tedavidir.

  Radikal tedavi =rasyonel tedavi: İlaçlarla hastalığın nedeninin tamamen ortadan kaldırılmasına radikal tedavi denir. Örnek: Tonsillitin, antibiyotik ile tedavi edilmesi.

  Profilaktik tedavi Hastalıklardan korunmak için yapılan ilaç
  uygulamasıdır. Örnek: Aşı uygulamaları profilaktik tedavidir.

  ikame tedavi = yerine koyma= substitution: Vücutta eksikliği görülen maddelerin
  eksikliğini gidermek için yapılan ilaç uygulamasıdır. Örnek: İnsülin uygulaması
  avatar
  17.01.2021 - 01:53
 2. Etken maddelere karşı aşırı ve belirgin bir alerjisi olan insanlarda kötü durumlara yol açacak etki hangisidir?
  A) kontrendikasyon
  B) yan etki
  C) endikasyon
  D) profilaksi
  E) emniyet aralığı

  Cevap B
  avatar
  17.01.2021 - 01:55
 3. drog nedir?
  A) ilaçların olağan dozlarında bile istenilen tesirlerine ilaveten yaptıklan istenmeyen etkileridir
  B) Bir defada verilen ilaç miktarıdır
  C) Tedavi amacı ile kullanılan tek bir maddedir.
  D) zehir etkisidir
  E) tedavi dozajıdır.

  cevap C
  avatar
  17.01.2021 - 01:57
 4. Hangisi mono amin oksidaz inhibitörü bir ilaç değildir?
  A) paserin
  B) fluvoksamin
  C) trazodom
  D) penisilin
  E) sertralin

  cevap D


  yanlış soru
  avatar
  17.01.2021 - 01:58
 5. Hangisi kimyasal olarak yapılarında 3-4 hidroksibenzen içeren bileşiklerden değildir?
  A) dopamin
  B) adrenalin
  C) noradrenalin
  D) efedrin
  E) izoproteronol

  Cevap D


  3-4 hidroksibenzen içeren bileşiklere katekolamin denir.


  Katekolaminler
  • Adrenalin α- ve β-agonisti
  • Noradrenalin=NA α-agonisti
  • izoproterenol =İPT β-agonisti temsilcisi
  • Dobutamin
  • Dopamin
  • Epinin
  • Norefedrin
  • Etil NA
  avatar
  17.01.2021 - 02:00
 6. Hangisi adrenerjik sinir uçlarında noradrenalin depolayan veziküllerin membranındaki veziküller amin pompasını inhibe ederek sinir ucunda bulunan noradm depolev bot dzelliğinde bir ilaçtır?
  A) indapamid
  B) hidroklorotiazid
  C) klortalidon
  D) debrizokin
  E) torsemid
  avatar
  17.01.2021 - 02:03
 7. Hangisi diyabet tedavisinde oral yoldan kullanılan ilaçlardan değildir?
  A) Gliklazid
  B) İnsülin
  C) Glibenklamid
  D) Glipizid
  E) Glimeprid

  cevap B
  avatar
  17.01.2021 - 02:05
 8. Hangisi ilaçlann absorbsiyon hızlarını etkileyen faktörlerden biri değildir?
  A) Veriliş yolu
  B) Absorbsiyon yüzeyinin genişliği
  C) İlacın farmakolojik özelliği
  D) Ílacın fiziki ve kimyasal özellikleri
  E) İlacın muadiil olması

  cevap E
  avatar
  17.01.2021 - 02:07
 9. Canlı dokuda sıkıştırıcı etki veren grup aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Sabit yağlar
  B) Uçucu yağlar
  C) Tanenler
  D) Alkaloidler
  E) Glikozitler

  cevap C
  avatar
  17.01.2021 - 02:09
 10. Tetrasiklinlere direnç kazanmış gram (-) bir bakteri aşağıdakilerden hangisine de direnç kazanmış olabilir?
  A) Kloramfenikol
  B) Neomisin
  C) Streptomisin
  D) Enrofloksasin
  E) Hepsi

  cevap E
  avatar
  17.01.2021 - 02:10