devam etmeniz halinde bu veri kaldırılacak.devam etmek istediğinizden emin misiniz?

  1. abdominal, kardiyak, vasküler ve torasik anomalilerin eşlik ettiği konjenital bir anomalidir. (bkz: konjenital anomaliler)

    Tanı, genellikle çocukluk döneminde kardiyak şikayetler nedeniyle yapılan radyolojik incelemeler sonucunda konur. Örnek bir olgunun çekilen direkt grafisinde dekstrokardi saptandı. Bilgisayarlı tomografi incelemelerinde dalak lojunda büyüğü 5 cm çapında çok sayıda dalak izlendi, pankreas kuyruk kesimi izlenmedi. inferior vena kava izlenmedi ve hepatik venler doğrudan sağ atriuma dökülmekte idi. azigos ven dilate idi ve sol yerleşimli vena kava superiora dökülmekteydi. Sağ akciğerde minör fissür izlenmedi ve iki loblu sağ akciğer torasik izomerizm ile uyumlu bulundu. Burada, nefes darlığı ve koşma esnasında zorlanma nedeniyle hastaye başvuran ve fizik muayene ve radyolojik tetkikler sonucunda oldukça nadir bir anomali olan polispleni sendromu tanısı koyulan yedi yaşındaki erkek olgu.

    (bkz: izomerizm)
    avatar
    01.10.2020 - 02:45