devam etmeniz halinde bu veri kaldırılacak.devam etmek istediğinizden emin misiniz?

 1. idrar yolu enfeksiyonu, orşit gibi enfeksiyon ve inflamasyonlarda tercih edilen kinolon grubundan antibiyotik etken maddesi.  levofloksasin oral ve intravenöz uygulamaya mahsus, sentetik, florokinolon türevi, geniş
  spektrumlu bir antibakteriyeldir.
  bir florokinolon antibakteriyel ilaç olarak levofloksasin dna-dna giraz kompleksi ve
  topoizomeraz iv üzerine etkir.

  in vitro olarak levofloksasinin aşağıda belirtilen patojenlere etkin olduğu gösterilmiştir:
  gram-pozitif aerob: corynebacterium diphtheriae, enterococcus faecalis*, enterecoccus spp, listeria monocytogenes, koagülaz negatif stafilokoklar (metisiline duyarlı), staphylococcus aureus (metisiline duyarlı)*, staphylococcus epidermidis (metisiline duyarlı), staphylococcus saprophyticus, c ve g grubu streptokoklar, streptococcus agalactiae, streptococcus pneumoniae (penisiline duyarlı/orta düzeyde dirençli/dirençli)*, streptococcus pyogenes*, viridans streptokoklar (penisiline dirençli/duyarlı) gram-negatif aerob: acinetobacter baumannii, acinetobacter spp, actinobaccillus actinomycetemcomitans, citrobacter freundii*, eikenella corrodens, enterobacter aerogenes, enterobacter agglomerans, enterobacter cloacae*, enterobacter spp, escherichia coli*, gardnerella vaginalis, haemophilus ducreyi, haemophilus influenzae* (ampisiline duyarlı/dirençli), haemophilus parainfluenzae*, helicobacter pylori, klebsiella oxytoca, klebsiella pneumoniae*,klebsiella spp, moraxella catarrhalis (beta-laktamaz-pozitif /beta-laktamaz-negatif)*, morganella morganii*, neisseria gonorrhoeae (penisilaz üreten/ penisilaz üretmeyen), neisseria meningitidis, pasteurella canis, pasteurella dagmatis, pasteurella multocida, pasteurella spp, proteus mirabilis*, proteus vulgaris, providencia rettgeri, providencia stuartii, providencia spp, pseudomonas aeruginosa*, pseudomonas spp, salmonella spp, serratia marcescens*, serratia spp. anaerob: bacteroides fragilis, bifidobacterium spp, clostridium perfringens, fusobacterium spp, peptostreptococcus, propionibacterium spp, veillonella spp

  diğer: bartonella spp, chlamydia pneumoniae*, chlamydia psittaci, chlamydia trachomatis,
  legionella pneumophila*, legionella spp, mycobacterium spp, mycobacterium leprae,
  mycobacterium tuberculosis, mycoplasma hominis, mycoplasma pneumoniae*, rickettsia
  spp, ureaplasma urealyticum.
  * klinik etkinlikleri klinik araştırmalarla kanıtlanmıştır.

  endi̇kasyonlari:
  tavanic filmtablet levofloksasine duyarlı mikroorganizmaların etken olduğu aşağıda belirtilen erişkinlerdeki enfeksiyonların tedavisinde endikedir:
  • akut sinüzit
  streptococcus pneumoniae, haemophilus influenzae veya moraxella catarrhalis’in neden
  olduğu kronik bronşitin akut alevlenmesi
  staphylococcus aureus, streptococcus pneumoniae, haemophilus influenzae, haemophilus
  parainfluenzae veya moraxella catarrhalis’in neden olduğu toplumda edinilmiş pnömoni
  staphylococcus aureus, streptococcus pneumoniae (penisilin için mi̇k değeri ≥ 2 µg/ml olan penisiline dirençli suşlar dahil), haemophilus influenzae, haemophilus parainfluenzae, klebsiella pneumoniae, moraxella catarrhalis, chlamydia pneumoniae, legionella pneumophila veya mycoplasma pneumoniae’nin neden olduğu piyelonefrit dahil, komplikasyonlu üriner sistem enfeksiyonları, escherichia coli’nin neden olduğu akut piyelonefrit; enterococcus faecalis, enterobacter cloacae, escherichia coli, klebsiella pneumoniae, proteus mirabilis veya pseudomonas aeruginosa’nın neden olduğu prostatit
  escherichia coli, enterococcus faecalis ya da stapylococcus epidermidis’in neden olduğu
  deri ve yumuşak doku enfeksiyonları metisiline duyarlı staphylococcus aureus, enterococcus faecalis, streptococcus pyogenes veya proteus mirabilis’in neden olduğu komplikasyonlu deri ve deri ekleri enfeksiyonları ve staphylococcus aureus veya streptococcus pyogenes’in neden olduğu abse, selülit, furonkül, impetigo, piyoderma, yara enfeksiyonlarının dahil olduğu komplikasyonsuz deri ve deri ekleri enfeksiyonları

  kontrendi̇kasyonları:
  aşağıda belirtilen durumlarda tavanic (levofloksasin) kullanılmamalıdır:
  • levofloksasin’e veya tavanic filmtabletin bileşiminde bulunan maddelerden herhangi
  birine veya florokinolon grubu bir diğer antibakteriyel ilaca karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hastalar
  • epilepsisi olan hastalar
  • florokinolon grubu bir antibakteriyelin kullanımına bağlı geliştiği bilinen tendon
  rahatsızlığı öyküsü verenler
  avatar
  30.10.2018 - 02:06