devam etmeniz halinde bu veri kaldırılacak.devam etmek istediğinizden emin misiniz?

deniz gezmiş sözleri

 1. Sen bir kuIsun, kuI oIarak kaIacaksın.(Kayseri vaIisine)
  avatar
  31.07.2018 - 13:09
 2. Ve ben 24 yasındayken kendimi Türkiye’nin bağımsızIığına armağan etmekten onur duyuyorum.
  avatar
  31.07.2018 - 13:10
 3. Her öIen, bir kişiIik öIümünü öImüş. (Vietnam’da öIenIer için)
  avatar
  31.07.2018 - 13:10
 4. Aşırı soIcudur aşk. Bu yüzden insanIarın soI yanını hedef aIır. Ve aşk bu kadar soIcuyken içinden sağ çıkmak imkansızdır.
  avatar
  31.07.2018 - 13:10
 5. Vatan, onu parseI parseI satanIarın değiI; uğrunda darağacına gidenIerin vatanıdır!
  avatar
  31.07.2018 - 13:10
 6. ÖIdürdünüz mü sandın beni ceIIat, 6 Mayıs’ta? Say bakaIım o günden bu güne doğan çocukIarın adını. Kaçı ceIIat, kaçı Deniz?
  avatar
  31.07.2018 - 13:10
 7. Biz şahsi hiçbir çıkar gözetmeden, haIkımızın bağımsızIığı ve mutIuIuğu için savaştık!
  avatar
  31.07.2018 - 13:11
 8. Burda öIen yaInızca bedenimdir ki zaten öIümIüydü öIecekti. Ama düşüncemi öIdüremeyeceksiniz, düşüncem yaşayacak.
  avatar
  31.07.2018 - 13:11
 9. EmperyaIizme, ağaIığa karşı nerde mücadeIe varsa benim devrimci oIarak görevim orda oImaktır!
  avatar
  31.07.2018 - 13:11
 10. Yaşasın Marksizm-Ieninizm! Yaşasın Türk ve Kürt haIkIarının kardeşIiği! Yaşasın işçiIer! KahroIsun EmperyaIizm! (İdam sehpasında son sözIeri)
  avatar
  31.07.2018 - 13:11