devam etmeniz halinde bu veri kaldırılacak.devam etmek istediğinizden emin misiniz?

kapak fotoğrafı
profil resmi

@sedamd

412 başlık

1002 entri

rail

(bkz:handrail)

handrail

(gbkz:merdiven korkuluğu) manasındaki ingilizce kelime. (bkz:use handrail)

interaktif sözlük 1000'ler kulübü

bu entriyle üye sayısı artmıştır.

etofenamat

(gbkz:etover ampul): (gorsel:29895)

etover

(gbkz:haver ilaç firması)nın ürettiği, etofenamat etkin maddeli ilaç. (gorsel:29893)(gorsel:29894)

petisel

haver ilaç firmasının ürettiği, (gbkz:petidin hcl) etkin maddeli narkotik analjezik. deri altına, kas içine veya damar içine uygulanabilir. (gorsel:29891)

aldine

muadilleri: (gbkz:aldolan) (gbkz:petholan) (gbkz:petisel) (gorsel:29890)

meperidin

dolantin'in etkin maddesidir. Diğer adı: petidin(pethidine) uzun adı: 1-Methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic Acid Meperidine yukarıdaki formülün kısaltmasıdır. bazıları da buna pethidine diyor farklı yerlerinen kırparak. • sentetik bir (gbkz:opiyat)tır. • analjezik (ağrı kesici) amaçlı kullanılır. • morfine göre 5-10 kat daha az potenttir. • etki süresi morfine göre daha kısadır. • zirve etki 10-20 dakika sonra başlar. Yarılanma ömrü 3 - 4.5 saattir. • %90 oranında karaciğerde metabolize olur. • aktif metaboliti olan normeperidin ise böbreklerle atılır ve (gbkz:sss)'ye toksiktir. • aktif metabolit olan normeperidin uzamış sedasyona neden olabilir. • nonmeperidin serumdaki seviyesi yükselirse konvülziyonlar/nöbetler ortaya çıkabilir. • özellikle iç organların orta dereceli ağrılarında etkilidir. • gebelerde kulllanımı güvenlidir. • doğum ağrılarını doğum süresini uzatmadan ve uterus kasılmalarını azaltmadan geçirdiği için (gbkz:obstetrik)te (doğurma esnasında) tercih edilir. • diarenin (ishal) tedavisinde etkisizdir. • öksürüğün tedavisinde işe yaramaz. (gorsel:29885)(gorsel:29886)(gorsel:29887)

petidin

diğer adı: (gbkz:meperidin)dir. kısa adı: (gbkz:petidin) ((gbkz:pethidine)) uzun adı: 1-Methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic Acid pethidine yukarıdaki formülün kısaltmasıdır. bazıları da buna meperidin diyor farklı yerlerinen kırparak. • sentetik bir (gbkz:opiyat)tır. • analjezik (ağrı kesici) amaçlı kullanılır. • morfine göre 5-10 kat daha az potenttir. • etki süresi morfine göre daha kısadır. • zirve etki 10-20 dakika sonra başlar. Yarılanma ömrü 3 - 4.5 saattir. • %90 oranında karaciğerde metabolize olur. • aktif metaboliti olan normeperidin ise böbreklerle atılır ve (gbkz:sss)'ye toksiktir. • aktif metabolit olan normeperidin uzamış sedasyona neden olabilir. • nonmeperidin serumdaki seviyesi yükselirse konvülziyonlar/nöbetler ortaya çıkabilir. • özellikle iç organların orta dereceli ağrılarında etkilidir. • gebelerde kulllanımı güvenlidir. • doğum ağrılarını doğum süresini uzatmadan ve uterus kasılmalarını azaltmadan geçirdiği için (gbkz:obstetrik)te (doğurma esnasında) tercih edilir. • diarenin (ishal) tedavisinde etkisizdir. • öksürüğün tedavisinde işe yaramaz. • (gbkz:petidin hcl) adıyla ilaçların üzerinde yazar. (gorsel:29888)(gorsel:29889)

beta bloker

(gbkz:seçici b1 blokeri) yani (gbkz:selektif b1 blokeri): (gbkz:metoprolol) (gorsel:29878)

metoprolol

bir (gbkz:selektif β₁ reseptör blokeri) olan ilaç etkin maddesidir.. Yüksek tansiyonu (hipertansiyon), kalbe giden zayıf kan akışından kaynaklanan göğüs ağrısını(anjina pektoris) ve anormal derecede hızlı kalp atışını (taşikardi) içeren bir dizi hastalığı tedavi etmek için kullanılır. (gorsel:29877) (bkz:beta bloker)

thurs.

(bkz:thursday)

metoprolol tartarat

bir (gbkz:selektif β₁ reseptör blokeri) ilaçtır. Yüksek tansiyonu(hipertansiyon), kalbe giden zayıf kan akışından kaynaklanan göğüs ağrısını(anjina pektoris) ve anormal derecede hızlı kalp atışını(taşikardi) içeren bir dizi hastalığı tedavi etmek için kullanılır. (gorsel:29876)

problok

(gbkz:terra ilaç firması)nın ürettiği, (gbkz:metoprolol tartarat) etkin maddeli ilaç. (gorsel:29875) bir (gbkz:selektif β₁ reseptör blokeri) ilaçtır. Yüksek tansiyonu(hipertansiyon), kalbe giden zayıf kan akışından kaynaklanan göğüs ağrısını(anjina pektoris) ve anormal derecede hızlı kalp atışını(taşikardi) içeren bir dizi hastalığı tedavi etmek için kullanılır.

dolantin

etkin maddesi (gbkz:meperidin)dir. meperidinin diğer adları: kısa adı: (gbkz:petidin) ((gbkz:pethidine)) uzun adı: 1-Methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic Acid Meperidine yukarıdaki formülün kısaltmasıdır. bazıları da buna pethidine diyor farklı yerlerinden kırparak. • sentetik bir (gbkz:opiyat)tır. • analjezik (ağrı kesici) amaçlı kullanılır. • morfine göre 5-10 kat daha az potenttir. • etki süresi morfine göre daha kısadır. • zirve etki 10-20 dakika sonra başlar. Yarılanma ömrü 3 - 4.5 saattir. • %90 oranında karaciğerde metabolize olur. • aktif metaboliti olan (gbkz:normeperidin) ise böbreklerle atılır ve (gbkz:sss)'ye toksiktir. • aktif metabolit olan normeperidin uzamış sedasyona neden olabilir. • nonmeperidin serumdaki seviyesi yükselirse konvülziyonlar/nöbetler ortaya çıkabilir. • özellikle iç organların orta dereceli ağrılarında etkilidir. • gebelerde kulllanımı güvenlidir. • doğum ağrılarını doğum süresini uzatmadan ve uterus kasılmalarını azaltmadan geçirdiği için (gbkz:obstetrik)te (doğurma esnasında) tercih edilir. • diarenin (ishal) tedavisinde etkisizdir. • öksürüğün tedavisinde işe yaramaz. (gorsel:29879)(gorsel:29880)(gorsel:29881)(gorsel:29882)(gorsel:29883)(gorsel:29884) (bkz:gebelerde kullanılabilen ilaçlar)

salbutamol

ambalajı: (gorsel:29873)

ventosal

(gbkz:salbutamol) içeren (gbkz:bronkodilatör). (gorsel:29872)

erdostin 300 mg 20 kapsül

etkin madde olarak erdostein içeren mukolitik (balgam sökücü) ilaç. (gorsel:29868)(gorsel:29869)(gorsel:29870)(gorsel:29871)

erdostin 175mg/5ml süspansiyon

(gbkz:erdostin şurup): (gorsel:29863)(gorsel:29864)(gorsel:29874)

erdostin

etkin madde olarak (gbkz:erdostein) içeren mukolitik (balgam sökücü) ilaç. (gorsel:29865)(gorsel:29867)

erdostein

(gbkz:mukolitik) ((gbkz:balgam sökücü)) aktiviteye sahip bir moleküldür. Yapısal olarak, iki tiyol grubunun varlığı ile karakterize edilen bir tiyol türevidir. Molekülde bulunan bu iki fonksiyonel sülfhidril grubu, erdosteinin farmakolojik olarak aktif metaboliti Met-I'e dönüşümü ile ilk geçiş metabolizmasının ardından salınır. Bu özelliğiyle erdostein; üst solunum yolu enfeksiyonları ve özellikle bronşit ve kronik obstrüktif akciğer hastalığında (KOAH) solunum yollarında biriken yoğun kıvamlı mukusun atılmasında etkilidir. (gorsel:29866) (bkz:erdostin)

diafuryl

(gbkz:diafuryl 100 mg 12 kapsül): (gorsel:29858) (gbkz:diafuryl 200 mg 16 kapsül): (gorsel:29859) (gbkz:diafuryl 200 mg/5ml süspansiyon): (gorsel:29860)

nitrofuran

Nitrofuranlar, tipik olarak antibiyotik veya antimikrobiyal olarak kullanılan bir ilaç sınıfıdır. Tanımlayıcı yapısal bileşen; nitro grubu olan bir furan halkası olduğundan nitrofuran adıyla anılırlar. Bu ilaç sınıfının üyeleri şunları içerir: • Antibakteriyeller (antibiyotikler) (gbkz:difurazon) ((gbkz:nitrovin) olarak da bilinir) - hayvan yemlerinde kullanılan bir antibakteriyel büyüme destekleyicisi (gbkz:furazolidon) (gbkz:nifurfolin) (gbkz:nifuroksazid): (gorsel:29857) (gbkz:nifurkinazol) (gbkz:nifurtoinol) (gbkz:Nifurzid) (gbkz:nitrofural) ((gbkz:nitrofurazon) olarak da bilinir) (gbkz:nitrofurantoin) — idrar yolu enfeksiyonlarını tedavi etmek için kullanılan bir ilaç. (gbkz:ranbezolid) - teknik olarak nitrofuran grubu taşıyan bir oksazolidinon antibiyotik • antimikrobiyaller (gbkz:furaltadon) - bir (gbkz:antiprotozoal) (gbkz:furazidin) - bir antibakteriyel ve antiprotozoal (gbkz:furylfuramide) - eskiden kullanılan bir gıda koruyucusu (gbkz:nifuratel) - bir (gbkz:antiprotozoal) ve (gbkz:antifungal) (gbkz:nifurtimox) - bir antiprotozoal • (gbkz:fanft) , güçlü bir nitrofuran türevi tümör başlatıcısı. Çalışılan tüm hayvanlarda mesane tümörlerine neden olur ve birçok bakteri için mutajeniktir.

nifuroksazid

(gbkz:nitrofuran) grubundan bir antibiyotik. (gorsel:29855)(gorsel:29856)

nifuroksasin

(bkz:nifuroksazid)

gonore

(gbkz:gonore tedavisi): penisilin duyarlı suşlar artmakta; a) (gbkz:seftriakson) 125 mg (tek doz) + (gbkz:doksisiklin) 100 mg x 2 (7 gün) b) (gbkz:cefixime) 400 mg oral (tek doz) + doksisiklin 100 mg x 2 (7 gün) c) (gbkz:oflaksosin) 400 mg (tek doz) + doksisiklin 100 mg x 2 (7 gün) d) (gbkz:ciproflaksosin) 400 mg (tek doz) + doksisiklin 100 mg x 2 (7 gün) e) (gbkz:tetrasiklin) kontrendike ise (gbkz:eritromisin) 4x400 mg (7 gün) (gorsel:29854)

pensilin g prokain

iecilline 400.000 Ü flakonda; 300 000 Ü (gbkz:pensilin g prokain) 100 000 Ü (gbkz:pensilin g potasyum) iecilline 800.000 flakonda 600 000 Ü Pensilin g prokain 200 000 Ü Pensilin g potasyum bulunur. (gorsel:29853)

pensilin g potasyum

iecilline 400.000 Ü flakonda, etkin madde olarak; 300 000 Ü (gbkz:pensilin g prokain) 100 000 Ü (gbkz:pensilin g potasyum) iecilline 800.000 flakonda 600 000 Ü Pensilin g prokain 200 000 Ü Pensilin g potasyum bulunur. (gorsel:29852)

penzatin penisilin g

(bkz:benzatin penicillin g)

penisilin

kısa, uzun ve dopo etkili formları vardır. (gbkz:depo etkili antibiyotik): (gbkz:deposilin) (gbkz:benzatin penisilin g) içerir. (gorsel:29849) iecilline: (gbkz:pensilin g prokain) + (gbkz:pensilin g potasyum) içerir. (gorsel:29851)

patlama

ingilizcesi: (gbkz:bang) (gbkz:explosion)

bang

(gbkz:explosion) ile hemen hemen aynı anlamdadır. ama tam aynı değildir. ayrıca; (bkz:big bang)

iecilline

etkin maddeler: iecilline 400.000 Ü flakonda; 300 000 Ü (gbkz:pensilin g prokain) 100 000 Ü (gbkz:pensilin g potasyum) iecilline 800.000 flakonda 600 000 Ü Pensilin g prokain 200 000 Ü Pensilin g potasyum (gorsel:29848)(gorsel:29850)

akut romatizmal ateş tedavisi

(gbkz:depo etkili antibiyotik) olan (gbkz:benzatin penisilin g) kullanılır. (gorsel:29847) (bkz: acil tıp)

depo etkili antibiyotik

(gbkz:akut ramatizmal ateş tedavisi)nde kullanılır. ilaç depo etkili olduğu için tek doz yeterlidir. vücutta uzun süre kalır. (gbkz:benzatin penisilin g): (gorsel:29846)

benzatin penisilin g

(gbkz:depo etkili antibiyotik)tir. (gbkz:akut romatizmal ateş tedavisi)nde kullanılır. (gorsel:29845)

deposilin

(gbkz:i.e. ulagay ilaç firması)nın ürettiği, (gbkz:benzatin penisilin g) etkin maddesi içeren ilaç. (gbkz:akut romatizmal ateş tedavisi)nde kullanılan (gbkz:depo etkili antibiyotik)tir. (gorsel:29844)

pethidine hydrochloride

(gbkz:petidin hidroklorür). (gorsel:29843) (gbkz:narkotik analjezik)tir. (bkz:narcotic analgesic)

petidin hcl

(gbkz:petidin hidroklorür): (gorsel:29842)

petidin hidroklorür

(gbkz:aldolan ampul): (gorsel:29841) (gbkz:petisel ampul): (gorsel:29892)

aldolan

kutusunda 2ml'lik 5 ampul bulunur. (gorsel:29840)

prakten şurup

(gbkz:sipraktin şurup)la muadildir. (gorsel:29839)

sipraktin

(gbkz:prakten)le muadildir. (gbkz:iştah açan ilaçlar)dan biridir. (gorsel:29833)(gorsel:29836)(gorsel:29837) (bkz:iştah şurubu)

2013 eylül tus soruları ve cevapları

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) SONBAHAR DÖNEMİ 08.09.2013 TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ 1. A 31. B 61. D 91. C 2. B 32. A 62. A 92. A 3. E 33. E 63. D 93. B 4. D 34. C 64. B 94. E 5. C 35. C 65. C 95. B 6. B 36. E 66. C 96. D 7. D 37. D 67. E 97. C 8. A 38. A 68. B 98. E 9. C 39. B 69. D 99. C 10. E 40. D 70. C 100. D 11. D 41. B 71. B 101. D 12. B 42. A 72. A 102. E 13. C 43. D 73. E 103. A 14. A 44. E 74. B 104. B 15. E 45. C 75. D 105. D 16. B 46. A 76. B 106. E 17. A 47. E 77. D 107. D 18. E 48. B 78. C 108. C 19. D 49. C 79. İptal 109. E 20. B 50. A 80. A 110. B 21. E 51. A 81. D 111. C 22. C 52. C 82. B 112. B 23. A 53. E 83. A 113. B 24. D 54. A 84. C 114. A 25. A 55. D 85. E 115. D 26. C 56. A 86. B 116. E 27. B 57. B 87. A 117. A 28. A 58. C 88. C 118. B 29. C 59. E 89. E 119. D 30. D 60. C 90. D 120. C

2013 eylül tus soruları ve cevapları

sınavda uyulacak kurallar Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve doğacak tüm mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır. 1. Sınav salonları kamera ile kayıt altına alınacaktır. Kamera kayıtlarının incelenmesinden sonra sınav kurallarına uymadığı tespit edilen adayların sınavları ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz sayılacaktır. 2. Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır. Çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla; cep bilgisayarı, kol ya da cep saati gibi her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla; silah ve benzeri teçhizatla; müsvedde kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap cetveli, hesap makinesi, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlarla sınava girmek kesinlikle yasaktır. Bu araçlarla sınava girmiş adayların adı mutlaka Salon Sınav Tutanağına yazılacak, bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava kalem, silgi, kalemtıraş, saat vb. araçla ve kulaklık, küpe, broş vb. takı, herhangi bir metal eşya ile girmek de kesinlikle yasaktır. Yiyecek, içecek vb. tüketim malzemeleri de sınava getirilemez. Adaylar sınava şeffaf şişe içerisinde su getirebilecektir. 3. Bu sınav için verilen toplam cevaplama süresi 150 dakikadır. Sınav başladıktan sonra ilk 110 ve son 15 dakika içinde adayın sınavdan çıkmasına kesinlikle izin verilmeyecektir. Bu süreler dışında, cevaplamayı sınav bitmeden tamamlarsanız cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine teslim ederek salonu terk edebilirsiniz. Bildirilen sürelere aykırı davranışlardan adayın kendisi sorumludur. 4. Sınav salonundan ayrılan aday, her ne sebeple olursa olsun, tekrar sınava alınmayacaktır. 5. Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları ayrıca adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır. 6. Sınav sırasında, görevlilerin her türlü uyarısına uymak zorundasınız. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce, sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanların kimlik bilgileri Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır. 7. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye kalkışan, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlik bilgileri Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Adayların test sorularına verdikleri cevapların dağılımları bilgi işlem yöntemleriyle incelenecek, bu incelemelerden elde edilen bulgular bireysel ya da toplu olarak kopya çekildiğini gösterirse kopya eylemine katılan adayın/adayların sınavı geçersiz sayılacak ayrıca 2 yıl boyunca ÖSYM tarafından düzenlenen tüm sınavlara başvurusu yasaklanabilecektir. Sınav görevlileri bir salondaki sınavın, kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde bulunulduğunu raporlarında bildirdiği takdirde, ÖSYM bu salonda sınava giren tüm adayların sınavını geçersiz sayabilir. 8. Cevap kâğıdında doldurmanız gereken alanlar bulunmaktadır. Bu alanları doldurunuz. Cevap kâğıdınızı başkaları tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız gerekmektedir. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak bütün işaretlemelerde kurşun kalem kullanılacaktır. Sınav süresi bittiğinde cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş olması gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir. 9. Soru kitapçığınızı alır almaz kapağında bulunan ilgili alanları doldurunuz. Size söylendiği zaman, sayfaların eksik olup olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını ve soru kitapçığının her sayfasında basılı bulunan soru kitapçık numarasının, kitapçığın ön kapağında basılı soru kitapçık numarasıyla aynı olup olmadığını kontrol ediniz. Soru kitapçığınızın sayfası eksik ya da basımı hatalıysa değiştirilmesi için salon başkanına başvurunuz. Size verilen soru kitapçığının numarasını cevap kâğıdınızdaki “Soru Kitapçık Numarası” alanına yazınız ve kodlayınız. Cevap kâğıdınızdaki “Soru kitapçık numaramı doğru kodladım.” kutucuğunu işaretleyiniz. Soru kitapçığı üzerinde yer alan Soru Kitapçık Numarasını doğru kodladığınızı beyan eden alanı imzalayınız. 10. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve ÖSYM’de incelenecektir. Soru kitapçığınızın sayfalarını koparmayınız. Soru kitapçığının bir sayfası bile eksik çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacaktır. 11. Cevap kâğıdına ve soru kitapçığına yazılması ve işaretlenmesi gereken bilgilerde bir eksiklik ve/veya yanlışlık olması hâlinde sınavınızın değerlendirilmesi mümkün olamamaktadır, bu husustaki özen yükümlülüğü ve sorumluluk size aittir. 12. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz. 13. Soruları ve/veya bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesinlikle yasaktır. 14. Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçığınızı ve cevap kâğıdınızı salon görevlilerine eksiksiz olarak teslim etmeyi unutmayınız.

2013 eylül tus soruları ve cevapları

açıklama 1. Bu kitapçıkta Temel Tıp Bilimleri Testi bulunmaktadır. 2. Bu kitapçıktaki test toplam 120 sorudan oluşmaktadır. 3. Bu test için verilen cevaplama süresi 150 dakikadır (2,5 saat). 4. Bu kitapçıktaki testte yer alan her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 5. İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde, silme işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini unutmayınız. 6. Değerlendirme yapılırken doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşülecek ve kalan sayı ham puanınız olacaktır. 7. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Bir soru ile ilgili cevabınızı, cevap kâğıdında o soru için ayrılmış olan yere işaretlemeyi unutmayınız. 8. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka kapağında belirtilmiştir.

2013 eylül tus soruları ve cevapları

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (Sonbahar Dönemi) TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ 8 EYLÜL 2013 PAZAR SABAH Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

2013 eylül tus soruları ve cevapları

soruların alındığı adres: https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2013/TUS/Sonbahar/2013TUSSonbahar_TTB.pdf

2013 eylül tus soruları ve cevapları

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) SONBAHAR DÖNEMİ 08.09.2013 KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 1. D 31. D 61. C 91. A 2. D 32. A 62. B 92. B 3. A 33. B 63. E 93. E 4. D 34. E 64. A 94. A 5. B 35. C 65. D 95. E 6. B 36. C 66. D 96. C 7. C 37. D 67. C 97. C 8. A 38. C 68. E 98. E 9. C 39. D 69. A 99. A 10. A 40. B 70. B 100. B 11. D 41. E 71. E 101. A 12. E 42. A 72. A 102. D 13. E 43. D 73. B 103. E 14. A 44. E 74. E 104. E 15. B 45. E 75. B 105. D 16. A 46. B 76. A 106. E 17. C 47. A 77. B 107. D 18. D 48. C 78. D 108. B 19. B 49. D 79. C 109. A 20. E 50. C 80. D 110. B 21. B 51. E 81. C 111. E 22. E 52. İptal 82. B 112. B 23. C 53. A 83. C 113. C 24. D 54. B 84. D 114. D 25. C 55. E 85. E 115. A 26. D 56. D 86. B 116. B 27. C 57. B 87. A 117. E 28. A 58. E 88. C 118. C 29. D 59. A 89. D 119. E 30. B 60. C 90. D 120. C

2013 eylül tus soruları ve cevapları

sınavda uyulacak kurallar. Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve doğacak tüm mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır. 1. Sınav salonları kamera ile kayıt altına alınacaktır. Kamera kayıtlarının incelenmesinden sonra sınav kurallarına uymadığı tespit edilen adayların sınavları ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz sayılacaktır. 2. Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır. Çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla; cep bilgisayarı, kol ya da cep saati gibi her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla; silah ve benzeri teçhizatla; müsvedde kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap cetveli, hesap makinesi, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlarla sınava girmek kesinlikle yasaktır. Bu araçlarla sınava girmiş adayların adı mutlaka Salon Sınav Tutanağına yazılacak, bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava kalem, silgi, kalemtıraş, saat vb. araçla ve kulaklık, küpe, broş vb. takı, herhangi bir metal eşya ile girmek de kesinlikle yasaktır. Yiyecek, içecek vb. tüketim malzemeleri de sınava getirilemez. Adaylar sınava şeffaf şişe içerisinde su getirebilecektir. 3. Bu sınav için verilen toplam cevaplama süresi 150 dakikadır. Sınav başladıktan sonra ilk 110 ve son 15 dakika içinde adayın sınavdan çıkmasına kesinlikle izin verilmeyecektir. Bu süreler dışında, cevaplamayı sınav bitmeden tamamlarsanız cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine teslim ederek salonu terk edebilirsiniz. Bildirilen sürelere aykırı davranışlardan adayın kendisi sorumludur. 4. Sınav salonundan ayrılan aday, her ne sebeple olursa olsun, tekrar sınava alınmayacaktır. 5. Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları ayrıca adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır. 6. Sınav sırasında, görevlilerin her türlü uyarısına uymak zorundasınız. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce, sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanların kimlik bilgileri Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır. 7. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye kalkışan, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlik bilgileri Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Adayların test sorularına verdikleri cevapların dağılımları bilgi işlem yöntemleriyle incelenecek, bu incelemelerden elde edilen bulgular bireysel ya da toplu olarak kopya çekildiğini gösterirse kopya eylemine katılan adayın/adayların sınavı geçersiz sayılacak ayrıca 2 yıl boyunca ÖSYM tarafından düzenlenen tüm sınavlara başvurusu yasaklanabilecektir. Sınav görevlileri bir salondaki sınavın, kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde bulunulduğunu raporlarında bildirdiği takdirde, ÖSYM bu salonda sınava giren tüm adayların sınavını geçersiz sayabilir. 8. Cevap kâğıdında doldurmanız gereken alanlar bulunmaktadır. Bu alanları doldurunuz. Cevap kâğıdınızı başkaları tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız gerekmektedir. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak bütün işaretlemelerde kurşun kalem kullanılacaktır. Sınav süresi bittiğinde cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş olması gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir. 9. Soru kitapçığınızı alır almaz kapağında bulunan ilgili alanları doldurunuz. Size söylendiği zaman, sayfaların eksik olup olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını ve soru kitapçığının her sayfasında basılı bulunan soru kitapçık numarasının, kitapçığın ön kapağında basılı soru kitapçık numarasıyla aynı olup olmadığını kontrol ediniz. Soru kitapçığınızın sayfası eksik ya da basımı hatalıysa değiştirilmesi için salon başkanına başvurunuz. Size verilen soru kitapçığının numarasını cevap kâğıdınızdaki “Soru Kitapçık Numarası” alanına yazınız ve kodlayınız. Cevap kâğıdınızdaki “Soru kitapçık numaramı doğru kodladım.” kutucuğunu işaretleyiniz. Soru kitapçığı üzerinde yer alan Soru Kitapçık Numarasını doğru kodladığınızı beyan eden alanı imzalayınız. 10. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve ÖSYM’de incelenecektir. Soru kitapçığınızın sayfalarını koparmayınız. Soru kitapçığının bir sayfası bile eksik çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacaktır. 11. Cevap kâğıdına ve soru kitapçığına yazılması ve işaretlenmesi gereken bilgilerde bir eksiklik ve/veya yanlışlık olması hâlinde sınavınızın değerlendirilmesi mümkün olamamaktadır, bu husustaki özen yükümlülüğü ve sorumluluk size aittir. 12. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz. 13. Soruları ve/veya bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesinlikle yasaktır. 14. Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçığınızı ve cevap kâğıdınızı salon görevlilerine eksiksiz olarak teslim etmeyi unutmayınız.

2013 eylül tus soruları ve cevapları

açıklama 1. bu kitapçıkta Klinik Tıp Bilimleri Testi bulunmaktadır. 2. Bu kitapçıktaki test toplam 120 sorudan oluşmaktadır. 3. Bu test için verilen cevaplama süresi 150 dakikadır (2,5 saat). 4. Bu kitapçıktaki testte yer alan her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 5. İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde, silme işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini unutmayınız. 6. Değerlendirme yapılırken doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşülecek ve kalan sayı ham puanınız olacaktır. 7. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Bir soru ile ilgili cevabınızı, cevap kâğıdında o soru için ayrılmış olan yere işaretlemeyi unutmayınız. 8. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka kapağında belirtilmiştir.

2013 eylül tus soruları ve cevapları

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (Sonbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 8 EYLÜL 2013 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

2013 eylül tus soruları ve cevapları

sınav sorularının alındığı link: https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2013/TUS/Sonbahar/2013TUS_Sonbahar_KTB.pdf

2013 eylül tus soruları ve cevapları

240. (gbkz:kombine oral kontraseptif ilaç kullanımı) aşağıdakilerden hangisinin görülme sıklığını kesinlikle artırmaz? A) (gbkz:hipertansiyon) B) (gbkz:miyokart enfarktüsü) C) (gbkz:over kanseri) D) (gbkz:serviks kanseri) E) (gbkz:iskemik inme) (spoiler:doğru cevap: c)

2013 eylül tus soruları ve cevapları

239. aşağıdaki (gbkz:germ hücreli over tümörü) ve (gbkz:tümör belirteçleri) eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? ----(gbkz:over tümörü)---------------(gbkz:tümör belirteçleri) A) (gbkz:disgerminom )----------------AFP (-), hCG (-) B) (gbkz:embriyonel karsinom)--------AFP (+), hCG (+) C) (gbkz:immatür teratom)------------AFP (-), hCG (-) D) (gbkz:koryokarsinom)---------------AFP (-), hCG (+) E) (gbkz:endodermal sinüs tümörü)----AFP (-), hCG (+) (spoiler:doğru cevap: e)

2013 eylül tus soruları ve cevapları

238. (gbkz:human papilloma virus)una ait aşağıdaki genlerden hangisi, (gbkz:p53 tümör supresör geni)nin fonksiyonunu bozarak (gbkz:onkogenez)de rol alır? A) (gbkz:E1) B) (gbkz:E2) C) (gbkz:E6) D) (gbkz:L1) E) (gbkz:L2) (spoiler:doğru cevap: c)

2013 eylül tus soruları ve cevapları

237. (gbkz:izoseksüel puberte prekoks) ve (gbkz:adneksiyal kitle) saptanan bir hastada, aşağıdakilerden hangisine daha sık rastlanır? A) (gbkz:endometrioma) B) (gbkz:immatür teratom) C) (gbkz:berrak hücreli over tümörü) D) (gbkz:sklerozan stromal hücreli tümör) E) (gbkz:granüloza hücreli tümör) (spoiler:doğru cevap: e)

2013 eylül tus soruları ve cevapları

236. Aşağıdaki ilaçlardan hangisinin hirşutizm tedavisinde yeri yoktur? A) (gbkz:flutamid) B) (gbkz:danazol) C) (gbkz:spironolakton) D) (gbkz:siproteron asetat) E) (gbkz:finasterid) (spoiler:doğru cevap: b)

2013 eylül tus soruları ve cevapları

235. (gbkz:hipogonadotropik hipogonadizm) tanısı alan hastalarda (gbkz:ovulasyon indüksiyonu) için aşağıdaki ajanlardan hangisi tercih edilmelidir? A) (gbkz:insan menopozal gonadotropinler) B) (gbkz:klomifen sitrat) C) (gbkz:dopamin) D) (gbkz:aromataz inhibitörleri) E) (gbkz:metformin) (spoiler:doğru cevap: a)

beta blokör

(bkz: beta bloker)

betablokör

(bkz:beta bloker)

tensinor 50 mg 28 tablet

astra zeneca firmasının ürettiği (gbkz:atenolol) etkin maddeli ilaç. (gorsel:29832) (gbkz:selektif beta-1 adrenerjik reseptör blokeri)dir. yetişkinde 50-100 mg/gün tek doz. (bkz:beta bloker)

tensinor

(gbkz:selektif beta-1 adrenerjik reseptör blokeri) olan ilaç. (gorsel:29830) yetişkinde 50-100 mg/gün tek doz. (bkz:beta bloker) (bkz:tensinor 50 mg 28 tablet)

atenolol

(gbkz:selektif beta-1 adrenerjik reseptör blokeri). (gorsel:29831) yetişkinde 50-100 mg/gün tek doz. (bkz:beta bloker)

ornitop 500 mg film tablet

(bkz:ornitop 500 mg tablet)

ornitop 500 mg tablet

(gbkz:ornidazol) etkin maddeli antibiyotik ilaç. (gbkz:nitroimidazol) türevi antiprotozoal/antibiyotik.

ornidazol

(gbkz:ornitop 500 mg tablet): (gorsel:29828)

ornitop

(gbkz:ornidazol) etkin maddeli antibiyotik ilaç. (gbkz:nitroimidazol) türevi antiprotozoal ve de antibiyotik. (gorsel:29829)

2013 eylül tus soruları ve cevapları

234. Aşağıdaki medikal tedavilerden hangisi, miyom boyutlarının küçülmesini sağlamaz? A) (gbkz:gnrh agonistleri) B) (gbkz:aromataz inhibitörleri) C) (gbkz:gnrh antagonistleri) D) (gbkz:progestinler) E) (gbkz:mifepriston) (spoiler:doğru cevap d)

2013 eylül tus soruları ve cevapları

233. Aşağıdakilerden hangisi, (gbkz:tekrarlayan gebelik kayıplarında en sık rastlanan kromozomal anomali tipi)dir? A) (gbkz:trizomi 21) B) (gbkz:trizomi 13) C) (gbkz:dengeli resiprokal translokasyon) D) (gbkz:robertsonian translokasyon) E) (gbkz:x kromozom mozaizmi) (spoiler:doğru cevap c)

badat

460 entrisi var, hastalıkların tanımını yazıyor, (gbkz:fihrist)e göre.

2013 eylül tus soruları ve cevapları

232. Aşağıdakilerin hangisinde, zigot sonrası embriyonik bölünme safhası en geç gerçekleşir? A) (gbkz:monokoryonik diamniyotik ikizlik) B) (gbkz:yapışık ikizlik) ((gbkz:conjoined)) C) (gbkz:monokoryonik monoamniyotik ikizlik) D) (gbkz:dikoryonik monoamniyotik ikizlik) E) (gbkz:dikoryonik diamniyotik ikizlik) (spoiler:DOĞRU CEVAP: B)

2013 eylül tus soruları ve cevapları

231. Üçlü testte (gbkz:alfa fetoprotein), (gbkz:östriol) ve (gbkz:β-hCG) değerlerinin üçü normal değerlerden yüksek olan bir gebede en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) (gbkz:down sendromu) B) (gbkz:trizomi 13) C) (gbkz:trizomi 18) D) (gbkz:açık nöral tüp defektleri) E) (gbkz:çoğul gebelik) (spoiler:Doğru cevap e)

2013 eylül tus soruları ve cevapları

230. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi, (gbkz:postpartum uterin atoni tedavisi)nde kullanılmaz? A) (gbkz:karboprost) B) (gbkz:kabergolin) C) (gbkz:misoprostol) D) (gbkz:metil ergonovin) E) (gbkz:oksitosin) (spoiler:doğru cevap b)

2013 eylül tus soruları ve cevapları

229. Otuz haftalık gebe ve (gbkz:tip 2 diabetes mellitus) nedeniyle insülin kullanmakta olan bir hastada, erken doğum eylemi tedavisinde aşağıdaki (gbkz:tokolitik)lerden hangisi tercih edilmemelidir? A) (gbkz:β-sempatomimetikler) B) (gbkz:kalsiyum kanal blokörleri) C) (gbkz:magnezyum sülfat) D) (gbkz:non-steroidal antiinflamatuvar ajanlar) E) (gbkz:oksitosin reseptör antagonisti) (spoiler:doğru cevap a)

2013 eylül tus soruları ve cevapları

228. (gbkz:intestinal motiliteyi düzenleyen interstisyel cajal hücrelerinden köken alan mide tümörü) aşağıdakilerden hangisidir? A) (gbkz:adenokarsinom) B) (gbkz:gastrointestinal stromal tümör) C) (gbkz:karsinoid tümör) D) (gbkz:leyomiyosarkom) E) (gbkz:lenfoma) (spoiler:doğru cevap b)

2013 eylül tus soruları ve cevapları

227. Aşağıdakilerden hangisi, (gbkz:cilt kanseri gelişmesinde etkin olan faktörler)den biri değildir? A) (gbkz:ultraviyole ışına maruz kalmak) B) Kronik, (gbkz:iyileşmeyen yanık yarası) C) (gbkz:kimyasal ajan)lar D) (gbkz:koyu ten rengi) E) (gbkz:cilt lezyonlarının radyasyonla tedavisi) (spoiler:doğru cevap d)

2013 eylül tus soruları ve cevapları

226. Aşağıdaki (gbkz:konjunktivit) tiplerinin hangisinde (gbkz:lenfadenopati) beklenmez? A) (gbkz:viral konjunktivit)ler B) (gbkz:klamidya’ya bağlı konjunktivit)ler C) (gbkz:neisseria gonorrhoeae'ye bağlı konjunktivit)ler D) (gbkz:parinaud oküloglandüler sendromunda görülen konjunktivit)ler E) (gbkz:alerjik konjunktivit)ler (spoiler:doğru cevap e)

2013 eylül tus soruları ve cevapları

225. (gbkz:l5-s1 disk herniasyonu) aşağıdakilerden hangisine yol açmaz? A) (gbkz:plantar fleksiyonun azalması) B) (gbkz:ayak dış yüzünde duyu kaybı) C) (gbkz:pozitif Laségue bulgusu) D) (gbkz:patella refleksi kaybı) E) (gbkz:uyluk ve bacağın arka yüzünde ağrı) (spoiler:doğru cevap d)

2013 eylül tus soruları ve cevapları

224. Aşağıdakilerden hangisi, (gbkz:genel anesteziden sonra uzamış derlenmeye neden olabilecek durumlar)dan biri değildir? A) (gbkz:ilaçların artık etkisi) B) (gbkz:elektrolit anomalileri) C) (gbkz:hipotermi) D) (gbkz:intrakraniyal patoloji) E) (gbkz:arteryal hiperoksi) (spoiler:doğru cevap e)

2013 eylül tus soruları ve cevapları

223. Aşağıdaki hastalıkların hangisinde, (gbkz:iletim tipi işitme kaybı) görülür? A) (gbkz:vestibüler migren) B) (gbkz:benign paroksismal pozisyonel vertigo) C) (gbkz:vestibüler nörit) D) (gbkz:meniere hastalığı) E) (gbkz:superior semisirküler kanal dehissansı) (spoiler:doğru cevap e)

2013 eylül tus soruları ve cevapları

222. Aşağıdakilerden hangisi, intraabdominal enfeksiyonda karşıt düzenleyici cevapta rol almaz? A) (gbkz:tnf-bağlayıcı protein) B) (gbkz:interlökin-1 reseptör antagonist) C) (gbkz:interlökin-4) D) (gbkz:interlökin-8) E) (gbkz:interlökin-10) (spoiler:doğru cevap d)

sindirim motilitesi düzenleyicisi

(gbkz:debridat fort): (gorsel:29502)

trimebutin maleat

(gbkz:debridat fort): (gorsel:29501)

özgün saltürk

corona virüs (covid-19) pandemisinde dikkatli davranması ve tedbiri elden bırakmamasıı gereken sağlık çalışanı.

ketavel 25 mg 20 tablet

ampul formu da vardır: (bkz:ketavel 50 mg / 2 ml 6 ampul) (gorsel:29499)

ketavel

hem ampul hem de tablet formu vardır: (bkz:ketavel 25 mg 20 tablet) (bkz:ketavel 50 mg / 2 ml 6 ampul) (gorsel:29497)(gorsel:29498)

akılda kalan reklam replikleri

“hadi hep birlikte,hep birlikte, biz biz olalım yemeklerden önceeee, lavaboya koşalım, hafta da bir kere tırnakları keselim, fırçalayıp onları tertemiz olalım”

faruk kalın

covid-19 pandemisinde dikkatli davranması ve tedbiri elden bırakmaması gereken sağlık çalışanı.

emel küçük

op. dr. emel küçük. kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olan doktor. (gorsel:29496)

jilet tozu

toz görünümlü jilettir.

yeşim kutlutürk

(gbkz:çocuk doktoru)dur. (gorsel:30959) (gbkz:dr. serdal güngör) ile bir fotoğrafı: (gorsel:29494)

betaserc 8 mg 30 tablet

(gbkz:abbott ilaç firması)nın ürettiği (gbkz:betahistin dihidroklorür) etken maddeli ilaç. (gbkz:baş dönmesi), (gbkz:vertigo) ve (gbkz:meniere hastalığı)nda reçete edilir. erişkinlerde: (gbkz:s:3x1) (gorsel:29432)

betaserc

(gbkz:betaserc 8 mg 30 tablet): (gorsel:29431)

monoserc 16 mg 30 tablet

betahistin dihidroklorür etkin maddesi içeren ilaç. (gbkz:baş dönmesi), (gbkz:vertigo) ve (gbkz:meniere hastalığı)nda reçete edilir. (gorsel:29430)

betahistin dihidroklorür

(gbkz:monoserc): (gorsel:29429)

dinamiksoft

12 başlıkta 13 entrisi olan yazar.

fulya özdemircioğlu

çocuk doktoru / pediatrist. (gorsel:29428) Birim: İstanbul Tıp Fakültesi Bölüm: Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Ana Bilim Dalı: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı İLETİŞİM E-posta: fulya.ozdemircioglu@istanbul.edu.tr

carney triadı

(bkz:carney kompleksi)

personifikasyon

ingilizcedeki (gbkz:personnification) kelimesinden türkçeleşmiştir. Cansız varlıkları veya hayvanları insanmış gibi gösterme, (gbkz:canlandırma), (gbkz:teşhis). Oyunun özüne uygun olarak aksiyonun gelişimini sağlayan kişilerin yapımı. Oyun kişisinin yapımı, yönelişleri, davranışları, görünüşleri, hareketleri, çevre vb. yollardan gerçekleştirilir.kişileştirme tip ve karakter olmak üzere iki çeşittir. (ingilizce) (gbkz:characterization). (ingilizce) (gbkz:personification). (frransızca) (gbkz:caractérisation)