devam etmeniz halinde bu veri kaldırılacak.devam etmek istediğinizden emin misiniz?

kapak fotoğrafı
profil resmi
Ragad khitou
@ragad khitou

3 başlık

61 entri

tibbi laboratuver teknikleri parazotoloji

20- aşağidaki turlerden hangisi insanlar arasinda çiftleşme ile buluşan hastalik etkenidir ? a)Schistosoma haemotoblum b) Entamoeba gingivalis c) Trichomonas vaginalis d)Trichomonas foetus e) Trypanasoma equiperdum

tibbi laboratuver teknikleri parazotoloji

19- parzitin ergin donemini barindiran konağa .....denir a) vektör b) ara konak c) parazitoid d) paratenk konak e) son konak

tibbi laboratuver teknikleri parazotoloji

18-derikt gelisen gelişmesimde arakonak kullanmayan parazitlere nevadi verilir ? a) monoxene b ) dihrtero monoxene c) heteroxene d) diheteroxene

tibbi laboratuver teknikleri parazotoloji

17- insanlarda şark çibami denen invasionun etkeno olan leishmania tropica nin bulaşmadinda phlebotomus papatasii phlebotomus sergenti ,phlebotomus caucicus gibi ....turleri rol oynar a) karadinek b ) yakarca c ) çeçe d ) tatarcik e) sivrisinek

tibbi laboratuver teknikleri parazotoloji

16- parazitin enfektif doneminin kesin konağa girmesi ile olgunlaşmasi arasinda geçen süreye.... Ne adi a) diapause b) prepatent c) enfektif dönem d ) prevalans e) patent süre

tibbi laboratuver teknikleri parazotoloji

15- bir parazitin çoğalamadan konakta yaşayabilmesine a) dhipobiose b) fiapause c ) impass d) pedogenesis e) sporogoni

tibbi laboratuver teknikleri parazotoloji

14- deri kazintisi ve ektoparazitlere lab .ne içinde gonderir ? a) %0,9ma cl b) %70 etli alkol c) doymuş nacl d) anticoagulant e) %10formol

tibbi laboratuver teknikleri parazotoloji

13- kaliyatif fulleborn flotasyon yönteminde hangi materyal içinde parazit aranir ? a) idrar b) kan c) deri d) tüküruk e ) gaita

tibbi laboratuver teknikleri parazotoloji

12-yaşamlarini serbest veya paraziter olarak surdurebolen canlilara .... a) aksidentel parazitler b) erratik parazitler c) kaybolmuş parazitler d) yalanci paraziyler e) fakültatif parazitler

tibbi laboratuver teknikleri parazotoloji

11- eğer her iki taraf bu birlikte yaşayişi birbirinden ayri olarak sürdüremezler ise bu tip birlikte yaşamaya .....denir . a) partenogenesis b) amensalismus c) synnecrosis d) commensalismus e)mutualismus

tibbi laboratuver teknikleri parazotoloji

10- her zaman siğirlarad paraziter olarak bulunmasi gereken haemonchus contortus isimli parazitin insanlarin midesinde bulunmuşi neye örnek gosterilebilir ? a) sapik parazit b ) spesifik parazit c) obligat parazit d) hoper parazit e) şaşkin parazit

tibbi laboratuver teknikleri parazotoloji

9-......yaşaminin bir kisimini veya tamamini kendinden daha buyuk bir canlinin üzerinde veya içinde geçiren ,orada gelişip çoğalabilen ve daima zarar veren canlidir . a) parazitoid b) predator c) tomurcuklanma d) parazit e ) pedogrnesis

tibbi laboratuver teknikleri parazotoloji

8- onaklarin herhangi bir enfeksiyon yaklananma oranina ne denir ? a) oncidens b) toxisit c) randomli d) agoni e) pravalans

tibbi laboratuver teknikleri parazotoloji

7- erişkin parazitlerin ve gelişme dönemlernin (yumurta ,larava ,trofozoit,oocyst ,kist )bulunduklari yerlere gore onem kazanan muayene materyallerinden hangisi canlida aranir ? a)idrar b) hepsi c)kan d) gaita e) deri

tibbi laboratuver teknikleri parazotoloji

6- bazi paraziter hastalik hayvanlar ve insanlar arasinda ortak görülürler ,bunlara .....de. a)konak b) biyosenoz c) vektör d) zoonoze e) arakonak

tibbi laboratuver teknikleri parazotoloji

5- gaitada parazit aramalarimad en çok kullanilan yüzdürme sivilarndan hangisi yanliştir ? a) çinko sulfat b) etil alkol c) doymuştuzlu sub d)magnezuum sülfat e) sodyum nitrat

tibbi laboratuver teknikleri parazotoloji

4) herhangi bir konakta belli bir parazitozun yayginlik durumuna ne denir ? a) agoni b) incidens c)prevalans d)toxisite e) randomli

tibbi laboratuver teknikleri parazotoloji

3- Bazi parazit dişilerinin erkekle çifleşmeden de yumurta ve larva yapabilmelerine....çoğalma denir a)Sporogoni b)Pedogenesis c)Konjugasyon d)Dimorfizm e)Partenogenetik

tibbi laboratuver teknikleri parazotoloji

2 Sarcoptes scabiei var, hominis" nasil bir adlandirmatir? a)Mononominal adlandırma b)Quadrinominal adlandirma c)Binomthal adlandırma d)Pentanominal adlandirma e)Trinominal adlandirma

tibbi laboratuver teknikleri parazotoloji

1-Invazyon nedir? a)Virüslerden ileri gelen ve hastalık etkeni vücuda girdiğinde çoğalma kapasitesine sahip olan hastalık durumudur. b)Artropodlann konak üzerinde yerleşmesi, gelişmesi ve çoğalmasına denir. c)Bakterilerden ileri gelen ve hastalik etkeni vucuda girdiğinde çoğalma kapasitesine sahip olan hastalık durumudur. d)Hastalık etkeni vücutta çoğalma gostermez. Helmintler tarafından oluşturur. e) Burada hastalık etkeni vücuda girdiginde çoğalma kapasitesine sahiptir. Protozoonların oluşturduğu hastahkar bu guruptandır.

tibbi laboratuver teknikleri immunoloji

20- Aşağıda verilen ifadelerden hangisi rengi anormal olan eritrosit hücresini ifade eder? a)Makrosit b) Hipokromik c) Şistiyosit d) Ovalosit e) Megalosit

tibbi laboratuver teknikleri immunoloji

19- "Hücre dışı sivida en çok bulunan anyon. "Noktalı yere uygun önermeyi yapınız. a) f- b) L- c) po4 d)cl - e) o2

tibbi laboratuver teknikleri immunoloji

18- Aşağıdaki ifadelerden yanlış olanı işaretleyiniz? a)Rh pozitif fetüsün kan hücrelerine maruz kalan Rh negatif annede antikor gelişebilir b) ABO kan grubu sisteminin varlığından glikoproteinler sorumludur. c)Antijen Daynica 'Rhesus faktörü' (Rh faktörü) olarak da adlandırılır d)Doğumdan hemen sonra bebeğin Rh grubu belirlenir. e)Doğumdan sonra bebeğin kan grubu tespit edilir

tibbi laboratuver teknikleri immunoloji

17- 1.1.Hastanın adı soyadı II.Hastanın geçerli kimlik bilgileri III.Hastadan talep edilen numune türü IV.Hastanın gerekli olan geçmiş hastalık bilgileri Yukarıdakilerden hangisi Tıbbi Klinik Bilimler için preanalitik faktörler arasında yer alır. 21101500 a) 11-111-IV b) N-11-11 c)1-Ill d)Iii-i e)iv- ii

tibbi laboratuver teknikleri immunoloji

16- Aşağıdakilerden hangisi biyobelirteçler için doğru değildir? a)Biyobelirteçlerin tamamı protein yapılıdır. b) Fizyolojik şartlarda ilgili doku veya doku sıvılarında olabilir fakat patoloji anında miktarı azalabilir yada artabilir c) Fizyolojik şartlarda ilgili doku veya doku sıvılarında olmayabilir patoloji anında ortaya çıkabilir ya da miktarı artabilir. d) Ölçümü sağlanacak kadar ortamda kalmalı,yani yarılanma süresi uzun olmalıdır. e)Geliştirilen yöntem ve metodlarla miktarı doku ya da doku sıvılarında ölçülebilir olmalıdır.

tibbi laboratuver teknikleri immunoloji

15.......... eritrositlerin oluşturduğu kan hacminin toplam kan hacmine oranıdır". Tanim aşağıdaki testlerden hangisini ifade eder? a) Hemogram b) Sedimantasyon c) Hematokrit d) Kan uyuşmazlığı Kan grubu tayini

tibbi laboratuver teknikleri immunoloji

14-1. LHastanın adı soyadı II.Hastanın geçerli kimlik bilgileri III.Hastadan talep edilen numune türü IV.Hastanın gerekli olan geçmiş hastalık bilgileri Yukarıdakilerden hangisi Tibbi Klinik Bilimler için preanalitik faktörler arasında yer alır a)ii-iii-iv b)iv-iii-ii-i c)i-ii d)i-iii e)Iv Iii

klinik biyokimya vize soruları tıbbi laboratuvar

13- Arteriyel kan gazı analizi için en çok kullanılan atardamarlar, aşağıdakilerden hangisinde uygun tercih sırasına göre verilmiştir? I.radial II.brakial III.femoral a) III-II-I b)II-III-I c)I-II-III d)II-I-III e)III-I-II

klinik biyokimya vize soruları tıbbi laboratuvar

12- Aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır? a) Pıhtılaşmaya bırakılan kan örneğinde, pıhtılaşma sonrası ayrılan sıvıya serum denir. b) Plazmanın 90% sudur c) Hemoglobin insanlarda plazmada serbest protein halinde dolaşır. d)Eritrositler çaplarının normalden düşük olması halinde mikrosit adını alır. e) Eritrosit sayısının arttığı durumlara ise polisitemi denir.

klinik biyokimya vize soruları tıbbi laboratuvar

11- Aşağıdakilerden hangisi hemolizsiz kan alabilmek için dikkat edilmesi gereken uygulamalardan değildir? a)Parmaktan veya topuktan kapiller kan alınmadan once yeri temizlenir, kurulanır, ilk 1-2 damlası silinir, sonraki damlalar alınır. b) Kanin serumu veya plazması ayrılmadan saatlerce bekletilirse hücrelerin içeriğinin bir kısmı hücre dışına sizar ve yanıltıcı bulgular verir c)Enjektör ve iğnesi kuru olmalı. d) Çıkacak serum miktarını arttırmak için santrifüj etmeden önce veya sonra tüpteki kan kalın tel ya da cam çubukla karıştırılmalı e) Damara girdikten sonra pozisyon korunmalı, diğer elle enjektör pistonu yavaşca çekilerek kan alınmalı.

klinik biyokimya vize soruları tıbbi laboratuvar

10-aşağıdakilerden hangisi yada hangiler tam kandir? a)I-II-III b)yanliz III c) yanliz I d)yanliz II e)I-II

klinik biyokimya vize soruları tıbbi laboratuvar

9- Aşağıdakilerden hangisi kan örneklerinin saklanması ile ilgili yanlış önermedir? a) Kan alındıktan sonra en kısa zamanda istenilen analizlerin yapılması istenir. b)Tam kan uzun süre bekletilebilir c)Tam kan bileşenlerine ayrılarak saklanmalıdır d)Anticoagulant tamkan hemen satrifüj edilir, plazma ayrılarak kapaklı tüpe koyup saklanır e) Antikoagulan madde kullanılmamışsa pıhtılaşması için 10 dakika kadar beklenir, santrifüj edilir, serumu ayrılır ve serumu saklanır.

klinik biyokimya vize soruları tıbbi laboratuvar

8- Kan grubu tayini ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanıştır? a) A kan grubu olan kişilerin dolaşımda anti A antikoru yoktur b) B kan grubu olan kişilerin dolaşımında A antikoru yoktur c)AB kan grubu olan kişilerin eritrosit membranlarında hem A hem de B antijeni vardır d)Kan grubu tayininde pihtilaşma varsa antijen varlığı anlaşılır e)O kan grununda her iki karbohidrat kalıntısına, ait antikor bulunur

klinik biyokimya vize soruları tıbbi laboratuvar

7- Aşağıda uluslarasi sınıflandırmaya göre belirlenmiş antikoagülanlı tüplerin kapak renkleri ile içerdikleri antikoagülanlar eşleştirilmiştir.Bu eşleştirmelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? 1. Kirmizi-Sitrat II. Mavi-EDTA III.Sarı-Okzalat IV. Mor-EDTA V.Kırmızı-Okzalat a) Yalnız V b) Yalnız IV c)Yalnız 1 d)Yalnız III

klinik biyokimya vize soruları tıbbi laboratuvar

6. Flebotomi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Kol, omuz düzeyinde düz olarak tutulmalidir. b) Hastadan kan almadan önce 15 dakika kadar rahatca bir yerde dinlendirilir. c)o Kan alma zamanı olarak tercih sabah 8-10 arası olmalidir. d) Kan sadece sol koldan alınabilir e) Hastanın bir damarından sıvı veriliyorsa intravenoz infüzyona 5 dakika ara verdikten

klinik biyokimya vize soruları tıbbi laboratuvar

5- Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a) Serum plazmadan farklı olarak fibrinojen içerir b)Kana kırmızı rengini veren kan pulcuklarıdır c) Kanın % 45' ni plazma veya serum adı verilen sıvı kısım, % 55' ni ise hücresel yapılar oluşturur d) Hücresel elemanların yarıdan fazlası lökosittir Plazmanın %10u ancak suda çözünmüş maddelerden oluşur

klinik biyokimya vize soruları tıbbi laboratuvar

4-aşağıda verilen ifadelerden hangisi rengi anormal olan eritrosit hücresini ifade eder? a)makrosit b) megalosit c) hipokromik d)ovalosit e)şistiyosit

klinik biyokimya vize soruları tıbbi laboratuvar

3- Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur? a) Venöz kan alımı için sadece sol kol kullanılmalıdır b) Kan gazı analizi rutin biyokimya analizidir c) Kan alınacak bölge steril edilmelidir d) Kan alacak kişinin, yaklaşık 12-14 saat açlıkta olması istenir e) Kapiller kan alımı tüm parmaklardan yapılabilir

klinik biyokimya vize soruları tıbbi laboratuvar

2- Kan grubu tayini ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanıştır? a)B kan grubu olan kişilerin dolaşımında A antikoru yoktur b) Kan grubu tayininde pıhtılaşma varsa antijen varlığı anlaşılır c)A kan grubu olan kişilerin dolaşımda anti A antikoru yoktur d)O kan grununda her iki karbohidrat kalıntısına, ait antikor bulunur e) AB kan grubu olan kişilerin eritrosit membranlarında hem A hem de B antijeni vardır

klinik biyokimya vize soruları tıbbi laboratuvar

1- Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur? a) Kan alacak kişinin, yaklaşık 12-14 saat açlıkta olması istenir b) Kan gazı analizi rutin biyokimya analizidir c) Venöz kan alımı için sadece sol kol kullanılmalıdır d) Kan alınacak bölge steril edilmelidir e) Kapiller kan alımı tüm parmaklardan yapılabilir

tibbi laboratuvar teknikleri immunoloji soruları 2023

20- Belirtilen ifadedeki boşluğa şıklardan hangisi gelmelidir? Fagozomia yutulmuş mikroplan/materyalleri içeren zarla çevrili organeller, lizozomlarla birleşerek..... oluştururlar a) çöpçü (scavenger) reseptörler b) MHCII c) Öldürücü aktivasyon reseptorleri (KAR) d) Fagolizozom e) Öldürücü inhibisyon reseptörleri (KIR)

tibbi laboratuvar teknikleri immunoloji soruları 2023

19- Belirtilen ifadedeki boşluğa şıklardan hangisi gelmelidir?... lokositlerin kemotaksisinde (kimyasal olarak tetiklenen göç) görev alan düşük moleküler ağırlığa ve belirli yapısal özelliğe sahip sitokinlerin bir alt grubudur a) NKT hücreleri b) Hematopoetik kök hücreler c) Kemokinler d) Timositler e) Opsoninler

tibbi laboratuvar teknikleri immunoloji soruları 2023

18- Edinsel immün yanıtın evreleri aşağıdaki şıkların hangisinde doğru sıralamada verilmiştir? (Birinci yanıt evresinden son yanıt evresine doğru) a)Etkinleşme evresi - Tanima evresi - Etkin evre - Sonme (Homestaz) - Bellek b) Etkin evre-Sonme (Homestaz) - Bellek - Tanıma evresi - Etkinleşme evresi c)Tanıma evresi - Etkinleşme evresi - Bellek - Etkin evre - Sonme (Homestaz) d)Etkinleşme evresi - Bellek - Tanıma evresi - Sonme (Homestaz) - Etkin evre e) Tanıma evresi - Etkinleşme evresi - Etkin evre - Sönme (Homesta2)- Bellek

tibbi laboratuvar teknikleri immunoloji soruları 2023

17- CD3+ Thücre alt tipleri aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir? a) B1 ve B2 hücreleri b) CD4+, CD8+ c) Plazma hücreleri d) Eritrositler e) Epitelyal hücreler

tibbi laboratuvar teknikleri immunoloji soruları 2023

16- Gruber-Widal testi hangi amaçla yapılmaktadır? a) Tifo'lu hastanın serumunda oluşan antikor düzeyinin gösterilmesi amacıyla b) Hasta idrarında bulunan haptenlerin tespiti amacıyla c) Hasta serumunda amacıyla d) Hastadan alınan mide biyopsisinde H. pylori tayini amacıyla e) Hasta serumunda kolesterol tayini amacıyla

tibbi laboratuvar teknikleri immunoloji soruları 2023

15-Belirtilen ifadedeki boşluğa şıklardan hangisi gelmelidir?...... uygun bir sivi ortamda, partiküler formdaki antijenlerie antikorların bağlandıktan sonra kompleksler oluşturarak bir arada kümelenmesidir a)dilüsyon b) inhibisyon c) Aglutinasyon d) inkubasyon e) Pinositoz

tibbi laboratuvar teknikleri immunoloji soruları 2023

14- Haptenin tanımı aşağıdaki hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? a) Haptenler edinsel immün yanıtsızlığı uyan karbonhidratlardır b) Haptenler fagositik lizozimlerdir c)Haptenler miyeloid seri öncü hücrelerden türeyen hücrelerdir d) Haptenler küçük, normalde immunojenik olmayan ve sentetik epitoplar gibi davranan biyolojik kökenli olmayan moleküller olup kimyasal yolla bir immunojene bağlandıkları zaman (aynı zamanda taşıyıcı olarak da adlandırılır) immün yanıt oluşturabilen moleküllerdir e) Haptenler dendritik hücrelerin sitoplazmik uzantılarıdır

tibbi laboratuvar teknikleri immunoloji soruları 2023

13-tek loblu ve loblara ayrılmamiş bir çekirdeğı olan vevsitoplazmasinda çok az veya hiç granüle sahip olmayan beyaz kan hücrelerine ne adi verilir ? a)granülosit b)granülsüz lökositler c)epitelyal hucrelere d) pluripotent e)multipotent

tibbi laboratuvar teknikleri immunoloji soruları 2023

12- Belirtilen ifadedeki boşluğa şıklardan hangisi gelmelidir? NK hücresi hedeflenen hücreyi öldürme işleminden önce hedef hücre yüzeyindeki MHC sinifi moleküllerini değerlendirmek için..........kullanır a) Defensin b) Oldürücü inhibisyon reseptörlerini (KIR) c) Trombosit d) Tumor nekroz faktor-a e) Interlokin-1

tibbi laboratuvar teknikleri immunoloji soruları 2023

11-opsonin bağlanmasini taklben artan fagositik yikima ne ad verilir ? a)aglütinasyon b)markropinositoz c)opsonizasyon d)absorptif pinositoz e)enfeksiyon

tibbi laboratuvar teknikleri immunoloji soruları 2023

9- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Ekzositoz; makrofaj, dendritik hücre, notrofil ve hatta B lenfosit gibi hücrelerin mikroplarıve katı maddeleri yutup parçalamasıdır b) Pluripotent kök hücreler kemik iliğinde yer alırlar c) Beyaz kan hücreleri lõkositler vücudun doku ve organlarını sürekli dolaşarak enfeksiyona karşı ve savunma görevi yaparlar d) Epitel hücreleri bakterileri öldürme özelliğine sahip, defensinler ve katelisidinler adı verilen peptid yapısında antibiyotikler üretirler e) Çok sayıdakı reseptörün rol aldığı toplam afiniteye avidite adı verilir

tibbi laboratuvar teknikleri immunoloji soruları 2023

10- Aşağıdakilerden hangisi kompleman sisteminin görevlerinden değildir? a) Fagositozun desteklenmesi (opsonizasyon) b) immunoregülatör moleküllerin salgılanması c) immün komplekslerin dolaşımdan temizlenmesi d) Enflamasyonun tetiklenmesi e) Mikroroganizmalarda hücre sağlanması

tibbi laboratuvar teknikleri immunoloji soruları 2023

9- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Ekzositoz; makrofaj, dendritik hücre, notrofil ve hatta B lenfosit gibi hücrelerin mikroplarıve katı maddeleri yutup parçalamasıdır b) Pluripotent kök hücreler kemik iliğinde yer alırlar c) Beyaz kan hücreleri lõkositler vücudun doku ve organlarını sürekli dolaşarak enfeksiyona karşı ve savunma görevi yaparlar d) Epitel hücreleri bakterileri öldürme özelliğine sahip, defensinler ve katelisidinler adı verilen peptid yapısında antibiyotikler üretirler e) Çok sayıdakı reseptörün rol aldığı toplam afiniteye avidite adı verilir

tibbi laboratuvar teknikleri immunoloji soruları 2023

8- Dendritik hücrelerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? a) Bütün vücutta, fakat esas olarak olası mikrobiyal giriş yollarında (orn. deri, akciğer, gastrointestinal yol) bulunurlar b) Diger fagositler gibi, dendritik hücreler, fagositoz yoluyla çevrelerindeki hücre ve partikülleri aktif olarak yutan hücrelerdir c)Dendritik hücreler farklılaşarak T lenfosit adını alırlar d) Dendritik hücreler, mikroorganizmalara karşı, iki temel işlevde görev alan çok sayıda sitokinler üreterek yanıt verirler, enflamasyonu başlatırlar ve edinsel immün yanıtı tetiklerler e) Dendritik hücreler ya miyeloid ya da lenfoid seri (plazmasitoid) hücrelerinden oluşabilirler

tibbi laboratuvar teknikleri immunoloji soruları 2023

7-göze çarpan sitoplamik garanüller içeren ve çok loblun çekirdeğe sahip lökositlere ne denir? (a opsonin (b granüloma (c epitelyal hücreler (d kompleman reseptörü (e granülosit

tibbi laboratuvar teknikleri immunoloji soruları 2023

6- Belirtilen ifadedeki boşluğa şıklardan hangisi gelmelidir?.........enfeksiyon veya doku hasarinin olduğu bölgede lökositler ve plazma proteinlerinin birikmesi ve etkinleşmesi ile karakterizedir. Bu hücreler ve proteinler beraberce, temel olarak hücre dışı mikroorganizmaların öldürülmelerini ve hasar görmüş dokuların uzaklaştırılmasında rol oynarlar a) Ligandlar b) Enflamasyon c) Tolerojenler d) PRRier e) Epitelyal bariyerler

tibbi laboratuvar teknikleri immunoloji soruları 2023

5-bir reseptör bağlanan en küçük saptanabilen antijen parçasına ne ad verilir ? (a immünojen (b toll benzeri resptör (c immmunoglobulin (d kompleman proteini (e epitop

tibbi laboratuvar teknikleri immunoloji soruları 2023

4- Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a) Dogal bağışıklık sistemi hücrelerinden bazıları edinsel bağışıklık sistemi kapsamındaki hücreleri etkinleştirebilir ve karşılığında bu hücreler kendi etkinliğini arttırabilir ve edinsel bağışıklık sisteminde etkinleşmiş hücreler tarafından yönetilir b) Doğal immünitede etkene maruziyet bir immunolojik bellekle sonuçlanır c) Dogal oldurucu hücreler (NK), strese maruz kalmış hücrelerin hücre yüzey moleküllerine (MHC sinif 1) yeterli düzeyde sahip olup olmadıklarını denetleme yeteneğine sahip değildirler d) Fagositik hücreler mikropları ve hücresel artıkları yakalama ve sindirme özelliklerine sahip değildirler e) Epitopların immun sistemme erişebilir ve "görünur" olmaları immunojeniteyi kesinlikle etkilemez

tibbi laboratuvar teknikleri immunoloji soruları 2023

3 bir antijen ile bir antikor arasindaki birbirlerine bağlanmalerına neden olan çekimi tanimlamak için kullanilan terim aşağidakilerden hangisidir ? (a avidite (b immünolojik bellek (c otoimmunite (d immünolojik repertuver (e afinite

tibbi laboratuvar teknikleri immunoloji soruları 2023

2Vücuda yabancı olan anormal ve istilacı maddeleri, zarar oluşturmadan önce taniyip, vücudu hastalıklardan ve özellikle de enfeksiyon hastalıklarından korumada rol alan hücreler, dokular ve moleküllerin tamamına ne denir? a) Bağışıklık sistemi b) Kalıp tanıyıcı reseptörler (c Antikor (d Kompleman sistemi e)Immunojen

tibbi laboratuvar teknikleri immunoloji soruları 2023

1aşağidaki ifadelerden hangisi yanlıştır ? a adaptif immünitede etkene maruziyet ile maksimal yanıt verme süresi arasinda bir gecikme süresi vardir b doğal bağışıklık sisteminde verilen yanitlar antijenden bağimsizdir c immün sisteminin önemli özelliklerinden biri vücüt hücrelerinin karşılaştığı bir molekül veya bir hücrenin vücudun bir parçası olarak uygun yapiya sahip olup olmadiğını saptamaktır d adaptif immünitede etkene maruziyet bir immünolojik bellekle sonuçlanmaz e doğal bağışıklik sisteminin hücre ve molekülleri herhangi bir mikrobun saldırısına karşı hızla yanıt verir ve çoğunlukla bu etkilisavunma bir çok enfeksiyondan korur