devam etmeniz halinde bu veri kaldırılacak.devam etmek istediğinizden emin misiniz?

avatar
mrnobody
- [31993-]
  • «
  • /
  • 1067
  • »
  • «
  • /
  • 1067
  • »
kapak fotoğrafı
profil resmi

@mrnobody

24726 başlık

35188 entri

eylül 2001 tus soruları

46. Aşağıdaki yöntemlerden hangisi candida türlerini ayırmada kullanılmaz? A) Germ tüp oluşması B) Besi yerinde klamidyospor oluşturmaları C) (gbkz:karbonhidrat fermantasyonu) D) (gbkz:karbonhidrat asimilasyonu) E) Çini mürekkebi preparatı ile kapsül incelemesi (spoiler:cevap e)

eylül 2001 tus soruları

45. Kronik bir süpüratif deri enfeksiyonu olan (gbkz:miçetoma)nın en sık etkeni hangisidir? A) (gbkz:nocardia asteroides) B) (gbkz:actinomyces israelii) C) (gbkz:nocardia brasiliensis) D) (gbkz:nocardia tauacia) E) (gbkz:actinomices arocnia) (spoiler:cevap c)

eylül 2001 tus soruları

44. Hücrelerde füzyon oluşturmak yoluyla dev hücre oluşumuna sebep olan virüs hangisidir? A) (gbkz:influenza virus) B) (gbkz:adenovirus) C) (gbkz:kızamık virüsü) D) (gbkz:poliovirus) E) (gbkz:coxsackievirus) (spoiler:cevap c)

ilham veren üniversite

(gbkz:süleyman demirel üniversitesi)'nin sloganı. (gorsel:26143)

metoklopramid hcl

bulantı ve kusmanın semptomatik tedavisinde kullanılan ilaç etken maddesi. metpamid, (gbkz:emoject) gibi ilaçlarda bulunur. (gorsel:26142)

emoject 10 mg/2ml 5 ampul

(gbkz:metoklopramid hcl) ihtiva eden antiemetik ilaç. bulantı ve kusmanın semptomatik tedavisinde kullanılır. (gorsel:26141) - Bulantı ve kasmanın tedavisinde, - Kemoterapi sonrası bulantı ve kusmanın önlenmesinde, - Radyoterapi sonrası bulantı ve kusmanın önlenmesinde, - Akut migrene bağlı bulantı ve kusmanın tedavisinde. Metoklopramid, akut migren tedavisinde ağrı kesicilerin emilimini artırmak amacıyla ağrı kesicilerle bitlikte kullanılabilir.

lanz noktası

(gbkz:spina iliaca anterior superior)ları birleştiren çizgi üçe bölünürse sağ tarafta kalan noktadır. (gorsel:26133)(gorsel:26134)(gorsel:26135)(gorsel:26136)(gorsel:26137)(gorsel:26138)

morris noktası

appendiks noktalarından biridir. Appendiks normal anatomik yerinde ise göbekle ön-üst spina iliakayı birleştiren noktanın dış 1/3 ve orta 1/3’nü birleştiren nokta klasik (gbkz:McBurney noktası), iç 1/3 ve orta 1/3 hattı birleştiren nokta Morris noktası ve iki ön-üst spina ilikayı birleştiren hattın 1/3 sağ noktası (midklavikular hattın ön üst spina iliakaların birleşim noktası) (gbkz:lanz noktası) olarak bilinir. Akut appendisitlerde appendiksin lokalizasyonuna göre belirtilen noktalarda ağrı ve hassasiyet olabilir. Ayrıca bu bölgede deride aşırı bir hiperestezi varlığı da teşhise yardımcı olur.

flapping tremor

Eller bilekten ekstansiyona getirildiğinde ortaya çıkan kaba (gbkz:tremor)dur. Daha çok (gbkz:kronik karaciğer hastalığı)nda görülmekle birlikte tüm (gbkz:metabolik ensefalopati)lerde (KBY, KKY solunum yetmezliği gibi) ortaya çıkabilir. (gorsel:26131)(gorsel:26132) (bkz:hepatik ensefalopati) (bkz:asterixis)

sitter

(bkz:house-sitter) (bkz:babysitter)

sağlıklı yaşam için güvenilir sonuçlar

beynelmilel bir laboratuvar şirketi olan (gbkz:synevo)'nun sloganı.

palmar eritem

Avuç içinde oluşan kızarıklıktır. genelde (gbkz:kronik karaciğer hastalığı), (gbkz:portal hipertansiyon), (gbkz:gebelik), (gbkz:polisitemi), (gbkz:tirotoksikoz)da görülür. (gorsel:26128)(gorsel:26129)(gorsel:26130)

kayser–fleischer halkası

Gözde irisin çevresinde oluşan koyu kahverengi halkadır. patolojik bir halkadır. Korneada bakır birikimine bağlı oluşur. (gbkz:wilson hastalığı)nda görülür. (gorsel:26125)(gorsel:26126)(gorsel:26127)

richter monro noktası

(gbkz:mcburney noktası)nın sol inguinal bölgesindeki simetrisine verilen isimdir. Bu bölge karın ponksiyonu için en uygun yerdir.

sansasyon de flu

(bkz:sensation de flot)

ksantelezma

göz kapağında sarı, cilt altı kolesterol birikintilerine (gbkz:ksantelezma) denir. (gorsel:26124) vücudun herhangi bir yerindeki sarı, cilt altı kolesterol birikintilerine ise (gbkz:ksantom) denir. Genellikle (gbkz:hiperlipidemi), (gbkz:kronik safra yolu obstrüksiyonları) ve (gbkz:primer bilier siroz)da görülür. ksantoma = (gbkz:xanthoma) ksantelezma = (gbkz:xanthelesma)

ksantoma

vücudun herhangi bir yerindeki sarı, cilt altı kolesterol birikintilerine (gbkz:ksantom), göz kapağında olanlara (gbkz:ksantelezma) denir. Genellikle (gbkz:hiperlipidemi), (gbkz:kronik safra yolu obstrüksiyonları) ve (gbkz:primer bilier siroz)da görülür. ksantoma = (gbkz:xanthoma) ksantelezma = (gbkz:xanthelesma)

fetör hepatikus

Karaciğer komasında görülen, soluğun küf kokusunda oluşu. Karaciğer yetmezliğinin son döneminde hastanın nefesindeki gaita benzeri kötü kokudur. Genellikle buna (gbkz:hepatik ansefalopati) de eşlik eder. Portosistemik şantlarla karaciğeri bypass ederek dolaşıma karışan tiyoller, amonyak ve keton bu kokunun nedenidir. medikal literetürdeki orjinal adı: (gbkz:fetor hepaticus)

krukenberg tümörü

Mide kanserinin yumurtalıklara metaztazı sonucu oluşan, ovaryumda sekonder olarak gelişen, primer odağın gastrointestinal sistemde bulunduğu, taşlı yüzük görünümündeki hücrelerle belirgin kötü huylu (gbkz:metastatik tümör). genellikle tanı konulmamış mide kanserinin yumurtalıklarda metastazı olarak kendini belli eder ve her zaman bilateraldir. gastrointestinal sistem kaynaklı olan non neoplastik selüler stroma içerisinde yer alan (gbkz:taşlı yüzük görünümü) tanı koydurucudur.

blumer rafı

(gbkz:mide kanseri)nin rektouterin metaztazı ((gbkz:douglas çıkmazı)) veya rektovezikal fossaya metastazını gösterir bulgudur. (gbkz:rektal tuşe)de, metastaz önde raf gibi hissedilir. (gbkz:blumer shelf) veya (gbkz:blumer's) shelf olarak geçer medikal literatürde. (gorsel:26119)(gorsel:26120)(gorsel:26121)(gorsel:26122)(gorsel:26123) (bkz:krukenberg tümörü)

irish nodülü

(gbkz:mide kanseri)nde (gbkz:sol aksilla)da görülen metastatik lenf nodudur. (gorsel:26117)(gorsel:26118)

sister mary joseph nodülü

göbekte palpe edilebilir nodül. En çok mide kanseri metastazına bağlıdır. Pankreas kanseri, kolon kanseri, over kanseri ve uterus kanserlerinde de görülebilir. ilk kez bir cerrahi hemşiresi olan (gbkz:sister mary joseph dempsey) ((gbkz:julia dempsey); 1856-1939) tarafından fark edilmiş, yanında çalıştığı cerrah (gbkz:william j. mayo)’ ya bildirmiş, o da bunu 1928 yılında makale olarak yayımlatmıştır.

borborygmi

(gbkz:gurultu). bağırsak seslerinin stetoskop olmadan çıplak kulakla duyulması. (bkz:klepotaj) (bkz:garguyman)

klepotaj

(gbkz:epigastrik bölge)ye (mide üzerine) hızlı hızlı bastırıldığında, çalkantı sesi gelmesidir. (gbkz:pilor stenozu) belirtisidir. (gorsel:26116) Epigastrium (Epigastrik Bölge): karın üst orta bölgesidir. Kot kenarları (kaburga yayları) ile subkostal plan arasındaki üçgen şekilli alandır. Epigastrik bölge aynı zamanda, midenin önündeki karın bölgesidir. Genellikle mide ile ilgili ağrılar bu bölgede hissedilir. Epigastrium, sağ ve sol hipokondriak, sağ ve sol lomber bölgeler (bel), sağ ve sol inguinal bölgeler (veya fossa), umbilikal (göbek) ve hipogastrik bölgeler ile birlikte karının dokuz bölgesinden biridir. (gbkz:epigastrium)da hangi organlar bulunur? • Mide • Duodenum • Pankreas • Karaciğer sol lobu

saint triadı

• (gbkz:divertikülozis): bağırsakta çok sayıda (gbkz:divertikül) bulunuşu • (gbkz:safra kesesi taşı): safra kesesinde taş oluşması • (gbkz:hiyatal herni) ((gbkz:hiatus hernisi)) ile belirgin üç belirtinin birarada oluşuyla oluşmuş (gbkz:saint üçlüsü). (gbkz:saint triyadı) olarak da geçer. medikal literatürdeki adı: (gbkz:saint's triad) • (gbkz:cholelithiasis) ((gbkz:gallstones)); • (gbkz:hiatal hernia) • (gbkz:diverticular disease) ((gbkz:diverticulosis of colon))

sandblom triadı

• (gbkz:melena) • (gbkz:obstrüktif ikter) • (gbkz:bilier kolik) (gbkz:hemobili)de görülülen üçlü muyane bulgusu/triad. (gbkz:triad of sandblom) olarak anılır. (gorsel:26112)(gorsel:26113) (bkz:homobilia)

courvoisier-terrier bulgusu

Sarılığı olan hastada; yapılan fizik muayenede, palpasyon esnasında, hassas olmayan, ağrısız hidropik safra kesesinin ele gelmesi şişliğin safra taşından kaynaklanmadığının göstergesidir. Pankreas kanseri, safra yollarında tümör ve safra kesesi kanserini düşündürür. 1843 – 1918 yılları arasında yaşamış olan isviçreli cerrah doktor (gbkz:ludwig georg courvoisier) ve daha sonra fransız doktor (gbkz:louis-félix terrier) tarafından tanımlamıştır. Bazı cerrahlar; (gbkz:gelirse taş gelmezse baş) ifadesini kullanır bu bulgu için. (gorsel:26108)(gorsel:26109)(gorsel:26110)(gorsel:26111) medikal literatürde (gbkz:courvoisier's law) yani (gbkz:courvoisier kanunu) olarak ve bazen de (gbkz:courvoisier sign) olarak anılır.

para tuzağı olan şeyler

kredi kartı kampanyaları.

moleküler transformasyon

bir molekülün bir yerden başka yere transferi. ışınlanma dedikleri şey. (gbkz:molecular transformation) ifadesinden türkçeleşmiştir.

valeria adams

193 cm boyundaki yeni zelandalı gülle atıcı atlet. olimpiyat şampiyonudur. (gorsel:26106)(gorsel:26107)

nadzeya ostapchuk

180 cm boyundaki belaruslu gülle atıcı. atletizmde gülle atma denince akla gelen ilk isimlerden. sayısız şampiyonluk ve madalyaları doping testinin pozitif çıkmasından elinden alındı. (gorsel:26105)

eylül 2001 tus soruları

43. Aşağıdaki virüslerden hangisi enterotropik dermatropik nörotropik etki gösterir? A) (gbkz:coxsackievirus) B) (gbkz:adenovirüs) C) (gbkz:batı nil virüsü) D) (gbkz:kızamık virüsü) E) (gbkz:rota virüsü) (spoiler:cevap a)

pnömoanjiyografi

(gbkz:pneumoangiography) kelimesinden türkçeleşmiştir.

eylül 2001 tus soruları

42. Sıtmadan şüphenilen bir hastada kandan yapılan yaymada genç trofozoitler, muz şeklinde (gbkz:gametosit)ler görülüyor. Aşağıdakilerden hangisidir? A) (gbkz:plasmodium falciparum) B) (gbkz:plasmodium vivax) C) (gbkz:plasmodium malariae) D) (gbkz:plasmodium ovale) E) (gbkz:babesia microti) (spoiler:cevap a)

alan kenny

yıllık 400.000 $ maaşla (180.000 tl/ay) yeni zelanda'nın kuzey adasındaki tokoroa kentinde çalışacak doktor arayan ingiliz pratisyen hekim. https://www.theguardian.com/world/2016/feb/24/new-zealand-gp-who-offered-400000-job-flooded-by-hundreds-of-trash-applicants https://www.bbc.com/turkce/haberler/2016/02/160223_yeni_zelanda_is

yeni zelanda

türkiye'ye en uzak ülke. yaşam standartları, insanları, koyunları, eşsiz doğası, (gbkz:ekstrem sporlar)ı vs.. vs.. yeryüzündeki cennet. (gorsel:26088)(gorsel:26089)(gorsel:26090)(gorsel:26091)(gorsel:26092)(gorsel:26093)(gorsel:26094)(gorsel:26095)(gorsel:26096)(gorsel:26097) (bkz:yaşanılacak ülkeler)

taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahululaştıramadıklarımızdanmışsınız

(gbkz:taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu)lulaştıramadıklarımızdanmışsınız. (gbkz:en uzun türkçe kelime)lerden biri. 117 harf.

taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu

yeni zelanda'da bir dağ'ın adı. (gorsel:26087) bunlara da bakınız: (gbkz:taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahululaştıramadıklarımızdanmışsınız) (gbkz:Taumata­whakatangihanga­koauau­o­tamatea­ure­haea­turi­pukaka­piki­maunga­horo­nuku­pokai­whenua­ki­tana­tahu) (gbkz:Taumata-whakatangihanga-koauau-o-Tamatea-haumai-tawhiti-ure-haea-turi-pukaka-piki-maunga-horo-nuku-pokai-whenua-ki-tana-tahu)

restorator

(gbkz:re-storage), (gbkz:restorasyon) yani yeniden oluşturma, yeniden düzenleme, yeniden tanzim etme, onarma işiyle uğraşan şahıs anlamına gelen ingilizce sözcük. (gbkz:restoratör) şeklinde türkçeleşmişir. (bkz:restore etmek)

restoratör

(gbkz:re-storage), (gbkz:restorasyon) yani yeniden oluşturma, yeniden düzenleme, yeniden tanzim etme, onarma işiyle uğraşan kişi. (gbkz:restorator) kelimesinden türkçeleşmişir. (bkz:restore etmek)

gökgörmedik

hiçbir şey bulamasa gök yüzünün fotosunu yükler. elinde telefonla hazır bekleyen pislik kezolar da layklar. (bkz:gökgörmedik insan)

kalmosan losyon

(gbkz:difenhidramin hcl) içeren antialerjik / antiprüritik losyon. (gbkz:kaşıntının semptomatik tedavisi)nde kullanılır. (gorsel:26086)

araba ile fotoğraf paylaşan erkek

bir örnekle anlatmak istediğimdir. birgün nöbetim olduğundan kardeşimi hava alanına bırakması için ambuluans şoförü olan bir arkadaşımdan rica ettim. sağolsun kardeşimi hava alanına bıraktı. Ama bir de ne göreyim yol boyunca canlı video paylaştı. Bu arkadaşın arabası yoktu. Yıllardır arabam var ve hiç canlı video açmadım. Yol benim değil, trafik desen herkes trafikte, araba benim olsa da üreten, arabayı icat eden tasarlayan ben değilim. yolu çeken telefon yine benim marifetim değil, yüklediğim ve canlı video paylaştığım site de benim değil. şimdi burada hangisi senin marifetin oluyor diye soruyorum. araba bile senin değil. ayrıca insanları neden günlük sıradan işlerinle meşgul ediyorsun? bu fotolara bakmak, bu videoyu izlemek sana ve vaktini almak istediğin takipçine ne gibi bir katkısı olacağını düşünüyorsun? sana göre işini gücünü bırakıp senin yolculuğunu mu izlemeli? sen çok akılsız mısın yoksa vicdansız ve merhametsiz mi? Genelde arabası bile almayan ambulans şoförlerinin, oto galirede çalışan işçilerin, servisteki tamircilerin, babasından arabayı aşındıran ergenlerin, kendisini başkalarına beğendirmeye çalışan eziklerin, özgüveni olmayan zavallıların, sonradan görmelerin eylemidir. bir de bunları layklayan sahtekarlar???

levokast 5m/10 mg 30 tablet

bilim ilaç firmasının ürettiği antialerjen ilaç. (gbkz:levosetirizin) ve (gbkz:montelukast) ihtiva eder. • alerjik rinit • alerjik rinitle birlikte olan astım tedavisinde ve semptomların giderilmesinde • 15 yaş ve üzeri hastalarda antihistaminiklere dirençli kronik idiopatik ürtikerin kombine tedavisinde (gorsel:26068)(gorsel:26069)(gorsel:26070)(gorsel:26071)

hayatı yaşa

(gbkz:levokast)ın sloganı. (gorsel:26066)

mariam kavakçı

vasfı: feci instagramcı olması. cumhurbaşkanı danışmanı. 60.000 tlye yakın maaşı vardır. (gorsel:26060)(gorsel:26061)(gorsel:26062)(gorsel:26064)(gorsel:26065)(gorsel:26072)(gorsel:26073)(gorsel:26074)(gorsel:26075)(gorsel:26076)(gorsel:26077)(gorsel:26078)(gorsel:26079)(gorsel:26080)(gorsel:26081)(gorsel:26082)(gorsel:26083)(gorsel:26084)(gorsel:26085)

erdostin 175mg/5ml

sandoz ilaç firması'nın ürettiği, (gbkz:erdostein) etken maddeli, mukolitik öksürük şurubu.

yurt dışında doktor olarak çalışmak

ana dil gibi ingilizce, çalışılacak ülkenin dili ve iyi bir tıp eğitimiyle gayet kolay olan eylem.

bermuda şeytan üçgeni

ingilizcede: (gbkz:Bermuda Triangle), (gbkz:Devil's Triangle), (gbkz:Hurricane Alley) olarak adlandırılır.

yücel şerefoğlu

zorunlu olmayan müşteri yetkilisi memnuniyet anketini zorunlu kılan boğaziçi elektrik personeli.

elektrik aboneliği

(gbkz:iş yeri elektrik aboneliği)nde vergi levhası gerektiren abonelik türü. (gorsel:26056)(gorsel:26057)

aysel atmaca

müşterilerine empatiyle yaklaşmayan boğaziçi elektrik personeli.

boğaziçi elektrik

iş yeri elektrik aboneliği için 429 tl güvence bedeli alan firma.

her an sizinle

(gbkz:boğaziçi elektrik)'in sloganı.

murphy belirtisi

(gbkz:safra kesesi inflamasyonu)nda ((gbkz:safra kesesi iltihabı) = (gbkz:kolesistit)) karnın (gbkz:fizik muayene)sinde karşımıza çıkan, (gbkz:akut kolesistit)te tanıya götürmeye yardımcı bulgu / belirti. duyarlılığı yüksek, özgüllüğü düşüktür. Hasta nefesini verdikten sonra ((gbkz:expiryum)) sağ subkostal bölgede safra kesesinin olduğu yere ((gbkz:murphy noktası)) derin palpasyon yapılır ve hastaya nefes alması söylenir((gbkz:inspiryum)). Ancak hasta nefes alırken duyduğu şiddetli ağrıdan dolayı nefes almayı yarıda bırıkır ki bu (gbkz:murphy pozitif) demektir. Rahatça nefes alırsa (gbkz:murphy negatif)tir. başka bir deyişle, Karaciğer palpasyonu yaparken, hassas safra kesesinin elimize çarpması sonucu hastanın nefes almayı kesmesidir. Akut kolesistin bir bulgusudur. Beraberinde sağ üst kadran ağrısı ve hassasiyeti eşlik eder. 1857-1916 yılları arasında yaşamış olan, amerikalı karın cerrahı doktor (gbkz:john benjamin murphy) tarafından medikal literatüre kazandırılmıştır. jenerik adı: (gbkz:murhy's sign) ayrıca; (bkz:murphy triadı) (bkz:karın muayenesi)

kaput meduza

meduza başı anlamındadır. Genişlemiş ve uzamış yüzeyel epigastrik venlerin göbekten çıkarak oluşturdukları görüntü (rekanalize umblikal ven). (gbkz:portal hipertansiyon)un bir bulgusudur. Meduza başı. Yunan mitolojisindeki tanrıça Athena tarafından saçları zehirli yılana dönüştürülen Medusa'ya atfen isimlendirilmiştir. (gorsel:26051)(gorsel:26052)(gorsel:26053)(gorsel:26054)(gorsel:26055) jenerik adı: (gbkz:caput medusae)

traube alanı

Solda, sınırları 6. kaburga (veya ksifoid hizasından çekilen yatay çizgi), ön aksiller çizgi ve kosta yayıdır. Bu alan dalağın izdüşümüdür. Dalak normal büyüklükte iken (max 125 mm), önündeki mide fundusu nedeniyle perküsyonda timpanik ses alınır. Dalak büyüdüğünde bu ses submatite-matiteye döner. Daha da büyürse dalak palpe edilebilir hale gelir. alman patolog doktor (gbkz:ludwig traube) tarafından tanımlanmıştır.

kurbağa karnı

Karında asit varsa ve cilt de gevşekse, hasta sırt üstü yatarken karın yanlara yayılır ve ortası düzdür. kurbağa karnı tabiri kullanılır. (gbkz:prune belly sendromu): (gorsel:26049)(gorsel:26050)

diastazis rekti

(gbkz:karın ön duvarındaki rektus abdominus kaslarının birbirinden ayrılması)dır. (gbkz:karın muayenesindeki özel bulgular)dan biridir. inspeksiyonla saptanır. Göbek üzerinde (ksifoidle umblikus arasında), orta hatta uzunlamasına bir fıtık gibi görünür. En çok gebeler (ve doğun sonrası) ile yeni doğanlarda görülür. Hastalık kabul edilmez, komplikasyona da neden olmaz. Çok büyükse, kozmetik nedenlerle ameliyat edilebilir. (gbkz:abdominoplasti)yle beraber (gbkz:linea alba hattı)nda, (gbkz:plikasyon) yapılır. Laparoskopik olarak da uygulanan teknikler mevcuttur. jenerik adları: (gbkz:diastasis recti), (gbkz:abdominal seperation)

grey turner belirtisi

fizik muayenede saptanan özel bulgulardan biridir. Lomber bölgede ekimoz olmasıdır. (gbkz:retroperitoneal kanama)nın bir göstergesidir. Ortaya çıkması 24-48 saat alır. Genellikle (gbkz:akut pankreat)ite bağlıdır. (gbkz:rüptüre ektopik gebelik) ve (gbkz:aort enevrizmaları)nda da görülebilir. ingiliz cerrah (gbkz:george grey turner) tarafından 1919 yılında tanımlanmıştır.

cullen belirtisi

(gbkz:karın muayenesinde saptanan özel bulgular)dan biridir. Göbek çevresinde ödem ve ekimoz oluşmasıdır. İlk olarak bir jinekolog olan (gbkz:thomas stephen cullen) (d: 1869– ö:1953) tarafından, 1916 yılında (gbkz:rüptüre ektopik gebelik)te tanımlanmıştır. Daha çok (gbkz:akut hemorajik pankreatit)lerde görülür. Semptomun ortaya çıkması 24-28 saat alır. (gbkz:grey turner belirti)si buna eşlik edebilir.

kartepe kayak merkezi

green park otel'in yıllarca reklamını yaparak meşhur ettiği, gelecek müşteriyi kazıklamak için her türlü tezgahı kurduğu merkez. istanbul'dan arabayla 2 saat 20 dakika. 170 km. (gorsel:26039)(gorsel:26040)(gorsel:26041)(gorsel:26042)(gorsel:26043)

dentinox

abdi ibrahim ilaç firmasının ürettiği, (gbkz:diş bakımı) ve (gbkz:diş tedavisi) için kullanılan jel. (gorsel:26037) (gbkz:diş eti ağrıları) için topikal analjezik ve antianflamatuar özelliktedir.

achilles talon

(bkz:talon d'Achille)

love is the compass of life

(gbkz:dövme yazıları)ndan biri.(gorsel:26034)(gorsel:26035)

the food

İşaretli yer Ambarlı Mahallesi, 34315 Avcılar/İstanbul yakınında https://maps.app.goo.gl/MrkcU

go hard or go home

ya hard çalışacaksın ya da evine gidip göt göbek büyüteceksin. (bkz:no pain no gain)

yerba mate

suriyelilerin tükettiği bir içecek. (gorsel:26029)(gorsel:26030)(gorsel:26031)

hashimoto tiroiditi

halsizlikle kendini belli eden, (gbkz:anti tpo yüksekliği) ve (gbkz:anti tg yüksekliği)yle tanısı konan müzmin hastalık. kadınlarda erkeklerden on kat fazla görülür. (gbkz:insanlardaki buglar)dan biri, vücut kendi tiroid bezine, zavallı tiroid hücrelerine saldırıyor sonra yıpranan tiroid bezi t4 ve aktif olan t3 üretemez, t3 ve t4 düşer, tsh da t3 ve t4ü yükseltmek istediğinden artar. sonra semptomlar başlar.

nisan 2005 tus soruları

temel bilimler ve klinik bilimlerden oluşan ve tüm soruların cevaplanabileceği sınavdır. (gorsel:26025)

kalsiyum metabolizması

insan vücudunda kalsiyum metabolizmasının düzenlenmesinde temel olarakk 3 hormon etkilidir. 1. (gbkz:parathormon): kandaki kalsiyumu arttırıp fosfatı düşürür. 2. (gbkz:kalsitriol): kandaki kalsiyum ve fosfatı arttırır. 3. (gbkz:kalsitonin): kandaki kalsiyum ve fosfatı düşürür. (gorsel:26024)

yalcin

sözlükteki 250.000'inci entriyi yazan önemli yazar/düşünür/eleştirmen. bkz: #250000

carmelita jeter

163 cm boyundaki amerikalı sprinter. (gorsel:26008)(gorsel:26009)

shelly-ann fraser-pryce

sempatik jamaikalı sprinter. (gorsel:26006)(gorsel:26007) hem olimpiyat hem de dünya şampiyonu olan ender kısa mesefe koşucularından biridir.

miras albümü

pek yanında çıkacak barış eren albümü. eser listesi: 1. miras 2. imkansız aşk hikayeleri 3. reis 4. askerin son mektubu 5. sar beni hayallere

sebil alkan

doğum gün kutlu olsun.

glikoproteinler

(gbkz:oligosakkarit)lere kovalent bağlarla bağlı proteinlerdir. glikoproteinlerin karbonhidrat zinciri genellikle dallıdır ve negatif yüklü olmayabilir. karbonhidrat içerikleri %1 - % 85 arasıdır. geri kalan kısım proteinlerdir. (gorsel:26005) (bkz:proteoglikanlar)

proteoglikanlar

proteinlere kovalent bağlarla bağlanmış (gbkz:glikozaminoglikan)lardır. karbonhidrat içeriği %95 civarındadır. geri kalan kısım ise proteinlerdir. (gorsel:26004) (bkz:glikoproteinler)

eylül 2001 tus soruları

41. (gbkz:Chagas hastalığı)nın etkeni aşağıdakilerden hangisidir? A) (gbkz:Trypanosoma cruzi) B) (gbkz:trypanosoma gambiense) C) (gbkz:trypanosoma rhodesiense) D) (gbkz:Trypanosoma brucei) E) (gbkz:trypanosoma rangeli) (spoiler:cevap a)

eylül 2001 tus soruları

40. (gbkz:Aminoşeker)ler hangi biyolojik moleküllerin yapısında yer almazlar? A) (gbkz:Gangliozidler) B) (gbkz:Glikojen) C) (gbkz:Proteoglikanlar) D) (gbkz:Glikoproteinler) E) (gbkz:Glikozaminoglikanlar) (spoiler:cevap b)

virchow nodülü

batındaki tümörlerden dolayı (mide ca, pankreas ca vs..) supraclavicular alanda lenfadenopati (nodül) oluşmasıdır. inspeksiyonda farkedilebilir. (gorsel:26003)

charcot triadı ve reynold pentadı

charcot triadı kolanjitte görülen üçlü klinik bulgudur. Fizik muayenede akut kolanjitin tanısını düşündürür. Bu üçlü bulgu şunlardır: • Titremeyle beraber gelen/yükselen ateş. • Karnın sağ üst kadranında ağrı olması. • Sarılık charcot'un kolanjit triadı olarak da anılır. (charcot's cholangitis triad). ilk kez patolog nörolog bir doktor olan (gbkz:jean martin charcot) tarafından tanımlanmıştır. Kolanjitin klinik tablosu ilerleyebilir. sağ üst kadran ağrısı karın ağrısına dönüşebilir, hasta sepsisten dolayı şoka girebilir ve mental durum bozukluğu görülebilir. Bu durumda hastanın fizik muayenesinde reynold pentadı bulgusu olabilir. Reynold pentadı: • Ateş • sarılık • abdominal ağrısı • septik şok • Mental durum bozukluğu ayrıca; (bkz:murphy bulgusu)

pulsus paradoxus

normalde inspirasyonda (nefes alma esnasında) sistolik kan basıncı (büyük tansiyon) 10 mm civa düşer. daha fazla düşmesine pulsus paradoxus denir. pulsus paradoxus nedenlerinden bazıları: kardiyak tamponad (en sık), koah, akut astım atağı, (gbkz:masif pulmoner emboli), sağ ventriküler akut mi, kalp yetersizliği, (gbkz:tansiyon pnömotoraks), gebelik, obezite ve nadiren (gbkz:konstrüktif perikardit). (gorsel:26002) (bkz:nabız çeşitleri)

apandisit

(gbkz:appendix vermiformis)'in inflamasyonudur. Apendiksin lümeninin tıkanmasına bağlı olarak gelişen inflamasyonudur. En iç tabakadan yani mukozadan başlar ve apendiks duvarı boyunca yayılır. Genellikle hastalar (gbkz:sağ alt kadran ağrısı), (gbkz:bulantı), (gbkz:kusma) ve (gbkz:iştah kaybı) ile başvurur. En sık (gbkz:akut batın tablosu) yapan hastalıktır. 10-30 yaşlar arası sıktır. Tedavi edilmezse önce gangren sonra perforasyon gelişir. Görüntüleme yöntemlerin gelişmesine rağmen, tanısı hala klinik olarak yani muayeneye dayalı olarak konur. (gorsel:26001) (gbkz:iştahsızlık) mutlaktır. iştah varsa apandisit yoktur.

mcburney noktası

(gbkz:göbek deliği) ile (gbkz:sias)ı birleştiren hayali çizginin, yani (gbkz:umblicus) ile (gbkz:spina iliaca anterior superior) arasındaki hayali çizgi üçe bölündüğünde dışta kalan noktadır. yani sias'a bir birim uzaklıktaysa göbek deliğine iki birim uzaklıktadır. apandisit muayenesinde önemlidir. apandisitte yani apendiks vermiforsin iltihabında defans ve rebound hassasiyeti burada aranır. (gorsel:25986)(gorsel:25987)(gorsel:25988)(gorsel:25989)(gorsel:25990)(gorsel:25991)(gorsel:25992)(gorsel:25993)(gorsel:25994)(gorsel:25995)(gorsel:25996)(gorsel:25997)(gorsel:25998)(gorsel:25999)(gorsel:26000) jenerik adı: (gbkz:mcburney's point)

nörektopi

(gbkz:neurectomy) kelimesinden türkçeleşmiştir. (bkz:farenjeal nörektomi)

başlıkları alt alta okumak

(gbkz:güzel olmaya çalışmadan güzel olan insan) (gbkz:talat kırış)

güzel olmaya çalışmadan güzel olan insan

kendi hayatının hem senaristi hem de yönetmeni hem de oyuncusudur. kendisiyle her yola çıkarım.

talat kırış

prof. dr. talat kırış, md istanbul tıp fakültesi'nde öğretim görevlisi olan nöroşirürjiyen / beyin cerrahı doktor. Kendisini her ziyaret ettiğimde sorgusuz sualsiz yardımcı olmaya çalışmış değerli, sevgider ve saygıdeğer hocam. (gbkz:insanlar anlarıyla ve tercihleriyle var olurlar), (gbkz:hayat anlardan ve tercihlerden ibarettir) temalı sunumu. (link:3239,izleyin)

pelvik karın ağrısı

(gbkz:göbek deliği)nin *:umbilicus* altındaki pelvik bölgede hissedilen ağrılardır. (gorsel:25985) (gbkz:pelvik karın ağrısı nedenleri)nden bazıları: • (gbkz:globe vesicale) • (gbkz:prostatit) • (gbkz:pelvik inflamatuar hastalık) • (gbkz:uterus patolojileri) • (gbkz:üriner trakt inflamasyonu) • (gbkz:mittelschmerz) • (gbkz:dismenore) • (gbkz:travma) • (gbkz:tümör) • (gbkz:idiyopatik) (bkz:karın ağrısı) (bkz:karın ağrısı nedenleri)

murphy noktası

mcburney noktası ile karıştırılmaması gereken, (gbkz:safra kesesi iltihabı) yani (gbkz:kolesistit) tanısında işimize yarayabilecek noktadır. farklı şekillerde tanımlanabilecek noktadır: • sağ midclavicular çizginin(sağ klavikulanın tam ortasından vertikal eksende aşağı doğru) sağ arcus costarumu kestiği noktadır.( 9. kosta seviyesi - en alt kaburga kemiği) • sağ hipokondriumda sağ rectus kasının dış kenarının kosta yayıyla kesiştiği nokta. • medial axiller çizgi - umblicus (göbek deliği) arasındaki hayali çizilen çizginin costa yayını (en alt kaburgayı) kestiği nokta. (gorsel:25984) murphy noktası: akut kolesistit tanısında ((bkz:murphy bulgusu)); (gbkz:mcburney noktası): apandisit tanısında işimize yarar.

eminem

zencilerin müzik türü olan rap müziğinden çok zengin olmuş beyaz. tıpkı beyazların ve zenginlerin sporu olan golftan çok zengin olmuş tiger woods gibi. ilginçtir.

tiger woods

beyazların ve zenginlerin sporu olan golftan çok zengin olmuş zenci. tıpkı (gbkz:eminem)'in zencilerin rapinden zengin olması gibi ilginçtir.

türk tabipler birliği

hekim haklarını gözetmek gibi bir misyonu da olan birlik. (gorsel:25983)

alo şiddet hattı

(gbkz:05497750748) (gorsel:25982) (gbkz:susmak şiddeti onaylamaktır)

webders

dün 48348 farklı ziyaretçi. yeni bir günlük tekil ziyaretçi rekoru.

murphy triadı

tanıya giden yolda anamnez ve fizik muayenede (gbkz:akut apandisit)i düşündürten triad / üçlü bulgudur. • ağrı (pain) • ateş (fever) • kusma (vomiting) (gorsel:25972)(gorsel:25973)(gorsel:25974)(gorsel:25975)(gorsel:25976)(gorsel:25977) medikal literatürde (gbkz:murphy's triad) olarak anılır. (gbkz:john benjamin murphy)'nin tıp literatürüne hediyelerinden biridir. ayrıca; (bkz:murphy bulgusu) (bkz:murphy noktası)

eylül 2001 tus soruları

39. (gbkz:Allopürinol) hangisinin sentezini inhibe eder? A) (gbkz:Asetoasetik asit) B) (gbkz:Üre) C) (gbkz:Ürik asit) D) (gbkz:Kreatin) E) (gbkz:inozin) (spoiler:cevap c)

eylül 2001 tus soruları

38. (gbkz:Delta-aminolevülinat dehidrataz) enzimini inhibe ederek (gbkz:eritrositlerde protoporfirin birikimi)ne yol açan madde aşağıdakilerden hangisidir? A) (gbkz:Kurşun) B) (gbkz:Bakır) C) (gbkz:Çinko) D) (gbkz:Arsenik) E) (gbkz:Kobalt) (spoiler:cevap a)

tıp terimleri cep sözlüğü

(gbkz:istanbul medikal yayıncılık)tan çıkan tıp sözlüğü. yazar: (gbkz:prof. dr. ismet dökmeci). (gorsel:25971)