devam etmeniz halinde bu veri kaldırılacak.devam etmek istediğinizden emin misiniz?

kapak fotoğrafı
profil resmi
Mine Yeşilkaya
@mineyesilkaya

852 başlık

1024 entri

her şey bitmedi bitemez

gökçe'nin seslendirdiği şarkı.

her şey bitmedi bitemez

bu sözlük için söyleyeceğim ve inandığım düşünce.

nöroz

gece gündüz ve saat fark etmeden evde dışarda nerede olursa olsun heryerde girebildikleri ve genelde eşlerine naz yapmak amacıyla girdikleri sendrom.

çıngar

kavga etmeye yer arayan insanların yapmaktan fazlasıyla zevk aldıkları şey.

humerus

Üst ekstremitenin en uzun kemiğidir.

clavicula

İnsanda ilk kemikleşmeye başlayan ve gelişimini en son tamamlayan kemiktir.

adduksiyon

Vücut orta hattına yaklaştırma hareketine denir.

abduksiyon

Vücut orta hattından uzaklaştırma hareketine denir.

eucarbon

içeriğinde bulunan etkin maddeler sadece bitki ve mineral kökenlidir ve sindirim düzenleyici ve hafif laksatif (feçesi yumuşatarak atılmasını kolaylaştıran) etkiye sahiptir. Bitkisel kömür, sinameki yapraklarının ve ışgın ektresinin laksatif etkisiyle sonradan salgılanan çeşitli zararlı metabolik maddelerin etkisini azaltma yeteneğine sahiptir. Kükürt ayrıca sindirim sisteminde hafif bir dezenfektan etki de göstermektedir. eucarbonun hafif laksatif etkisi uygulamadan 8-10 saat sonra ortaya çıkmaktadır. İrritabl barsak sendromu diye adlandırılan kabızlık, barsak ve karında rahatsızlık ile seyreden durumdan yakınan az sayıdaki hastada eucarbon olumlu sonuçlar göstermiştir.(gorsel:12124)

metiler

Doğum, düşük ve küretaj sonrası atoni ve kanamaların profilaksisi ve tedavisinde kullanılır.

tensip etmek

Uygun bulmak, uygun görmek, münasip görmek.

mujik

rus köylüsü.

dideral

vücutta doğal olarak bulunan, kalbi ve kan damarlarını etkileyen bazı kimyasal maddelerin (örneğin, adrenalin) etkilerini yavaşlatır ve durdurur. Böylece kalp atım sayısı azalır, kan basıncı düşer ve kalbin zorlanması azalır. Yüksek tansiyon; genelde iyi huylu olan böbrek üstü tümörü, tiroid hormonunun aşırı derecede artması, anksiyeteye (kaygıya) bağlı kalp ritm bozukluğu ve anksiyetenin kontrolü, güçlük ve sıkıntı durumunun da eşlik ettiği klinik durum, kalp krizi sonrasında koruyucu olarak, kalbi besleyen damarların tıkanması sonucu oluşan ve nöbetler şeklinde seyreden göğüste şiddetli ağrı veya baskı hissi ile birlikte nefes almada güçlük durumunda, vücudun çeşitli bölgelerinde görülen titremelerde ve migrene karşı koruyucu olarak kullanılır.

jetokain

lokal anestezi oluşturmada kullanılır.

gram negatif

Gram-negatif bakteriler Gram boyama prosedürü sırasında kristal viyole boyasını tutmayan bakterilerdir. Gram-pozitif bakteriler, alkolle yıkandıktan sonra mavi rengi tutmaya devam ederlerken, Gram-negatif bakteriler mavi rengi kaybederler. Gram boyama testinde kristal viyoleden sonra bir karşı boya eklenir. Bu boya Gram-negatif bakterileri kırmızı-pembe renge boyar. Bu test, hücre duvarlarının türüne göre çok farklı olan iki bakteri tipini ayırmakta son derece faydalıdır. Gram-negatif bakterilerin pek çoğu patojendir. Yani, insanlarda hastalık yapma yetisine sahiplerdir. Bu hastalık yapma yetisi, Gram-negatif hücre duvarının bazı özelliklerinden, isim vermek gerekirse LPS (lipopolisakkarit) içeriğinden kaynaklanmaktadır. LPS'ler endotoksinlerdir.

amikozit

Amikozit Gram negatif mikroorganizmaların duyarlı türlerinin neden olduğu ağır enfeksiyonların kısa süreli tedavisinde kullanılır. Bakteriyel septisemi (yenidoğan sepsisi dahil), ağır solunum yolu enfeksiyonları, kemik ve eklem, deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, karın içi enfeksiyonları (peritonit dahil), yanıklar ve ameliyat sonrası enfeksiyonlar, ağır ve komplikasyonlu idrar yolu enfeksiyonları. Enfeksiyona neden olan mikroorganizmanın saptanması ve duyarlılığın belirlenmesi için bakteriyolojik incelemeler yapılmalıdır. Amikozit enjektabl, (gbkz:Gram negatif) enfeksiyon kuşkusu bulunan durumlarda başlangıç tedavisi olarak önerilir ve duyarlılık testinin sonuçları alınmadan tedaviye başlanır. Tedavinin sürdürülmesi kararının duyarlılık testinin sonuçlarına, enfeksiyonun ağırlığına, hastadan alınan klinik yanıta ve hastanın ilacı tolere etme durumuna göre yönlendirilmesi gerekir.

zofer

bulantı ve kusmaların kontrol altına alınmasında endikedir. (gbkz:kemoset).

ddk

devlet denetleme kurulu.

istimval

olağanüstü dönemlerde, kanuna dayanarak, karşılığı peşin ödenmek suretiyle menkullere el atılmasıdır.

sayıştay

devlet harcamalarının hesaplarını denetleyen, yargısal yetkisi de bulunan yüksek kurum.

transamine

İlacın etken maddesi Traneksamik asit’tir. TRANSAMİNE Ampul, damar içindeki kanın pıhtılaşmasını kolaylaştıran, uzun süreli kanamaları engelleyen bir ilaçtır. Özellikle, ameliyat sonrası iç yaralarda oluşan kanamaları durdurmada, burun kanamalarında, nedeni henüz belirlenmemiş iç kanamalarda ve anemi hastalığının tedavisinde kullanılır. Ameliyatlarda (jinekolojik, ürolojik, genel cerrahi) gelişen şiddetli kanamalar; mide ve on iki parmak bağırsağındaki kanamalar; (gbkz:Primer menoraji), rahim-içi araç (RİA) uygulaması veya gebelikte görülen kanamalar; kalıtsal anjiyonörotik ödem rahatsızlığı; kalıtsal hemofili rahatsızlığı; fibrin eritici sistem aktivitesinin hakim olduğu yaygın damar içi pıhtılaşma durumu; karaciğer sirozu ve kanserlerinde görülen kanamalar; akciğer hasarına bağlı yoğun kanamalar ile ilgilidir.

ekspektoranlar

balgam sökücüler.

antitussif

öksürük giderici.

enteral

oral ve rektal yol ile ilaç alımına enteral yol denir.

perküsyon

parmaklarla vurarak muayene.

inspeksiyon

gözle muayene.

fizik muayene

vücudun ve vücut fonksiyonlarının, (gbkz:inspeksiyon), (gbkz:palpasyon), (gbkz:perküsyon) ve (gbkz:oskültasyon) ile değerlendirilmesidir. Fizik muayene öncesinde hasta hakkında bilgi alınır.

doğal seleksiyon

içinde bulunduğu doğal şartlara uygun olan güçlü canlıların hayatta kalması demektir. Örneğin aslanlar tarafından tehdit edilen bir zebra sürüsünde, daha hızlı koşabilen zebralar hayatta kalacaktır.

kornea

gözün en ön kısmında yer alan, ışığı odaklamak ve gözü dış etkenlerden korumak için özelleşmiş saydam ve eğimli doku.

syndrome

sendrom.

membranöz

zarımsı.

tirozin

Eksikliğinde hipotiroidizm oluşan, iştahı ve vücut yağlarını azaltan, fenilalanin hidroksilaz enzimiyle tirozine çevrilerek kullanılan, sembolü Tyr ve Y olan hidrofilik ve aromatik yan zincirli esansiyel olmayan bir amino asit. Diyetle alınan fenilalaninin protein üretiminde kullanılmayan kısmı.

kan basıncı

(bkz:tansiyon).

kan basıncı

kanın atardamar çeperine yaptığı, atardamar gerilimiyle dengelenen itme gücü.

bağışıklama

mikroorganizmaların saldırılarına karşı insan, hayvan ve bitkilerin direncini artırmayı amaçlayan yöntemdir. Bağışıklık doğal olarak gelişebileceği gibi, aşı yoluyla yapay olarak da sağlanabilir. Aşı yoluyla bağışıklamanın da, aktif ve pasif olmak üzere iki yöntemi vardır.

nötralize etme

arındırma yöntemlerinden biridir.

nötralize etme

(bkz:ılınlama).

karın zarı

(bkz:periton).

periton

Karın içi organları çepeçevre saran, karın boşluğunun iç yüzünü örten zardır.

perforasyon

delinme.

etezyen

ege denizi'nde kuzeyden esen soğuk karakterli rüzgarlardır.

tombolo

kıyıya yakın adalar ile kıyı arasının, dalgaların taşıdığı malzeme ile dolması ve adanın karaya bağlanması sonucu oluşan şekle denir.

falez

(gbkz:yalıyar).

kırgıbayır

yarı kurak iklim bölgesinde bitki örtüsünden yoksun yamaçlarda, sağanak yağışların meydana getirdiği yarıntılardır. iç anadolu ve güneydoğu anadoluda yaygındır.

graben

kırılan tabakaların alçakta kalan kısımlarına denir.

horst

kırılan tabakaların yüksekte kalan kısımlarına denir.

senklinal

kıvrılma sonucunda çanaklaşan bölümlere denir.

antiklinal

kıvrılma sonucunda kubbeleşen bölümlere denir.

kıvrım dağları

yanlardan sıkıştıran tortul tabakalar esnek bir yapıda ise kıvrılır. bu şekilde oluşan dağlara kıvrım dağlar denir.

23 nisan 2016 karaaslan kampingte buluşma

gitmek istediğim fakat net bir şey söyleyemiyeceğim buluşmadır.

translate

bu olmasa bütün öğrencilerin ingilizce ödevi kesin olarak kalır. ingilizcede öğrencilerin sığındığı ilk site.

translate

Çevirmek, tercüme etmek.

cansız manken

genellikle gerçek insan sanıp bir çoğumuzun korktuğu malzemedir. :)

ermek

Erişmek, kavuşmak. Yetişip dokunmak. Bitkiler veya bunların ürünleri olgunlaşmak. Kendini Tanrı yoluna vermiş kimse insanüstü kutsal bir aşamaya erişmek.

dinmek

sona ermek, bitmek, durmak. Kar ve yağmurun yağması, rüzgârın esmesi kesilmek veya durmak.

köz

küçük kor parçası.

kimse göründüğü gibi değil

herkesin altında görünmeyen bir başka yüz var. arkadaş, eş, dost seçerken her zaman iyice tanımalıyız. imkanlar arttıkça insanların yüzsüzlüğüde arttı. kimseye fazla güvenmeyin. belki de en yakınınızdaki düşmanınız.

alkışlamak

aynı zamanda çoğu kişinin sessizliği sağlamak için yaptığı eylemdir.

dissosiye

Organik bir neden olmaksızın nerede, kim olduğunu bilmeyen, çevresindekileri tanımayan, apatik.

hezeyanlı

sanrılı. İzleniyor,kıskanılıyor,kötü davranılıyor gibi,veya (gbkz:erotomanik),(gbkz:megalomanik) hezeyanları olan,ve bu yüzden davranış bozukluğu olup saldırganlaşan.

halüsine

varsanılı. kendi kendine konuşan, gülen, öfkelenen.

ablasyo plasenta

Fetusun doğumu gerçekleşmeden plasentanın yerinden ayrılmasıdır. ˃ Fetal distres belirtileri ya da fetal ölüm gerçekleşebilir. ˃ Plasentanın ayrıldığı yerden (gbkz:masif kanama) olur ve hipovolemi gelişir. ˃ Her zaman vajinal kanama olmayabilir.

abortus insipisens

Durdurulamayan düşük anlamındadır. (gbkz:Serviks) açılmış gebelik mahsulü serviksin ağzına kadar gelmiştir. Kanama ve ağrı vardır.

missed abortus

Fetüs uterus içerisinde ölmüştür. Ölü fetüsün anne karnında dört haftadan daha fazla kalması anne için tehlike oluşturabilir.

epizyotomi

Epizyotomi için çeşitli koşulların olması gerekir. Bu şartlar ve zorunluluklar ise: Bebeğin makat gelişi, Bebeğin kafasının daha büyük olması, Bebeğin prematüre olması halinde epizyotomi yapılması gerekir. Bunların dışında anne adayının ıkınmalarının yetmemesi durumunda, Perine alanın hassas olması ve bu sebeple yırtılabilme riski varsa epizyotomi uygulanır. Epizyotomi sayesinde ıkınma süreli kısalır ve doğum süreci daha kolay olur.

epizyotomi

Epizyotomi, doğum sırasında bebeğin başı daha çıkmadan önce ve vajina açıklığının büyümesini sağlamak ve doğumu kolaylaştırmak adına perine bölgesine yapılan bir cerrahi kesidir. Epizyotomi ilk defa doğum yapacak kadınların büyük bir kısmına uygulanabilmektedir. Şayet annenin ikinci ya da üçüncü doğumu ise doğumların %50’sinde kesi uygulanır.

klemp

kıstırgaç, pens.

traksiyon

Vücudun belli bir bölümünü çekme. Eklem aralıklarını genişletme, kırık kemik parçalarını birbirinden uzaklaştırma veya fizik tedavide uygulanabilen çekme işlemi.

halas

plesantanın doğuşu.

expulsion

itilme, kovulma.

çks

çocuk kalp sesi.

prezentasyon

Fetüsün pelvise hangi kısmı ile girdiğini gösterir.

positio

Fetüsün sırtının uterusa göre yönünü gösterir.

habitus

Fetüsün baş ve ekstremitelerinin gövdesine doğru duruşunu gösterir.

situs

Fetüs ekseninin uterus ekseni ile ilişkisini gösterir.

efasman

silinme.

travay

At veya sığırın yer değiştirmesini yere düşmesini engellemek için hayvanın içine sokulduğu etrafı kalın demir çubuklarla çevrili yer.

travay

doğum eylemi.

multipar

birden fazla canlı doğum yapmış kişi.

primipar

ilk kez canlı doğum yapacak kişi.

postnatal

Doğum sonrası. Doğumdan sonra meydana gelen ve daha çok doğan üzerinde meydana gelen etki veya değişim.

natal

doğum dönemi.

prenatal

doğum öncesi.

generalized

GenellenmişŸ, genelleşŸtirilmişŸ, genel olarak uygulanmışŸ. yaygınlaştırmak, genelleme yapmak.

avpu skalası

A : Alert - uyanık - bilinçli; hasta size soru sorabilir ya da sorduğunuz soruları akla uygun cevaplayabilir. Hasta bilinçli ise; hastanın yere, zamana, kişiye uyumu saptanır. V : Verbal stimuli - sözel uyarıya yanıt var; hasta sorduğunuz sürece sorularınızı yanıtlar. Burada dikkat edeceğiniz hasta sorulara normal olarak mı yoksa zorlukla/geveleyerek mi cevap verdi. Aynı zamanda hastanın amaçsız-anlamsız hareketleri var mı gözlenir. P : Painful stimuli - ağrılı uyarana yanıt var; Hasta uyanık değilse hangi uyarıya cevap verdiği önemlidir. O nedenle ağrı verilerek (göğüs kemiğine elinizle bastırarak sürtmek, (gbkz:trapezius kası)nı hafifçe çimdiklemek, kaşların ortasına başparmakla bastırmak vs.) verilen tepki, izlenir. Bu tepkiler: yüzde buruşma, elini ya da ayağını ağrı veren etkenden çekmek, eli ya da ayağı ile ağrı veren etkeni uzaklaştırmaya yönelmek, şeklindedir. U : Unresponsive - bilinci kapalı - uyarılara yanıt vermiyor.

etil klorid sprey

(gbkz:Kimyasal Sınıf): (gbkz:Etil Klorür) (gbkz:Terapötik Sınıf): (gbkz:inhalasyon anesteziği) (gbkz:Etki): Cilt üzerine uygulandığında çabuk buharlaşmasından dolayı, orayı dondurarak (gbkz:lokal anestezi) yapar.(KN:12 C) (gbkz:Endikasyonlar): (gbkz:Spor hekimliği)nde ve topik olarak yüzeyin soğutulmasının istendiği durumlarda kullanılır. (gbkz:Kontrendikasyonlar): ilaca karşı (gbkz:hipersensivite) durumu. (gbkz:Yan Etki): (gbkz:Lokal kullanım)da yan etki bildirilmemiştir. (gbkz:Uyarılar): (gbkz:Etil klorür solunması) ile ortaya çıkacak (gbkz:genel anestezik etki)ler; (gbkz:derin anestezi) ve (gbkz:ölümcül koma)ya, dolayısıyla da (gbkz:kalp durmasına) ve (gbkz:solunum durması)na yol açabileceğinden, kesinlikle solunmamalıdır.

epiglotit

Larenks girişinin sıklıkla hiperakut seyreden ödemli iltihabı şeklinde ortaya çıkan bakteriyel enfeksiyon tablosudur. Genellikle okul çağındaki çocuklarda görülür. Solunum yolu anatomik olarak dar olan çocuklarda tehlikelidir. Nadir görülmesine rağmen gerçek bir acildir. Çünkü çocukta havayolunun tam tıkanması ve solunum arresti gelişebilir.

diyabetik ketoasidoz

Daha çok, insüline bağımlı Tip I diyabet hastalarında gelişir. Burada en önemli faktör insülin eksikliğidir. İnsülin eksikliğinde glikoz hücre içine giremez ve enerji kaynağı olarak kullanılamaz. Vücuda gereken enerji alternatif kaynaklardan elde edilmeye çalışılır.Alternatif kaynak olarak protein ve yağların yakılması-kullanılması sonucu atık olarak keton cisimcikleri açığa çıkar.Bunun sonucunda vücudumuzda keton üretimi artar ve ketonlar "zehir" etkisi yaparlar. Hastanın bilinci bozulur ve tedavi edilmezse diyabetik katoasidoz koma tablosu gelişir.

tıkırında

yolunda, düzen içinde.

uğurlu kademli olsun

Mutlu bir olay nedeniyle söylenen bir iyi dilek sözü.

havadan atmak

yapamayacağı şey için fazla fazla konuşmak.

havadan

boş, değersiz.

bir saniye

geçiştirme amaçlı kullanılan ve ilk duyulduğundaki çağrıştırdığı anlama uymayan kelime.

alaylı

Gerekli okul eğitimini görmeden kendini yetiştirmiş olan (kimse), mektepli karşıtı.

alaylı

erlikten yetişmiş subay.

dinime küfreden müslüman olsa

bir kişi hakkında olumsuz yorum yapan ve kendisininde öyle olduğunu fark edemeyen kişilere hitaben söylenen sözdür.

fistan

İskoç, Arnavut ve Yunan erkeklerinin giydikleri kısa, pilili eteklik.

fistan

tek parça kadın giysisi.

cinas

Yazılışları aynı,anlamları farklı sözcüklerin bir arada kullanılmasıdır. örnek; —Niçin kondun a bülbül kapımdaki asmaya Ben yarimden ayrılmam götürseler asmaya.

nida

(gbkz:seslenme).