devam etmeniz halinde bu veri kaldırılacak.devam etmek istediğinizden emin misiniz?

kapak fotoğrafı
profil resmi
Fırat akyürek
@fıratakyrek

29 başlık

38 entri

hayz ve nifas

Aybaşı hali ve (gbkz:lohusalık).

a'yân-i sabite

Allah'ın ilminde varlıkların değişmez (gbkz:suret)leri, öz mahiyetleri.

amüd

Direkler, sütunlar.

sodyum

Atom numarası 11, atom ağırlığı 22,990, yoğunluğu 0.971 olan, 97,5 °C'de eriyen, deniz ve kaya tuzlarında, doğada birleşik olarak çok yaygın bulunan, beyaz, parlak, mum gibi yumuşak bir element (simgesi Na).

türemek

Oluşmak, ortaya çıkmak, meydana çıkmak, parçalanıp çoğalmak, üremek.

hâsıl

Ortaya çıkmak, türemek.

aksü'l-amel

Tepki, istenilen şeyin zıddının (gbkz:hâsıl) olması.

ahud u misak

yemin ve anlaşma,kesin söz.

adem

eski osmanlıda yokluk anlamına gelen kelime.

belirli

Açık ve kesin olarak sınırlanmış veya kararlaştırılmış olan,(gbkz: muayyen).

hırçın

düşüncesiz olarak sinirlenip ve ne yaptığının farkında olmayan kimse.

askıya almak

(Mimarlık) Alt bölümlerinin onarılması gereken bir yapının üst bölümlerini alttan ağaç ayaklarla yerinde tutturma işi.

taravet

Tazelik.

körpelik

Körpe olma durumu, tazelik, (gbkz:taravet).

kart

Gençliği ve (gbkz:körpeliği) kalmamış, körpe karşıtı.

körpe

Dalından yeni koparılmış, tazeliği üstünde, daha büyümemiş (bitki), (gbkz:kart )karşıtı.

süratli

Çabuk hareketlenen, çabuk giden, çabuk işleyen, hızlı.

hızlı

Çabuk, (gbkz:seri), (gbkz:süratli).

oyalamak

gereksiz yere bekletmek.

zorlanmak

Zorlama işi yapılmak.

ballandırma

(gbkz:ballandırmak) işi.

ballandırmak

İmrendirecek biçimde övmek.

kırmak

bir nesneyi parçalamak.

kırmak

insanları istemsiz üzmek.

ani

ansızın birdenbire.

üzmek

insanları (gbkz:kırmak). mutlu dolu hallerini kötüye çekmek.

mineyesilkaya

bu bilgi dolu sözlüğe beni kazandırdığı için çok onurlandığım yazardır.

ıskarmoz

-Gemilerin kaburgalarını oluşturan eğri ağaçların adı. -Kürek takmak için kayık ve sandalın yan kenarına dikine yerleştirilmiş ağaç çubuk.

küpeşte

Gemilerde (gbkz:güverte) hizasında (gbkz:ıskarmoz) bağlarına tutturulan dikmelerin dış yüzlerine kaplanan kaplamaların oluşturduğu siperler, borda kaplamalarının en üstü, güverteden yukarı kalan bölümler, korkuluk, (gbkz:parapet).

korkuluk

Tarla, bağ ve bahçelerde kuşların zarar vermesini önlemek için konulan, insana benzer (gbkz:kukla). Düşme tehlikesi olan yerlere çekilen duvar veya parmaklık Örnek: Eskiden köprünün güney kıyısında demir parmaklıklı bir korkuluk vardı. N. Cumalı Bostan korkuluğu. (gbkz:Küpeşte). (Mimarlık) Balkonların, terasların kenarlarına çekilen duvar yada parmaklık.

cüsale

Sonbaharda dökülen yapraklar.

cüsacis

büyük deve.

cüsam

Büyük, geniş. Eni fazla olan.

cüsad

karın ağrısı.

mışıl mışıl uyumak

yorgunluğunun kaybolduğu zaman biçimi.

vagon

Yük ve yolcu taşımakta kullanılan, (gbkz:lokomotif)in çektiği demir yolu aracı.

boş entri

bir anlam katmayan gereksiz entrilerdir.

kader

aynı zamanda bir kız ismi.