devam etmeniz halinde bu veri kaldırılacak.devam etmek istediğinizden emin misiniz?

nisan 2009 tus soruları ve cevapları

 1. 64. Yara iyileşmesinde potent bir fibroblast uyaranı
  olan interlökin-6, aşağıdaki anti-inflamatuvar
  sitokinlerden hangisi ile inhibe edilir?
  A) Tümör nekrozis faktör-α
  B) İnterlökin-2
  C) İnterlökin-8
  D) İnterferon-γ
  E) İnterlökin-4
  avatar
  28.01.2023 - 09:28
 2. 65. Aşağıdakilerden hangisi kronik hiponatremiye
  neden olur?
  A) Ekstraselüler sıvı açığının sodyumsuz sıvı ile
  karşılanması
  B) Mannitol infüzyonu ile ADH düzeyinin artması
  C) Aşırı natriüretik peptid salgısı
  D) Uygunsuz ADH salınımı
  E) Düşük sodyumlu enteral beslenme
  avatar
  28.01.2023 - 09:28
 3. 66. Malign karsinoid sendromu olan bir hastada
  aşağıdaki bulgulardan hangisi görülmez?
  A) Deride telanjiektaziler
  B) Glomerülonefrit
  C) Bronkokonstriksiyon
  D) Kronik diyare
  E) Malabsorpsiyon
  avatar
  28.01.2023 - 09:28
 4. 67. Yirmi altı yaşında bir kadın hasta ateş şikâyetiyle
  başvuruyor. Öyküsünden 2 ay önce doğum yaptığı ve
  bebeğini emzirdiği öğreniliyor. Vücut sıcaklığı 38.8 °C
  olarak bulunan hastada yapılan muayenede sağ memenin kızarık ve duyarlı olduğu gözleniyor; sert, nodüler ve fluktuasyonu olmayan kitle saptanıyor. Sol
  memenin normal olduğu belirleniyor. Hasta, önceden
  böyle bir kitle olmadığını ama meme muayenesi de
  yapmadığını belirtiyor.
  Bu hastaya antibiyotik kullanımıyla birlikte aşağıdakilerden hangisi önerilmelidir?
  A) Drenaj yapılması
  B) Mamografi çekilmesi
  C) Bromokriptin tedavisi
  D) Gözlem ve bebeğini yalnızca sol memesiyle emzirmesi
  E) Gözlem ve bebeğini her iki memesiyle de emzirmesi
  avatar
  28.01.2023 - 09:29
 5. 68. Aşağıdaki meme patolojilerinin hangisinde invaziv meme kanseri gelişme riski yükselmez?
  A) Proliferatif meme hastalıkları
  B) Atipik duktal hiperplazi
  C) Duktal ektazi
  D) Radyal skar
  E) Atipik lobüler hiperplazi
  avatar
  28.01.2023 - 09:37
 6. 69.
  I. Safra yolları enfeksiyonları
  II. Gastrointestinal sistem enfeksiyonları
  III. Sistemik enfeksiyonlar
  IV. Komşu doku enfeksiyonları
  V. Kriptojenik enfeksiyonlar
  Yukarıdakilerden hangileri piyojenik karaciğer
  apselerine en sık neden olur?
  A) I ve III B) I ve V C) II ve IV
  D) III ve V E) I, III ve IV
  avatar
  28.01.2023 - 09:37
 7. 70. Akut pankreatitin şiddetini belirlemede,
  I. C-reaktif protein
  II. Serum amilaz
  III. İnterlökin-6
  IV. Pro-kalsitonin
  faktörlerinden hangilerinin düzeyinin belirlenmesi
  yararlıdır?
  A) Yalnız II B) I ve III C) II ve III
  D) II ve IV E) I, II, III ve IV
  avatar
  28.01.2023 - 09:37
 8. 71. Yirmi altı yaşında bir kadın hasta trafik kazası nedeniyle acil servise getirilmiştir. Öyküsünden ön koltukta
  oturduğu ve emniyet kemerinin takılı olduğu öğrenilmiştir. Yapılan fizik muayenede hastanın bilincinin
  açık olduğu ve epigastrik bölgede ağrı saptanmıştır.
  Hemodinamisi stabil olan hastanın görünürde başka
  bir yaralanması yoktur. Ayakta çekilen direkt karın
  grafisinde retroperitonda hava belirlenmiştir.
  Bu hastada tanıyı kesinleştirmek için aşağıdakilerden hangisinin yapılması en uygundur?
  A) Karın ultrasonografisi
  B) Tanısal periton lavajı
  C) Laparotomi
  D) Abdominal magnetik rezonans görüntüleme
  E) Ağızdan kontrastlı madde verilerek bilgisayarlı
  karın tomografisi
  avatar
  28.01.2023 - 09:38
 9. 72. Aşağıdakilerden hangisi akalazyada, özofagus
  manometri çalışmasında saptanmaz?
  A) Simültan (nonperistaltik) kontraksiyonlar
  B) Özofagus gövdesinde aperistaltizm
  C) Alt özofagus sfinkteri basıncında artış
  D) İntraözofageal basıncın mide basıncından daha
  yüksek olması
  E) Tam olmayan alt özofagus sfinkteri gevşemesi
  avatar
  28.01.2023 - 09:57
 10. 73. ve 74. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE
  GÖRE CEVAPLAYINIZ.
  Elli yedi yaşında bir erkek hasta disfaji ve göğüs kemiğinin arkasında ağrı yakınmalarıyla başvuruyor.
  Öyküsünden 1 yıl önce başlayan yakınmalarının son
  3 aydır arttığı, 30 yıldır günde 2 paket sigara ve 1
  duble rakı içtiği öğreniliyor. Fizik muayenede vital bulguları normal sınırlar içinde bulunuyor. Çekilen özofagografi aşağıda verilmiştir.

  Yapılan özofagoskopide kesici dişlerden itibaren 25.
  cm de mukozayı lümene doğru iten yaklaşık 5 cm çapında hareketli bir kitle saptanıyor. Bu kitlenin üstünü
  örten mukozada herhangi bir bozukluk olmadığı belirleniyor.
  avatar
  28.01.2023 - 09:59
tümünü gör