devam etmeniz halinde bu veri kaldırılacak.devam etmek istediğinizden emin misiniz?

nisan 2006 tus sorulari ve cevaplari

 1. 56. Aşağıdaki kandidiazis tablolarının hangisinde tedavi süresi en uzundur ?
  A) Candida glossiti
  B) Sistemik kandidiazis
  C) Santral sinir sistemi kandidiazisi
  D) İdrar yolu kandidiazisi
  E) Kronik mukokutanöz kandidiazis
  avatar
  26.11.2022 - 12:04
 2. 57. Fenol oksidaz testi aşağıdaki mantarlardan hangisinin tanısında ayırt edici olarak kullanılır?
  A) Cryptococcus neoformans
  B) Candida albicans
  C) Candida tropicalis
  D) Geotrichum candidum
  E) Trichosporon beigelii
  avatar
  26.11.2022 - 12:04
 3. 58. Aşağıdaki helmintlerden hangisinin tanısında kas
  biyopsisinden yararlanılır?
  A) Trichuris trichiura
  B) Trichinella spiralis
  C) Taenia saginata
  D) Wuchereria bancrofti
  E) Strongyloides stercoralis
  avatar
  26.11.2022 - 12:05
 4. 59. Aşağıdaki parazitlerden hangisi diyareye neden
  olmaz?
  A) Babesia microti
  B) Cryptosporidium
  C) Giardia lamblia
  D) Cyclospora
  E) Isospora belli
  avatar
  26.11.2022 - 12:05
 5. 60. Aşağıdakilerden hangisi visseral leishmaniazisin
  bulgularından biri değildir?
  A) Ateş B) Eozinofili
  C) Splenomegali D) Trombositopeni
  E) Aşırı kilo kaybı
  avatar
  26.11.2022 - 12:05
 6. 61. Aşağıdaki hastalıklardan hangisinin patogenezinde dokuda immün komplekslerin birikimi rol
  oynar?
  A) Goodpasture sendromu
  B) Poststreptokoksik glomerülonefrit
  C) İmmün trombositopenik purpura
  D) Myasthenia gravis
  E) Graves hastalığı
  avatar
  26.11.2022 - 12:05
 7. 62. Ailesel Akdeniz ateşinde dokularda aşağıdaki
  proteinlerden hangisi birikir?
  A) İmmünoglobulin hafif zincirleri
  B) Atrial natriüretik faktör
  C) Kalsitonin
  D) β2 -mikroglobulin
  E) Serum amiloid-assosiye protein
  avatar
  26.11.2022 - 12:06
 8. 63. İlerleyici renal yetmezlik ile başvuran 60 yaşındaki bir
  hastanın yapılan böbrek biyopsisinde glomerüllerde
  HE ile pembe renkli amorf madde birikimi saptanıyor.
  İmmünohistokimyasal olarak biriken maddenin lambda hafif zincir pozitif olduğu belirleniyor.
  Bu hastada aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir?
  A) Romatoid artrit
  B) Tüberküloz
  C) Diabetes mellitus
  D) Multipl miyelom
  E) Sistemik lupus eritematozus
  avatar
  26.11.2022 - 12:06
 9. 64. Aşağıdaki hastalıkların hangisinde dokularda
  yaygın fibrin trombüsleri gözlenir?
  A) İmmün trombositopeni
  B) Hemofili B
  C) Dissemine intravasküler koagülasyon
  D) von Willebrand hastalığı
  E) Faktör VIII eksikliği
  avatar
  26.11.2022 - 12:06
 10. 65. Aşağıdaki morfolojik bulgulardan hangisi, hamartom ile uyumludur?
  A) Epidermis içinde ve altında nevus hücreleri
  B) Meckel divertikülündeki gastrik adacık
  C) Dilin çizgili kas dokusunda matür kıkırdak
  dokusu
  D) Böbrek kapsülü altındaki sürrenal kalıntı
  E) Mide mukozasında pankreatik nodül
  avatar
  26.11.2022 - 12:06
tümünü gör