devam etmeniz halinde bu veri kaldırılacak.devam etmek istediğinizden emin misiniz?

febuksostat-32709
avatar
holyshit
07.12.2022 - 15:57
ATC SINIFLAMASI - M - KAS-İSKELET SİSTEMİ M04 GUT İLAÇLARI M04A GUT İLAÇLARI M04AA Ürik asit üretimini inhibe edenler M04AA03 febuksostat 4.2.52- Febuksostat kullanım ilkeleri; (1) Ürat depozisyonunun gerçekleşmiş olduğu erişkin hastalarda; a) Serum ürik asit düzeylerinin; gut artriti atağı bulunması durumunda 6 mg/dl’nin üzerinde, gut artriti atağı bulunmaması durumunda ise 8 mg/dl’nin üzerinde olduğu kronik hiperürisemi hastalarında, allopurinol ile 3 ay süreli tedaviye rağmen serum ürik asit düzeyi 6 mg/dl’nin altına düşmeyen veya allopurinol intoleransı olan ve/veya kontrendikasyonu olan hastalarda kullanılması halinde bedelleri Kurumca karşılanır. b) İç hastalıkları, nefroloji, romatoloji veya fizik tedavi ve rehabilitasyon uzman hekimlerinden biri tarafından düzenlenen, laboratuvar sonuçlarının da yer aldığı 1 yıl süreli uzman hekim raporuna dayanılarak tüm uzman hekimler tarafından reçete edilmesi halinde bedelleri Kurumca karşılanır. (2) Hematolojik maligniteler için kemoterapi alan erişkin hastalarda; a) Hematolojik maligniteler için kemoterapi alan ve tümör lizis sendromu açısından orta veya yüksek dereceye kadar riski olan allopurinol intoleransı ve/veya kontrendikasyonu olan hastalarda hiperüriseminin önlenmesi ve tedavisi için kullanılması halinde bedelleri Kurumca karşılanır. b) En az bir hematoloji uzman hekiminin yer aldığı en fazla 3 ay süreli sağlık kurulu raporuna istinaden hematoloji uzman hekimlerince reçete edilmesi halinde bedelleri Kurumca karşılanır. (gbkz: adenuric 120 mg 28 tablet) (gbkz: adenuric 80 mg 28 tablet) (gbkz:ksantin oksidaz enzimi)nin aktif bölgesi olan molibden pterin kısmını non-kompetitif olarak bloke eden ilaç. (gbkz:gut atağı profilaksisi)nde ürik asit düşürücü tedavide kullanılır. atak sırasında kullanılması, ürik asit seviyelerinde dalgalanma yaratıp kliniği kötüleştireceği için, kontrendikedir. (gorsel:32709) (bkz:febuxostat) (bkz:ürik asit tedavisi)