devam etmeniz halinde bu veri kaldırılacak.devam etmek istediğinizden emin misiniz?

baklofen-29639
avatar
chimen
08.05.2021 - 17:52
Baklofen (Lioresal®, Novartis) antispazmotik olarak bazı nörolojik hastalıkların tedavisinde kullanılan güçlü bir (GABA) (gbkz:gamma aminobütirikasit reseptör agonisti)dir. Eliminasyon yarı ömrü 2.5-4 saat olup, önerilen günlük doz 40-80 mg'dır. Toksik dozlarda santral sinir sistemi baskılanması, solunum yetmezliği, paradoksal kas tonusu artışı ve nöbetlere sebep olabilmektedir. Hastaların %30’unda bradikardi gözlenmiştir. Toksik belirtiler genellikle tedavi dozlarının 3-5 katı miktarın oral yoldan alınması ile ortaya çıkar. Ancak kifkişinin toleransının düşük olması ve beraberinde etanol gibi ilaçların alınması tabloyu a¤›rlaflt›rabilir. Birçok ilaç entoksikasyonunda pupil refleksleri korunmas›na ra¤men, a¤›r baklofen entoksikasyonunda pupil reflekslerinin kayb› yap›sal bir beyin sapı hasarını taklit edebilir. . (gorsel:29639)