devam etmeniz halinde bu veri kaldırılacak.devam etmek istediğinizden emin misiniz?

petidin hidroklorür-29455
avatar
boshunay
27.12.2020 - 19:11
Petidin, hızlı ve etkin bir opioid analjezik ilaçtır. ABD ve Kanada'da genellikle (gbkz:meperidin) ya da ticarî adı olan (gbkz:demerol) olarak bilinir. Meperidin kristallendirilerek saflaştırılır. Analjezik etkisi morfine göre 10-15 kat daha azdır. Solunum sistemi üzerine zararlı etkisi yoktur. (gbkz:solunum depresyonu) yapma ihtimali düşüktür. (gorsel:29455)