devam etmeniz halinde bu veri kaldırılacak.devam etmek istediğinizden emin misiniz?

perampanel-28808
avatar
chimen
23.08.2020 - 23:19
(gbkz:lafora hastalığı)nda nörolojik ve kognitif kötüleşmeyi düzeltebildiğe dair verilen olan tek (gbkz:antiepileptik) ilaç etkin maddesidir. Lafora hastalığı; (gbkz:otozomal resesif) olarak kalıtılan, progresif miyoklonik epilepsiler grubunda yer alan bir hastalıktır. Klinik seyir ilerleyici olup miyokloniler, serebellar, ekstrapiramidal bulgular, jeneralize tonik klonik nöbetler ve bilişsel yıkım hastalığın tipik özelliklerini oluşturur. (gbkz:valproik asit), (gbkz:zonisamid), (gbkz:levetirasetam), (gbkz:klonazepam) ve (gbkz:pirasetam) tedavi seçenekleri arasındadır. (gbkz:karbamazepin), (gbkz:okskarbazepin), (gbkz:fenitoin) ve (gbkz:lamotrijin) ise klinik tabloyu bozabildiğinden, kaçınılması gereken ilaçlar arasındadır. Her ne kadar veriler henüz sınırlı olsa da, nöbet sıklığında azalmanın yanı sıra lafora hastalığındaki nörolojik ve kognitif kötüleşmeyi düzeltebildiğine dair veriler olan tek ilaç perampaneldir. (gorsel:28807)(gorsel:28808)