devam etmeniz halinde bu veri kaldırılacak.devam etmek istediğinizden emin misiniz?

kalsitriol-26012
avatar
mrnobody
07.01.2019 - 06:00
kalsiyum ve fosfor elementlerinin metabolizmasını düzenlemekten sorumlu, kolesterolden oluşan bir hormondur. (gbkz:d3 vitamininin aktif formu)dur. medikal literatürdeki adı: (gbkz:calcitriol) Kalsiyum metabolizmasını düzenleyici, özellikle hipokalsemi’yi düzeltici bir metabolit; 1,25-dihidroksikolekalsiferol; kalsitriol (Bağırsaklardan kalsiyum emilimini uyarıcı olarak etki gösteren kalsitriol, böbreklerde oluşur. Bu maddeden hazırlanan preparat, hipokalsemi tedavisinde kullanlır). Bağırsak mukozasında (gbkz:kalbindin) üretimini artırıp kalsiyum ve fosforun emilimini, kemiklerden kalsiyum ve fosforun salınımını, böbreklerden kalsiyum ve fosforun geri emilimini sağlayarak kan kalsiyum, fosfor düzeyini yükseltmede görev alan ve D3 vitamininin karaciğer ve böbreklerde biyotransformasyona uğrayarak oluşturduğu D vitaminin etkin biçimi, (gbkz:1,25-dihidroksikolekalsiferol). D vitamini eksik olan insanlarda kalsitriol ek olarak dışarıdan takviye edilerek sağlanmaktadır. Kalsitriol hormonu böbreklerde olan kalsiyum eksikliğin azaltmaktadır. Bu yüzden Kalsitriol görevleri ve faktörü önemlidir. Birçok geni kontrol edebilecek mekanizmaya sahip bir hormondur. Kalsiyum kemikler için gerekli ve depo elementidir ve bu kalsiyum metobolizmasını düzenleyen hormonda Kalsitriol`dur. Aynı şekilde fosfor mekanizmasını da düzenlemektedir. Kalsitriol hormonun yapısı steroid olmasıdır. Kalsitriol hormonu enzim tepkimesiyle üretilmektedir. Kalsitriol hormonu sentezi öncelikle karaciğer ve böbrekte sağlamaktadır. Bu hormonun en belirgin özelliği olan D vitaminin sentezlenmesi karaciğere etki eden besinlerde bulunmaktadır ve sentez için dehidrolkolestrol da gerekmektedir. Dehidrokolestrol deride bulunmaktadır. Ciltte oluşan UV ışınları da sentez için gereklidir. Oluşan protein yapının karaciğer taşınması gerekir. Daha sonra oluşan tepkime böbreğe taşınır. (gbkz:kalsitriol sentezi) sağlanır. D vitaminleri özellikle karaciğerde birikmektedir. D vitaminin sentezlenmesi için yine UV ışınları gerekli olmaktadır. kalsitriol karaciğerde Endoplazmik Retikulum, magnezyum, oksijenle sentezlenmektedir. Böbrekte ise magnezyum, oksijen, ferroredoksinle kompleks oluşturarak sentezlenmektedir. (gorsel:23849)(gorsel:23850)(gorsel:23856)(gorsel:24972)(gorsel:26012)