devam etmeniz halinde bu veri kaldırılacak.devam etmek istediğinizden emin misiniz?

üyelik sözleşmesi

 1. okumadan üye olunmamalıdır.

  interaktif sözlük üyelik sözleşmesi

  interaktif sözlük, kayıtlı kullanıcılarının içeriklerine yer sağlayıcılık hizmeti veren katılımcı ve interaktif bir internet sitesi olup, vitae networking bilişim ve internet hizmetleri’ne (interaktif teknoloji) aittir.

  interaktif sözlük'ün kayıtlı kullanıcısı olduğunuzda tabi olduğunuz kurallar ve diğer yasal konular aşağıdaki gibidir:

  • kayıtlı kullanıcı ve yazar olmak

  interaktif sözlük'te yazar olmak için 18 yaş sınırı vardır, bu nedenle 18 yaşından küçüklerin kullanıcı olması maalesef mümkün değil.

  interaktif sözlük’te kayıtlı kullanıcı olmak için sizden istenilen bilgileri eksiksiz ve hatasız girmeniz gerekmekte. bu işlem tamamlandıktan sonra size aktivasyon için elektornik posta gönderelecektir.

  hesabınız aktive olduktan sonra oluşturacağınız içerikler (entriler) yazarlığınız onaylanana kadar sitede görünmeyecektir ancak bu içeriklere farklı kanallardan erişim sağlayabiliriz.

  yazarlığınızın onaylanması interaktif sözlük’ün takdirinde olup, kayıtlı kullanıcı olmanız yazar olabileceğiniz anlamına gelmemektedir. kayıtlı kullanıcıların yazarlığa alınmasındaki değerlendirme kriterleri, tercih edilecek yöntemler veya süreye ilişkin de hiçbir taahhütte bulunmamaktayız. yazar alımları sürekli yapılmakla beraber, belli dönemlerde belli kriterleri karşılayanların yazarlığa alınması gibi ek uygulamalarımız da olabilmektedir.

  • işleyiş ve sorumluluklarınız

  oluşturduğunuz içerik interaktif sözlük kurallarına ve hukuka uygun olmak zorundadır. oluşturduğunuz içerik tüm sorumluluğu size ait olmak üzere ve hiçbir ön denetime tabi olmadan yayına girdiğinden, oluşturduğunuz içeriğin hukuka aykırı olmadığından lütfen emin olun. içerik yayına alındığı anda hukuki sorumluluğunuz başladığından, oluşturduğunuz içeriğin daha sonra tarafınızca veya şikayet/haberdar edilme vs. üzerine interaktif sözlük tarafından silinmiş olması sorumluluğunuzu ortadan kaldırmayabilir.

  interaktif sözlük kuralları, entrilerin silinme sebepleri ve diğer yaptırımlar kullanıcılara site üzerinden duyurulmaktadır, bunların takibi sizin sorumluluğunuzdadır.

  entrileriniz interaktif sözlük kurallarına uygun olmaması veya hukuka aykırı olması nedeniyle yayından kaldırılabilir. kurallara veya hukuka aykırılıkların tekrar etmesi halinde yazarlığınız geçici olarak durdurulabilir veya kullanıcı hesabınız kapatılabilir. diğer tüm haklarımız saklıdır.

  gerekli gördüğümüz takdirde ve hiçbir gerekçe göstermeksizin dilediğimiz içeriği kısmen veya tamamen yayından kaldırma, yazarlığınızı iptal etme, kullanıcı kaydınızı silme haklarını saklı tutmaktayız.

  hesabınızın güvenliğine ilişkin tüm sorumluluk size aittir. şifrenizi kolay tahmin edilemeyecek şekilde oluşturmanızı ve üçüncü kişilerle paylaşmamanızı tavsiye ederiz.

  interaktif sözlük’e vermiş olduğunuz bilgilerinizin güvenliği için ineraktif sözlük elinden gelen özeni göstermektedir ancak interaktif sözlük’ün özen yükümlülüğünden başka yükümlülüğünün olmadığını, barındırma hizmeti ve benzeri hizmet veren firmaların güvenliği sağlayamaması veya interaktif sözlük’e yasadışı olarak erişilerek bilgilerin ele geçirilmesi gibi hallerde doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarara ilişkin sorumluluk kabul etmemekteyiz.

  her ne kadar düzenli olarak yedekleme yapıyor olsak da, sitedeki verilerinizin (entriler, mesajlar, notlar, fotoğraflar, resimler, videolar, ve benzeri her türlü içerik) kısmen veya tamamen kaybolmayacağına ilişkin hiçbir taahhütte bulunmamaktayız. ayrıca bu verileri silme hakkını da saklı tutmaktayız. bu nedenle herhangi bir sebeple yaşanacak veri kaybı veya bozulması halinde hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemekteyiz. veri kaybı yaşama gibi bir endişeniz varsa interaktif sözlük’teki verilerinizi kendi imkanlarınızla veya ayarlar bölümündeki yedekle butonuyla yedeklemenizi tavsiye ederiz.

  • gizlilik

  interaktif sözlük’te bulunduğunuz süre boyunca 'cookie' olarak da adlandırılan çerezlerin ve buna benzer unsurların bilgisayarınıza yerleştirilmesi söz konusu olabilir. çerezler basit metin dosyalarından ibaret olup, kimlik ve sair özel bilgiler içermez, bu nevi kişisel bilgi içermemekle beraber, oturum bilgileri ve benzeri veriler saklanır ve sizi tekrar tanımak için kullanılabilir. bu konuda daha fazla bilgiyi http://en.wikipedia.org/wiki/http_cookie ve http://tr.wikipedia.org/wiki/çerez adreslerinden edinebilirsiniz. (verilen linklerden ulaşacağınız içeriğin güvenilirliğine ilişkin sorumluluğumuz bulunmamaktadır.)

  ayrıca interaktif sözlük'e kaydolmanız esnasında ve kullanımınız süresince sizden doğrudan talep ettiğimiz(haberli) veya siteyi kullanımınız esnasında yaptığınız işlemlerin otomatik olarak kaydedilmesi(habersiz) şeklinde tarafınızdan toplanılan her türlü veriyi süre sınırı olmaksızın saklama, işleme ve kullanma hakkımız bulunmaktadır ancak bu sözleşmede aksi belirtien durumlar saklıdır.

  sizden topladığımız veriler gizli tutulacaktır. bu veriler interaktif sözlük'ün geliştirme çalışmalarında kullanılabilecek, anonimiteniz korunarak istatistiki veri olarak kullanılabilecek, sadece anonimiteniz korunmak şartıyla üçüncü kişilerle paylaşılabilecektir.

  iletişim bilgileriniz sizden aksi yönde onay alınmadıkça sadece interaktif sözlük'le ilgili bilgilendirme ve tanıtım amacıyla kullanılacaktır, iletişim bilgileriniz hiçbir şekilde üçüncü kişilere kullandırılmayacak veya verilmeyecektir.

  yasal zorunluluğun söz konusu olması ve yetkili makamlar tarafından usulüne uygun olarak talep edilmesi halinde bilgileriniz ilgili makamla paylaşılabilecektir. yürürlükteki mevzuat gereği tüm kayıtlı kullanıcıların sadece son 6 aylık ip bilgisi saklanmaktadır.

  kendi isteğiniz doğrultusunda mesajlaşma yoluyla paylaştığınız veya entrilerinizle alenileştirdiğiniz bilgilerinize ilişkin olarak interaktif sözlük’ün hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. kişisel yazışma yoluyla veya yayınladığınız entrilerde paylaştığınız bilgilere özen göstermenizi tavsiye ederiz.

  • telif

  interaktif sözlük’te oluşturduğunuz içeriğin telif hakları size aittir. bu nedenle interaktif sözlük’te yayınlanmış olan kendi içeriğinizi (entrilerinizi) ticari maksatla dahi dilediğiniz şekilde derleyip, kullanabilirsiniz. ancak entrilerinizi internet üzerinde başka bir sitede daha yayınlamanız halinde interaktif sözlük’e aktif link vermeniz gerekmektedir. interaktif sözlük ve vitae networking markalarının kullanımı ise vita networking bilişim ve internet hizmetleri’nin yazılı iznine tabidir.

  telif hakları size ait olmakla birlikte, interaktif sözlük’te oluşturduğunuz tüm içerik üzerinde interaktif teknoloji’ye çoğaltma, kopyalama, işleme ve basılı ortam, radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya internet ve sair dijital iletim şekilleri de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlar ve sair her türlü araçla yayınlama hakları dahil olmak ancak bunlarla kısıtlı kalmamak kaydıyla tüm mali haklarını hiçbir coğrafi sınırlama olmaksızın, süresiz ve bedelsiz kullanma hakkı(lisans) vermektesiniz.

  oluşturduğunuz içerikler interaktif sözlük’te yayında olduğu müddetçe interaktif sözlük bu içerikleri uygun gördüğü bütün ortamlarda kendi kullanımında olan markalar altında ve/veya diğer internet sitelerinde ticari amaçla kullanma hakkına sahip olacaktır. bunu engellemek için kullanılmasını istemediğiniz içeriği silmeniz veya hesabınızı kapamanız yeterlidir ancak bu eylemler sadece ileriye dönük olup, size daha önce yapılmış çalışmalardan entrilerinizin çıkarılması, telif ücreti talep etme ve benzeri bir hak vermeyecektir. daha önce yapılmış çalışmaların yeniden basımı veya yayını da bu nedenle her zaman mümkündür.

  interaktif sözlük, entrilerinizin internet dışındaki ortamlarda ticari amaçla kullanılması halinde, ilgili çalışmadan kar elde edilmesi şartıyla, kendi takdir edeceği miktarda telif ödemesinde bulunacağını taahhüt eder.

  interaktif sözlük’te yayınladığınız içeriğin size ait olduğu veya fikir ve sanat eserleri kanunu çerçevesinde kullanma hakkınız olduğu kabul edilir. size ait olmayan içeriği ancak kanunlarda belirtilen usule uygun olarak ve atıfta bulunmanız şartıyla yayınlanması mümkündür. aksi halde uğrayabileceğimiz zararlardan sorumlu olacağınızı belirtmek isteriz.

  • interaktif ekstra ve diğer fonksiyonlar

  sözlük içi mesajlaşma ve diğer imkanları kullanırken hukuka ve varsa bunlara ilişkin kurallara uygun davranmanız gerekmektedir.

  interaktif ekstra bölümünde yer alan siteler -aksi yazılı olarak açıkça belirtilmedikçe- tamamen üçüncü kişilere ait olup, geliştirilmesi, işletilmesi ve yönetilmesi tamamen kendilerince yapılmakta olup, interaktif teknoloji’nin bu sitelerle hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır. bu sitelerin işleyişi, kuralları, veri güvenliği prosedürleri ve gizlilik politikaları hakkında bir taahhüdümüz bulunmamaktadır.

  • kullanım koşulları

  interaktif sözlük kullanım koşulları bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.

  • sözleşme değişiklikleri

  bu sözleşme interaktif teknoloji tarafından önceden duyurulmaksızın ve tek taraflı olarak değiştirilebilir. değişiklik sonrası sitenin kayıtlı kullanıcı olarak kullanım sözleşme değişikliklerinin kabulü anlamına geleceğinden sözleşme metnini belirli aralıklarla kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

  bu sözleşmesel ilişki nedeniyle taraflar arasında doğabilecek ihtilaflarda interaktif sözlük’ün kayıtlarının(elektronik posta yazışmaları, internet trafik bilgisi ve erişim kayıtları[log] vs.) hmk 193. maddesi anlamında geçerli, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil olacağını, bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul etmektesiniz.

  bu sözleşmeye türk hukuku uygulanacak olup, ihtilafların hallinde istanbul merkez (çağlayan) mahkeme ve icra daireleri yetkilidir.

  bu sözleşme en son 20.02.2022 tarihinde güncellenmiştir.
  avatar
  13.01.2015 - 23:22
tümünü gör

entri girebilmek için giriş yapın