devam etmeniz halinde bu veri kaldırılacak.devam etmek istediğinizden emin misiniz?

atatürk'ün gençliğe hitabesi

 1. Okul ve resmi kurumların duvarlarında asılı olan hitabet.
  avatar
  10.04.2015 - 18:58
 2. faşist bir beyan.

  (bkz: muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur)

  nutuk'un* içinde yer alan bir pasaj.
  avatar
  10.04.2015 - 19:37
 3. Ey Türk Gençliği!

  Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.

  Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

  Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!
  avatar
  09.08.2015 - 13:36
 4. avatar
  10.11.2016 - 02:06
 5. nasıl bir ironidir!!!??? ki layk müptelalarının, sahte milliyetçilerin, sahte sosyalistlerin beğeni kazanmak için teknolojik sömürü sitesi olan instagramda paylaştıkları, kezo ve kekoların da laykladığı hitabe.
  avatar
  31.08.2018 - 16:00