devam etmeniz halinde bu veri kaldırılacak.devam etmek istediğinizden emin misiniz?

  1. fal bakan kimse.
    avatar
    20.03.2015 - 10:15
  2. Fala bakan, gaybı bildiğini iddiâ eden. Gaybı anlamak için güyâ bir takım vâsıtalara mürâcaat eden kimse. Atılan boncuk ve baklaya, koyunun kürek kemiğine ve sâir şeylere bakıp bunlardan manâ çıkarır görünen; gaypten haber verdiğini iddiâ eden kimse.
    avatar
    22.07.2017 - 02:21