devam etmeniz halinde bu veri kaldırılacak.devam etmek istediğinizden emin misiniz?

tibbi laboratuver teknikleri immunoloji

  1. 14-1. LHastanın adı soyadı II.Hastanın geçerli kimlik bilgileri III.Hastadan talep edilen numune türü IV.Hastanın gerekli olan geçmiş hastalık bilgileri Yukarıdakilerden hangisi Tibbi Klinik Bilimler için preanalitik faktörler arasında yer alır
    a)ii-iii-iv
    b)iv-iii-ii-i
    c)i-ii
    d)i-iii
    e)Iv Iii
    avatar
    14.06.2023 - 21:11
  2. 15.......... eritrositlerin oluşturduğu kan hacminin toplam kan hacmine oranıdır". Tanim aşağıdaki testlerden hangisini ifade eder?

    a) Hemogram
    b) Sedimantasyon
    c) Hematokrit
    d) Kan uyuşmazlığı Kan grubu tayini
    avatar
    14.06.2023 - 21:13
  3. 16- Aşağıdakilerden hangisi biyobelirteçler için doğru değildir?


    a)Biyobelirteçlerin tamamı protein yapılıdır.

    b) Fizyolojik şartlarda ilgili doku veya doku sıvılarında olabilir fakat patoloji anında miktarı azalabilir yada artabilir

    c) Fizyolojik şartlarda ilgili doku veya doku sıvılarında olmayabilir patoloji anında ortaya çıkabilir ya da miktarı artabilir.

    d) Ölçümü sağlanacak kadar ortamda kalmalı,yani yarılanma süresi uzun olmalıdır.

    e)Geliştirilen yöntem ve metodlarla miktarı doku ya da doku sıvılarında ölçülebilir olmalıdır.
    avatar
    14.06.2023 - 21:16
  4. 17- 1.1.Hastanın adı soyadı II.Hastanın geçerli kimlik bilgileri III.Hastadan talep edilen numune türü IV.Hastanın gerekli olan geçmiş hastalık bilgileri Yukarıdakilerden hangisi Tıbbi Klinik Bilimler için preanalitik faktörler arasında yer alır. 21101500

    a) 11-111-IV
    b) N-11-11
    c)1-Ill
    d)Iii-i
    e)iv- ii
    avatar
    14.06.2023 - 21:25
  5. 18- Aşağıdaki ifadelerden yanlış olanı işaretleyiniz?

    a)Rh pozitif fetüsün kan hücrelerine maruz kalan Rh negatif annede antikor gelişebilir

    b) ABO kan grubu sisteminin varlığından glikoproteinler sorumludur.

    c)Antijen Daynica 'Rhesus faktörü' (Rh faktörü) olarak da adlandırılır

    d)Doğumdan hemen sonra bebeğin Rh grubu belirlenir.
    e)Doğumdan sonra bebeğin kan grubu tespit edilir
    avatar
    14.06.2023 - 21:28
  6. 19- "Hücre dışı sivida en çok bulunan anyon. "Noktalı yere uygun önermeyi yapınız.
    a) f-
    b) L-
    c) po4
    d)cl -
    e) o2
    avatar
    14.06.2023 - 21:31
  7. 20- Aşağıda verilen ifadelerden hangisi rengi anormal olan eritrosit hücresini ifade eder?

    a)Makrosit

    b) Hipokromik

    c) Şistiyosit

    d) Ovalosit

    e) Megalosit
    avatar
    14.06.2023 - 21:33
tümünü gör