devam etmeniz halinde bu veri kaldırılacak.devam etmek istediğinizden emin misiniz?

klinik biyokimya vize soruları tıbbi laboratuvar

 1. 1- Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

  a) Kan alacak kişinin, yaklaşık 12-14 saat açlıkta olması istenir

  b) Kan gazı analizi rutin biyokimya analizidir

  c) Venöz kan alımı için sadece sol kol kullanılmalıdır

  d) Kan alınacak bölge steril edilmelidir

  e) Kapiller kan alımı tüm parmaklardan yapılabilir
  avatar
  06.06.2023 - 07:01
 2. 2- Kan grubu tayini ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanıştır?

  a)B kan grubu olan kişilerin dolaşımında A antikoru yoktur

  b) Kan grubu tayininde pıhtılaşma varsa antijen varlığı anlaşılır

  c)A kan grubu olan kişilerin dolaşımda anti A antikoru yoktur

  d)O kan grununda her iki karbohidrat kalıntısına, ait antikor bulunur

  e) AB kan grubu olan kişilerin eritrosit membranlarında hem A hem de B antijeni vardır
  avatar
  06.06.2023 - 07:04
 3. 3- Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

  a) Venöz kan alımı için sadece sol kol kullanılmalıdır

  b) Kan gazı analizi rutin biyokimya analizidir

  c) Kan alınacak bölge steril edilmelidir

  d) Kan alacak kişinin, yaklaşık 12-14 saat açlıkta olması istenir

  e) Kapiller kan alımı tüm parmaklardan yapılabilir
  avatar
  06.06.2023 - 07:06
 4. 4-aşağıda verilen ifadelerden hangisi rengi anormal olan eritrosit hücresini ifade eder?
  a)makrosit
  b) megalosit
  c) hipokromik
  d)ovalosit
  e)şistiyosit
  avatar
  06.06.2023 - 07:11
 5. 5- Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  a) Serum plazmadan farklı olarak fibrinojen içerir

  b)Kana kırmızı rengini veren kan pulcuklarıdır

  c) Kanın % 45' ni plazma veya serum adı verilen sıvı kısım, % 55' ni ise hücresel yapılar

  oluşturur

  d) Hücresel elemanların yarıdan fazlası lökosittir

  Plazmanın %10u ancak suda çözünmüş maddelerden oluşur
  avatar
  06.06.2023 - 07:15
 6. 6. Flebotomi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  a) Kol, omuz düzeyinde düz olarak tutulmalidir.

  b) Hastadan kan almadan önce 15 dakika kadar rahatca bir yerde dinlendirilir.

  c)o Kan alma zamanı olarak tercih sabah 8-10 arası olmalidir.

  d) Kan sadece sol koldan alınabilir

  e) Hastanın bir damarından sıvı veriliyorsa intravenoz infüzyona 5 dakika ara verdikten
  avatar
  06.06.2023 - 07:18
 7. 7- Aşağıda uluslarasi sınıflandırmaya göre belirlenmiş antikoagülanlı tüplerin kapak renkleri ile içerdikleri antikoagülanlar eşleştirilmiştir.Bu eşleştirmelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? 1. Kirmizi-Sitrat II. Mavi-EDTA III.Sarı-Okzalat IV. Mor-EDTA V.Kırmızı-Okzalat

  a) Yalnız V

  b) Yalnız IV

  c)Yalnız 1

  d)Yalnız III
  avatar
  06.06.2023 - 07:23
 8. 8- Kan grubu tayini ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanıştır?

  a) A kan grubu olan kişilerin dolaşımda anti A antikoru yoktur

  b) B kan grubu olan kişilerin dolaşımında A antikoru yoktur

  c)AB kan grubu olan kişilerin eritrosit membranlarında hem A hem de B antijeni vardır

  d)Kan grubu tayininde pihtilaşma varsa antijen varlığı anlaşılır

  e)O kan grununda her iki karbohidrat kalıntısına, ait antikor bulunur
  avatar
  06.06.2023 - 07:27
 9. 9- Aşağıdakilerden hangisi kan örneklerinin saklanması ile ilgili yanlış önermedir?

  a) Kan alındıktan sonra en kısa zamanda istenilen analizlerin yapılması istenir.

  b)Tam kan uzun süre bekletilebilir

  c)Tam kan bileşenlerine ayrılarak saklanmalıdır

  d)Anticoagulant tamkan hemen satrifüj edilir, plazma ayrılarak kapaklı tüpe koyup saklanır

  e) Antikoagulan madde kullanılmamışsa pıhtılaşması için 10 dakika kadar beklenir, santrifüj

  edilir, serumu ayrılır ve serumu saklanır.
  avatar
  06.06.2023 - 07:34
 10. 10-aşağıdakilerden hangisi yada hangiler tam kandir?
  a)I-II-III
  b)yanliz III
  c) yanliz I
  d)yanliz II
  e)I-II
  avatar
  06.06.2023 - 09:36