devam etmeniz halinde bu veri kaldırılacak.devam etmek istediğinizden emin misiniz?

2023 fizyoloji final soruları tıbbı laboratuvar teknikleri bölümü

 1. 1-Aşağıdakilerden hangisi proteinleri parçalayan enzim grubudur?
  a)Amilazlar
  b)Lipazlar
  c)Nukleazlar
  d)Proteazlar
  e)Miçeller
  avatar
  06.03.2023 - 22:31
 2. 2-Aşağıdakilerden hangisinin hücre zarından taşınmasına ozmoz adı verilir?
  a)Cl-
  b)Aminoasit
  c)Glugoz
  d)Su
  e)Na+
  avatar
  06.03.2023 - 22:33
 3. 3-Akciğerlerde hacim ve kapasiteler ile ilgi olarak aşağıdakilerden hangisi rezidüel (artık) hacmin tanımına uyar?

  a)Maksimal bir inspirasyondan sonra akciğerlere giren hava hacmidir

  b)Maksimal bir ekspirasyondan sonra akciğerlere alınan hava harmidir

  c)Normal bir inspirasyonu takiben yapılan maksimal bir inspirasyondan sonra akcigerlere alınan hava hacmidir

  d)Normal bir ekspirasyondan sonra yapilan maksimal bir ekspirasyonia dışarıya verilen hava hacmadir

  e)En zorlamat ekspirasyonla dahi akciğerlerden çıkarsamayan lave hacmidi
  avatar
  06.03.2023 - 22:35
 4. 4-Kalpte sol kulakçıktaki kanın sol karınciga inmesine izin veren ve iki parçadan oluşmuş ikili kapak aşağıdakilerden hangisidir?

  a)Mitral
  b)Aort kapağı
  c)Pulmoner semiluner
  d)Pulmoner trunk
  e)Trikuspit
  avatar
  06.03.2023 - 22:44
 5. 5-İskelet kas dokusunda iki Z çizgisi arasında bulunan ve kasılabilen en küçük birim hangisidir?
  a)sarkoplazmik Retikulum
  b)T tubul
  c)Tendon
  d)Sarkomer
  e)Sarkolemma
  avatar
  06.03.2023 - 22:56
 6. 6-Aşağıdakilerden hangisi nefronun bir bölümü değildir?
  a)Ureter
  b)Bowman kapsülü
  c)Proksimal tübül
  d)Distal tübül
  e)Henle kulpu
  avatar
  06.03.2023 - 23:01
 7. 7-Kalbin, otomatik uyarı çıkartan ve kalp atışını başlatan önder odak olarak bilinen bölgesi aşağıdakilerden hangisidir?
  a)Sinoatrial(SA)düğüm
  b)Karıncık
  c)His demeti
  d)Prukinje lifleri
  e)Atrioventriküler(AV)düğüm
  avatar
  06.03.2023 - 23:08
 8. 8-Insan retinasi üç tip koni hücresi içerir, Koni hücrelerinden bir tipinin cimaması sonucu hangi goz kusuru oluşur?
  a)hipermetrop
  b)astigmat
  c)miyop
  d)katarakt
  e)renk körlüğü
  avatar
  06.03.2023 - 23:17
 9. 9-Yaralanma vb, bir nedenle Plevra yapraklan arasına havanin girişi, intraplevral boşluktaki negatif basing ortadan
  kaldirmaktadır (pnömotoraks), bu durumda ne olur?
  a)solunum hızlanır
  b)akciğerlerde gaz değişimi artar
  c)akciğerler şişer
  d)alveoller yırtılır
  e)akciğerler kollabe olur(söner)
  avatar
  07.03.2023 - 16:54
 10. 10-Norohipofizden (arka hipofiz) salınan vasopressin olarak bilinen ve böbreklerden suyun geri emiliminde etkili olan
  hormon aşağıdakilerden hangisidir?

  a)ADH(antidiüretik hormon)
  b)tiroid uyarıcı hormon
  c)oksitosin
  d)ACTH(adrenokortikotropik hormon)
  e)prolaktin
  avatar
  07.03.2023 - 17:03