devam etmeniz halinde bu veri kaldırılacak.devam etmek istediğinizden emin misiniz?

lökosit alkalen fosfotaz aktivitesinde artma