devam etmeniz halinde bu veri kaldırılacak.devam etmek istediğinizden emin misiniz?

 1. RUFFİNİ CİSİMCİKLERİ
  • Derideki gerilmeyi ve eklem rotasyonunu algılar.

  MEİSSNER CİSİMCİKLERİ
  • Diğer ismi Corpuscula Tactus
  • Dermal papillalarda bulunur
  • Dokunma duyusunu algılar
  • İki nokta ayrımında (diskriminasyon) görevlidir

  PACİNİ CİSİMCİKLERİ
  • En hızlı adapte olan mekanoreseptör
  • Vibrasyonu algılar
  • Kasta, kıllı ve kılsız deride bulunur.

  Derin basıyı ve vibrasyonu algılayan reseptör...Pacini

  Deride bulunan termoreseptör...Krause

  Ağrı reseptörünün adı...Nosiseptör

  Nosiseptörler ne tip reseptördür...Çıplak sinir ucu

  Hızlı ağrıyı taşıyan lif tipi...A-delta

  Yavaş ağrıyı taşıyan lif tipi...C

  STRATUM KORNEUM
  • Keratin içeren tabaka

  STRATUM GRANULOZUM
  • Keratohiyalin granülleri
  • Lipit içerikli lamellar granüller
  • D vitamin sentezi

  STRATUM LUCİDUM
  • El içi, ayak tabanı ve dudakta bulunur.
  • Elaidin proteini ( şeffaflık özelliği)

  STRATUM SPİNOZUM
  • Desmozom içerir
  • Langerhans hücrelerinin bulunduğu tabaka
  • Mitoz görülür (bazale + spinozum = malpighi tabakası)

  STRATUM BAZALE
  • En alt tabaka (hemidesmozom içerir)
  • Mitozun en fazla görüldüğü tabaka
  • Melanositlerin bulunduğu tabaka

  EPİDERMİSİN TABAKALARI (İÇTEN DIŞA DOĞRU)
  Stratum Basale
  Stratum Spinosum
  Stratum Granulosum
  Stratum Lucidum
  Stratum Corneum

  avatar
  24.09.2022 - 10:06