devam etmeniz halinde bu veri kaldırılacak.devam etmek istediğinizden emin misiniz?

 1. Merkel hücreleri, aynı zamanda Merkel-Ranvier hücreleri ya da taktil epitel hücreleri omurgalıların derilerinde bulunan ve hafif temas hissi için gerekli, oval biçimli mekanoreseptörlerdir.  Serbest sinir uçları: En az özelleşmiş reseptörlerdir. Dokunma ve basınca
  duyarlıdırlar, acı ve ağrı duyusunun algılanmasında rol alırlar.

  • Meissner korpüskülü: Temas ve basınç duyularını alırlar. Hafif
  dokunmaya duyarlı, hızlı adaptasyon gösteren (fazik), çok hassas
  reseptörlerdir.

  • Merkel diski: Deri ve mukozada bulunan temas reseptörleridir. Yavaş
  adapte olurlar (tonik).

  Kıl kökü reseptörü
  Kıl ve kıl kökünü çevreleyen sinir liflerinden oluşur
  Bir temas reseptörüdür
  Fazik tiptedir
  Kıllar kaldıraç görevi görürler

  Dokunma Duyusu Reseptörleri
  Ruffini organı:
  •Derinin alt tabakalarında ve derin dokularda
  •Çok az adaptasyon (tonik)
  •Deri ve derin dokulardaki deformasyonlar

  Pacini korpuskülü:
  •Deri altı, peritoneum, mesenterium, ligament ve eklemler
  •Çok hızlı adaptasyon, basınca duyarlılık
  •Vibrasyon ve hızlı mekanik değişimler

  Termoreseptif duyular
  • Isının algılanması
  • Omurgalılarda sıcak-soğuk reseptörleri
  • Epidermisin altında bulunan serbest sinir uçları
  • Sıcaklıktaki ani değişiklikler
  avatar
  24.09.2022 - 09:53