devam etmeniz halinde bu veri kaldırılacak.devam etmek istediğinizden emin misiniz?

2021 iş sağlığı ve güvenliği temel eğitim değerlendirme testi hemşirelik bölümü

 1. SORU 1: Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliğinin temel prensiplerinden birisi değildir?
  A) Mesleki risklerin araştırılması
  B) Makine verimliliğinin artırılması
  C) Çalışan sağlığının korunması
  D) Hata ve kazaların azaltılmas
  b
  avatar
  19.07.2021 - 10:13
 2. SORU 2: Aşağıda verilen kişisel koruyucu donanımların hangisi Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamında değildir?
  A) Miğfer
  B) Solunum yolları koruyucuları
  C) Yüz, göz koruyucuları
  D) Kulak koruyucuları
  a
  avatar
  19.07.2021 - 10:14

 3. A) A-i, B-i, C-ii
  B) A-i, B-ii, C-iii
  C) A-ii, B-i, C-iii
  D) A-iii, B-ii, C-i
  a
  avatar
  19.07.2021 - 10:16
 4. SORU 4: Aşağıdakilerden hangisi bütün işverenlerin/işveren vekillerinin yükümlülüklerinden biri değildir?
  A) İş sağlığı ve güvenliği kurulu kurmak
  B) Yasal hak ve sorumluluklar konusunda bilgilendirme yapma
  C) Çalışanlara gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek
  D) İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli araç ve gereçleri noksansız bulundurmak
  b
  avatar
  19.07.2021 - 10:18
 5. SORU 5: Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaçlarındandır?
  A) Klinikte tetkik ve tedavi yapmak
  B) Hastayı poliklinikte muayene etmek
  C) Hayatın korunması ve sürdürülmesini sağlamak
  D) İnsanları zararlı alışkanlıklardan kurtarmak
  C
  ,
  avatar
  19.07.2021 - 10:20
 6. SORU 6: Hasar veya zarar verme potansiyeline ne denir?
  A) Tehlike
  B) Risk
  C) Olay
  D) Kaza
  A
  avatar
  19.07.2021 - 10:21
 7. SORU 7: Çalışma hayatını denetleme görevi yasal olarak aşağıdaki kurumlardan hangisine verilmiştir?
  A) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
  B) İş Teftiş Kurulu Başkanlığı
  C) Sosyal Güvenlik Kurumu
  D) Sağlık Bakanlığ
  b
  avatar
  19.07.2021 - 10:22
 8. SORU 8: 8. İş Sağlığı ve Güvenliğine göre tehlike ve risklerin kontrolüne yönelik aşağıdakilerden hangisi en son tercih edilmelidir?
  A) Kişisel koruyucu donanım kullanımı
  B) Riskin bertaraf edilmesi
  C) Yalıtım ve izolasyon
  D) Yönetsel önlemler
  a
  avatar
  19.07.2021 - 10:23
 9. SORU 9: Aşağıda verilen tehlike-risk eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
  A) Yüksekte çalışma - Düşme
  B) Kimyasal madde - Zehirlenme
  C) Yetersiz aydınlatma - İş kazası
  D) Titreşim - İşitme kaybı
  D
  avatar
  19.07.2021 - 10:25
 10. SORU 10: Gürültü Yönetmeliği’ne göre, en yüksek gürültü maruziyet etkin değeri nedir?
  A) 80 dB
  B) 85 dB
  C) 90 dB
  D) 87 dB
  D
  avatar
  19.07.2021 - 10:26