devam etmeniz halinde bu veri kaldırılacak.devam etmek istediğinizden emin misiniz?

20121 hemşirelik yönetimi fınal soruları hemşirelik bölümü

 1. 1. soru: Stratejik yönetimin aşamaları hangi seçenekte doğru verilmiştir?

  A) Çevrenin analizi, Örgütsel yönelimin belirlenmesi, Stratejik kontrol, Stratejinin oluşturulması, Stratejinin uygulanması

  B) Örgütsel yönelimin belirlenmesi, Çevrenin analizi, Stratejinin oluşturulması, Stratejinin uygulanması, Stratejik kontrol

  C) Stratejinin oluşturulması, Stratejinin uygulanması, Çevrenin analizi, Örgütsel yönelimin belirlenmesi, Stratejik kontrol

  D) Örgütsel yönelimin belirlenmesi, Çevrenin analizi, Stratejik kontrol, Stratejinin oluşturulması, Stratejinin uygulanması

  E) Çevrenin analizi, Örgütsel yönelimin belirlenmesi, Stratejinin oluşturulması, Stratejinin uygulanması, Stratejik kontrol
  e
  avatar
  18.07.2021 - 13:04
 2. 2. soru: Aşağıdaki tanımlardan hangisi eşgüdümlemeye aittir?

  A) Amaçlar saptandıktan sonra, örgüt içinde başarılacak işlevlerin ya da işlerin tiplerini belirlemektir.

  B) Örgütsel amaçların elde edilmesinde farklılaştırılmış eylemlerin uyum içinde birleştirilmesi ve ayarlanması sürecidir.

  C) Örgütsel amaçların başarılmasına yardımcı olacak stratejilerin oluşturulmasına yönelik, karar ve eylemlerin belirlenmesine ilişkin bir süreçtir

  D) Çalışanların davranış ve kararlarına yönelik olan işletmenin resmi tutumudur

  E) Karar vermeye ve kişilerin eylemlerine ya da etkili bir eyleme yönelecek düşünceye ışık tutan genel rehberlerdir.
  b
  avatar
  18.07.2021 - 13:06
 3. 3. soru: Aşağıdakilerden hangisi yönetsel işlevlerden değildir?

  A) Yöneltme

  B) Eşgüdümleme

  C) Planlama

  D) Liderlik

  E) Örgütleme
  D
  avatar
  18.07.2021 - 13:07
 4. 4. soru: Aşağıdakilerden hangisi ekip çalışması için gerekli bireysel koşullar arasında yer almaz?

  A) Meslek öncesi eğitim

  B) Eğitim sonrası kendini geliştirme

  C) Demokratik yönetim anlayışı

  D) Ekip çalışmasına yatkınlık

  E) Tartışmaya, eleştiriye açık olma
  c
  avatar
  18.07.2021 - 13:08
 5. 5. soru: Aşağıdakilerden hangisi örgütsel çatışmada geleneksel yaklaşımlar arasında yer almaz?

  A) Çatışma gereksizdir

  B) Çatışmadan korkulmalıdır

  C) Çatışma en kısa zamanda önlenmelidir

  D) Çatışma kaçınılmazdır

  E) İnsanlar dahil çatışma yapan durumlar derhal ortadan kaldırılmalıdır
  d
  avatar
  18.07.2021 - 13:09
 6. 6. soru: Aşağıdakilerden hangisi örgütsel iletişimde karşılaşılan engellerden değildir?

  A) Fiziksel ve teknik engeller

  B) Kişisel engeller

  C) Dil engelleri

  D) Sosyo- kültürel ve psikolojik engeller

  E) Cinsiyet engeli
  e
  avatar
  18.07.2021 - 13:10
 7. 7. soru: Taraflar arasındaki fonksiyonel ilişki çatışmalarını inceleyen çatışma modeli hangisidir?

  A) Davranışsal model

  B) Pazarlık modeli

  C) Etkileşimci model

  D) Sistem modeli

  E) Bürokratik model
  d
  avatar
  18.07.2021 - 13:12
 8. 8. soru: Aşağıdakilerden hangisi risk yönetiminde kullanılan teknikler arasında yer almaz?

  A) Sigorta etme

  B) Risk azaltma (önlemlerle)

  C) Transfer etme (sorunlu birimi başkasına devretme)

  D) Riskten kaçınma

  E) İyi bir planlama yapma
  e
  avatar
  18.07.2021 - 13:13
 9. 9. soru: Sorun kimlerle ve nelerle ilişkilidir, ivedilik durumu nedir, bireysel midir, ilişkisel midir soruları sorun çözme basamaklarının hangisinde yer alır?

  A) Sorunun fark edilmesi

  B) Olası çözümler üretme

  C) Çözümlerin değerlendirilmesi

  D) Sorunun tanımlanması

  E) uygun çözümü seçme
  D
  avatar
  18.07.2021 - 13:14
 10. 10. soru: Amaç ve ilişkinin çok önemli olduğu , iki tarafında taviz vermeden gereksinimlerini tam olarak karşılayabildikleri çatışmayla başa çıkma taktiği aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Köpek balığı taktiği

  B) Ayıcık taktiği

  C) Baykuş taktiği

  D) Tilki taktiği

  E) Kablumbağa taktiği
  c
  avatar
  18.07.2021 - 13:16