devam etmeniz halinde bu veri kaldırılacak.devam etmek istediğinizden emin misiniz?

tıbbı laboratuvar teknikleri parazatoloji final sınav soruları 2021

 1. 1. Leyişmanyoz ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır


  A) Hastalığın bulaştırılmasında vektörlük görevini dişi kum sineği (tatarcık . Yakarca . Üvez ) yapmaktadır
  B) Leyişmanya promastigotları makrofajlar tarafından fagosite edilirler, makrofajın içinde amastigotlara dönüşüler
  C) Leyişmanyoz kutanöz mukozal ve visseral olmak üzere 3 farklı formda görülür
  D) Mukozal Leyişmanyozda parazitler deriden yayılarak burun ağız ve boğaz mukozalarında yara oluşumuna neden olurlar
  E) En çok görülen formu viseral leyişmanyozdur


  cevap B
  avatar
  21.06.2021 - 19:42
 2. 2. Dışkıda parazit incelemesinde spesifik gravitesi ( özgül yoğunluğu) paraziter organizmalardan daha düşük olan solüsyonlar kullanılarak bu organizmalar sedimentin içerisinde yoğunlaştırılmış olurlar. Bu işleme ne ad verilir?  A) Sedimantasyon (çöktürme) yöntemi
  B) Flotasyon (yüzdürme) yöntemi
  C) Fiksasyon
  D) PCR
  E) ELA


  cevap B
  avatar
  21.06.2021 - 19:46
 3. 3. İnsan ince bağırsağında bulunan en uzun sestod olup üç aylık kuluçka dönemi sonunda insanlarda klinik belirtiler meydana getirebilen parazit aşağıdakilerden hangi şıkta olarak verilmiştir?  A) N.americanus
  B) Hymenolepis nana
  C) Taenia solium (Domuz tenyası)
  D) A.duodenale
  E) Taenia saginata (sığır Tenyası)  cevap E
  avatar
  21.06.2021 - 19:51
 4. 4. Aşağıdakilerden hangisinde bitlerin yaşam döngüsü doğru şekilde verilmiştir?  A) Yumurta (Sirke) Nimf Ergin
  B) Amastigot promastigot Ergin
  C) Onkosfer protoskoleks skoleks
  D) Onkosfer promastigot Ergin
  E) Promastigot Protoskoleks skoleks


  cevap A
  avatar
  21.06.2021 - 19:57
 5. 5. Belirtilen ifadedeki boşluğa aşağıdaki şıklardan hangisi gelmelidir? Örümcekler vücudu ........... ve abdomen ikiye bölünmüştür


  A) Sefalotoraks
  B) Stratum
  C) Epidemis
  D) Mukoza
  E) Onkosfer  cevap A
  avatar
  21.06.2021 - 20:01
 6. 6. Aşağıda belirtilenlerden trikrom boyamanın avantajlarından birisi değildir


  A) İyi boyanan organizmaların yapıların ayrıntılı olarak göstermesi
  B) Sedimantasyon işlemini kolaylaştırması
  C) Boyanmış preparatın bozulmadan uzun süre saklanabilmesi
  D) Boyanmış pozitif örneklerin eğitim amaçlı kullanılabilmesi
  E) incelemenin ertelenebilmesi  cevap B
  avatar
  21.06.2021 - 20:12
 7. 7. Kandisi hastalığa yakalanmaksızın o hastalığın sebebi olan mikrobu kimse veya hayvana ne ad verilir?
  A) Son konakçı
  B) Portör
  C) Fakültatif
  D) Egare
  E) Aksidental  cevap B
  avatar
  21.06.2021 - 20:17
 8. 8. Trematodlar ve sestodlar hangi canlı grubuna dahildirler ?  A) Böcekler
  B) Eklembacaklılar
  C) Akarlar
  D) Helmintler
  E) Annelidalar


  cevap D
  avatar
  21.06.2021 - 20:21
 9. 9. Annedeki parazitin süt yoluyla yavruya geçişine ne ad verilir  A) Vektör yolu
  B) Ara konak yolu
  C) Gallaktojen
  D) Solunum yolu
  E) Portör yolu


  cevap C
  avatar
  21.06.2021 - 20:25
 10. 10. Bir canının hayatının bir bölümünü veya tamamını konakta parazit olarak geçirmek zorunda olduğu parazitizm şekline ne ad verilir ?  A) Pseudo ( yalancı ) parazitizm
  B) Fakültatif ( isteğe bağlı) parazitizm
  C) Süperparazitizm
  D) spesifik (özel) parazitizm
  E) Obligator ( Zorunlu) parazitizm  cevap E
  avatar
  21.06.2021 - 20:36