devam etmeniz halinde bu veri kaldırılacak.devam etmek istediğinizden emin misiniz?

tıbbı laboratuvar teknikleri sitoloji final sınav soruları 2021

 1. 1. Aşağıdaki hücre organellerinden hangisinde sindirim enzimleri bulunur?


  A) Golgi kompleksi
  B) Ribozom
  C) Sentrozom
  D) Mitokondrium
  E) Lizozom
  cevap E
  avatar
  20.06.2021 - 15:42
 2. 2. Dış ortama enzim salgılayan hücrelerde aşağıdaki organel çiftlerinden hangileri fazla görev alır ?

  A) Ribozom - Lizozm
  B) Kloroplast - Golgi
  C) Ribozom - Golgi
  D) Koful - Mitokondri
  E) Endoplazmik retikulum - sentrozom

  cevap C
  avatar
  20.06.2021 - 15:49
 3. 3. Aşağıdaki hücreler yapılardan hangisi bitki ve mantarlarda en fazla yapsal farklık gösterir ?


  A) Koful
  B) Mitokondrium
  C) Golgi kompleksi
  D) Hücre çeperi
  E) Ribozom


  cevap D
  avatar
  20.06.2021 - 15:55
 4. 4. İnan vücudunda bulunan en büyük hücre aşağıdakilerden hangisidir?


  A) Mikroglia
  B) Hepatosit
  C) Epitel hücresi
  D) Nöroglia
  E) Ovum


  cevap E
  avatar
  20.06.2021 - 15:58
 5. 5. Prokaryot bir hücrede aşağıdaki hangisi bulunmaz ?

  A) Hücre çeperi
  B) Nükleik asit
  C) Ribozom
  D) Mezozom
  E) Lizozom

  cevap E
  avatar
  20.06.2021 - 16:02
 6. 6. Ökaryot hücrelerde bulunan aşağıdaki yapılardan hangisi prokaryot hücrelerde bulunur ?  A) Koful
  B) Kloroplast
  C) Mitokondrium
  D) Ribozom
  E) Golgi kompleksi

  cevap D
  avatar
  20.06.2021 - 16:06
 7. 7. Hücre zarının yapısınada aşağıdaki organik yapılardan hangisi bulunmaz?


  A) Yağ
  B) Protein
  C) Selüloz
  D) Enzim
  E) Glikoprotein

  cevap C
  avatar
  20.06.2021 - 16:10
 8. 8. Bütün canlı hücreler aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmek zorunda değildir


  A) Ripozomda protein
  B) Glikozun inorganik maddelere parçalanması
  C) Nükleotit sentezi
  D) sitoplazmada ATP sentezi
  E) Hücre zarından madde geçişi


  cevap B
  avatar
  20.06.2021 - 16:18
 9. 9. Hücre ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?

  A) organize bir şekilde büyürler
  B) Çevreden gelen uyarılara cevap vermezlar
  C) Kandi moleküllerini sentez ederler
  D) Hücre zarı seçici geçirgendir
  E) Çoğalırlar


  cevap B
  avatar
  20.06.2021 - 16:24
 10. 10. Aşağıdaki hücre döngüsü evrelerinden hangisinde DNA sentezi olmaktadır?  A) m evresi
  B) s evresi
  C) g2 evresi
  D) g1 evresi
  E) g0 evresi


  cevap B
  avatar
  20.06.2021 - 16:28