devam etmeniz halinde bu veri kaldırılacak.devam etmek istediğinizden emin misiniz?

tıbbı laboratuvar teknikleri ilk yardım final sınav soruları 2021

 1. 1. Leyişmanyoz ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Hastalığın bulaştırılmasında vektörlük görevini dişi kum sineği (tatarcık,yakarca,üvez) yapmaktadır
  B) Leyişmanya promastigotları makrofajlar tarafından fagosite edilirler makrofajın içinda amastigotlara dönüşürker
  C) Leyişmanyoz kutanöz makozal ve visseral olmak üzere 3 farklı formda görülür
  D) Mukozal leyişmanyozda parazitler derinden yayılarak burun ağız ve boğaz mukozalarında yara oluşumuna neden olurlar
  E) En çok görülen formu viseral leyişmanyozdur

  cevap B
  avatar
  17.06.2021 - 20:21
 2. 2. Dışkıda parazit incelemesinde spesifik gravitesi (özgül yoğunluğu) paraziter organizmalardan daha düşük olan solüsyonlar kullanılarak bu organizmalar sedimentin içerisinde yoğunlaştırılmış olurlar . Bu işleme ne ad verilir?
  A) sedimantasyon (çöktürme) yöntemi
  B) Flotasyon (yüzdürme) yöntemi
  C) Fiksasyon
  D) PCR
  E) EIA


  cevap B
  avatar
  17.06.2021 - 20:29
 3. 3. İnsan ince bağırsağında bulunan en uzun sestod olup üç aylık kuluçka dönemi sonunda insanlarda klinik belirtiler meydana getirebilen parazit aşağıdakilerden hangisi şıkta doğru olarak verilmiştir?

  A) N.americanus
  B) Hymenolepis nana
  C) Taenia solium (Domuz tenyası)
  D) A.duodenale
  E) Taenia saginata (Sığır Tenyası)

  cevap E
  avatar
  17.06.2021 - 20:38
 4. 4. Aşağıdakilerden hangisinde bitlerin yaşam döngüsü doğru şekilde verilmiştir?


  A) Yumurta (Sirke) Nimf, Ergin
  B) Amastigot, promastigot, Ergin
  C) Onkosfer, protoskoleks, Skoleks
  D) Onkosfer, promastigot , Ergin
  E) Promastigot, protoskolks, Skoleks


  cevap A
  avatar
  17.06.2021 - 20:45
 5. 5. Solunum yolu tam tıanmış ve bilinci açık yetişkin ve çocğua aşağıdakilerden yapılır ?


  A) Öksürmeye teşvik edilir
  B) Heimlich manevrası uygulanır
  C) Su verilir
  D) Göğüs basısı uygulanır
  E) Suni solunum uygulanır

  cevap B
  avatar
  17.06.2021 - 20:50
 6. 6. Aşağıdakilerden hangisi, dirsek tespitinde uygulanmaz ?

  A) Kol, gergin bulundu ise bükülür
  B) Dirseğin alt ve üst kısmına şerit sargı yerleştirilir
  C) Uzun şerit sargılar dirseğin alt ve üst kısmmından gövdeye bağlanır
  D) Sert tespit malzemesi koltur altından parmak diplerine kadar yerleştirili
  E) Düğümler hep aynı yöne bağlanır


  cevap A
  avatar
  17.06.2021 - 21:00
 7. 7. Suda boğulmalarda ilk yardımla ilgili olarak aşağıdakilerden yanlıştır?

  A) Sudan kurtarmak için kişiye can simidi vb malzeme atarak tutunması söylenir
  B) Taşıma, iki kişi ile dikkatlice yapılmalıdır
  C) ilkyardımcı yüzme bilse dahi kesinlikle suda çırpınan kişiye yüzerek gitmemelidir
  D) Boğulan kişiye yaklaşılarak suyun yüzeyinde yüzüstü pozisyon verilir
  E) Mümkünse suni solunum uygulamasına su içerisinde başlanmalıdır


  cevap D
  avatar
  17.06.2021 - 21:16
 8. 8. Aşağıdakilerden hangisi ciddi ve tehlikeli yanıklardan değildir?

  A) Dıcak su yanıkları
  B) Birden fazla vücut bölümündeki yanıklar
  C) Çocuk ve yaşlılardaki yanıklar
  D)
  E) Baş boyun el ayak geniyal bölge yanıkları


  cevap E
  avatar
  17.06.2021 - 21:21
 9. 9. Kafatası kırığı bulguları nelerdir ?

  A) Göz çevrelerinde morluklar gelişebilir
  B) Kulak arkasında moruklar gelişebilir
  C) Hepsi
  D) Burun ve kulaktan berrak veya pembemsi su gibi sıvı sızıntısı olışabilir
  E) Açık veya kapalı şekilde kırıklar oluşabilir  cevap C
  avatar
  17.06.2021 - 21:28
 10. 10_ Aşağıdakilerden hangisi kırığın tespitinde dikkat edilmesi gereken durumlardandır ?
  A) açık kırık varsa üzeri kapatılmaz
  B) açık yara varsa yıkanır
  C) Tespit uygulanırken kırık bölge sabit tutulur
  D) kırık tespit edilmeden hastaneye götürülür
  E) kırık bölge düeltilir

  cevap c
  avatar
  17.06.2021 - 21:49