devam etmeniz halinde bu veri kaldırılacak.devam etmek istediğinizden emin misiniz?

tıbbı laboratuvar teknikleri laboratuvar aletleri final soruları 2021

 1. 1 ) Sterilizasyon işlemi mikropsuz hale gelen madde veya cisme ne ad verilir ?

  A) antiseptik
  B) pastörize
  C) kontamine
  D) virüsit
  E) sterilize

  cevap E
  avatar
  15.06.2021 - 20:38
 2. 2) Bir litre çözeltide çözünmüş bulunan maddenin mol sayısına ne ad verilir ?

  A) avogadro sayısı
  B) normalite
  C) molarite
  D) tesir değerliği
  E) yüzde konsantrasyon

  cevap E
  avatar
  15.06.2021 - 20:45
 3. 3) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrüdur

  A) pıhıtaşmamış kandan şekilli elemanlar ayırldıktan sonra altta kalan kısım serumdur
  B) santrifüj cihazı sadece kan komponentlerini birbirinden ayırmak için kullanılır
  C) ultrasantrifüj cihazları sadece çok düşük hızlarda dönebilen rotorları vasıtasıyla sıvıların birbirinden ayırştırılmasını sağlayan cihazlardır
  D) santrifüjleme yapılırken tüplerin cihazın içine eşit ağırlıkta ve birbirlerine karşılık gelecek şekilde ağırlık dengesi gözetilerek yerleştirilmesi gerekir
  E) sabit açılı başlıklı rotorlarla yapılan santrifüj işleminde küpün dibine çöken kısım ile üstte kalan sıvı arasında her zaman düz bir ayırma yüzeyi elde edilir

  cevap D
  avatar
  15.06.2021 - 20:54
 4. 4) T harfiyle belirten laboratuvar kimyasalların özelliği aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  A) şiddetli alev alıcı
  B) zehirli
  C) çok şiddetli alev alıcı
  D) aşındırıcı
  E) yükseltgen

  cevap B
  avatar
  15.06.2021 - 20:57
 5. 5) Aşağıdakilerden hangisi tıbbı Laboratuvar teknisyeninin görevlerinden birisidir ?

  A) hastalara tedavi yöntemleri hakkında bilgi vermek
  B) laboratuvar araç gereçlerini kullanarak istenilen deney test ve analizleri yapmak
  C) hastaların kullanması gereken ilaçları reçete etmek
  D) yapılan rutin testleri laboratuvar sorumlusuna danışmadan revize etmek
  E) Laboratuvarda kullanılan cihazların tüm satın alma işlemlerini gerçekleştirmek

  cevap B
  avatar
  15.06.2021 - 21:01
 6. 6) Oküleri 10X büyütme yapan bir ışık mikroskobunda incelenen örneğe immersiyon objektifiyle bakıldığında mikroskobun toplam büyütme gücü ne olur ?

  A) 1000X
  B) 100X
  C) 40X
  D) 10X
  E) 60X

  cevap A
  avatar
  15.06.2021 - 21:04
 7. 7) Ters osmoz ve demineralize edici filtrasyon gibi işlemler uygulanarak iyonlarından ayrıştırılan suya ne ad verilir ?

  A) streil su
  B) distile su
  C) dezenfekte su
  D) osmotik su
  E) deiyonize su

  cevap E
  avatar
  15.06.2021 - 21:07
 8. 8):Kanın pıhtılaşma verimliliğini ölçen cihazlara ne ad verilir?

  A) etüv
  B) kan gazı analiz cihazı
  C) spektrofotometre
  D) koagülometre
  E) sterilizatör

  cevap D
  avatar
  15.06.2021 - 21:10
 9. 9) Belirtilen ifadedeki boşluğa şıklardan hangisi gelmelidir? Bir çözeltide iyonlar veya moleküller halinde dağılan maddeye ........ madde adı verilir ?

  A) çözünen
  B) çözücü
  C) konsantre
  D) eşdeğer
  E) filtre

  cevap A
  avatar
  15.06.2021 - 21:12
 10. 10) Işık mikroskobunda kondansatörden gelerek lamdan geçen ışınların tekrar kırılmadan düz olarak geçerek objektiften içeri girebilmeleri için hangi madde kullanılır?

  A) filtre kağıdı
  B) kromik asit
  C) immersiyon yağı ( sedir yağı )
  D) edta
  E) pepton

  cevap C
  avatar
  15.06.2021 - 21:15