devam etmeniz halinde bu veri kaldırılacak.devam etmek istediğinizden emin misiniz?

26mayıs 2021 anatomi ve fizyoloji sınav soruları ve cevapları

 1. Menstrüel döngüde ovülasyon kaçıncı günde meydana gelmektedir?
  A) 1
  B) 28
  C) 14
  D) 7
  E)5
  cevap C
  avatar
  31.05.2021 - 10:24
 2. İnce barsak kısımlarının mideden kalın barsağa doğru sıralanışı nasıldır?
  A) Jejunum – İleum - Duodenum
  B) Duodenum - İleum – Jejunum
  C) Duodenum - Jejunum – İleum
  D) Jejunum – Duodenum - İleum
  E) İleum - Duodenum - Jejunum
  cevap C
  avatar
  31.05.2021 - 10:26
 3. Midenin özofagus ile birleştiği başlangıç kısmına ne ad verilir?
  A) Kardia
  B) Antrum
  C) Fundus
  D) Pilor
  E) Korpus
  cevap A
  avatar
  31.05.2021 - 10:27
 4. Böbreğin medulla bölgesine aşağıdaki yapılardan hangisi bağlıdır?
  A) Sürrenal bez
  B) Renal arter
  C) Glomerulus
  D) Renal ven
  E) Üreter
  cevap e
  avatar
  31.05.2021 - 10:36
 5. Aşağıdakilerden hangisi sindirim sisteminin asıl organlarından değildir?
  A) Karaciğer
  B) Özofagus
  C) Duodenum
  D) Farinks
  E) Mide
  cevap a
  avatar
  31.05.2021 - 10:39
 6. Kalın barsağın ince barsaktan sonra gelen ilk kısmına ne ad verilir?
  A) Rektum
  B) Sigmoid kolon
  C) Çekum
  D) Çıkan kolon
  E) Appendiks
  cevap C
  avatar
  31.05.2021 - 10:44
 7. Aşağıdakilerden hangisi kadın üreme sisteminin gonadıdır?
  A) Over
  B) Fallop tüpü
  C) Uterus
  D) Serviks
  E) Vajina
  cevap A
  avatar
  31.05.2021 - 10:46
 8. Aşağıdakilerden hangisi karaciğerin görevlerinden değildir?
  A) Su geri emilimi
  B) Detoksifikasyon
  C) Plazma proteinlerinin sentezi
  D) Safra üretimi
  E) Glikojen depolanması
  cevap A
  avatar
  31.05.2021 - 10:47
 9. Karbonhidratların sindirimi vücudun hangi bölgesinde başlar ve hangi bölgesinde tamamlanır?
  A) Mide İnce barsak
  B) Ağız – İnce barsak
  C) Ağız – Mide
  D) Özofagus - İnce barsak
  E) Mide - Kalın barsak
  cevap b
  avatar
  31.05.2021 - 10:51
 10. Sodyumun böbreklerden geri emilimini arttıran hormon aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Antidiüretik hormon
  B) Progesteron
  C) Aldosteron
  D) Vazopressin
  E) Testosteron
  cevap C
  avatar
  31.05.2021 - 10:52