devam etmeniz halinde bu veri kaldırılacak.devam etmek istediğinizden emin misiniz?

21mayıs 2021 toksikoloji sınav soruları ve cevapları

 1. Aynı şişede karıştırılan ilaçların çökelti ve bulanıiklık ile karakterize olan reaksiyonu ile etkisinin azaltması aşağıdakilerden hangisidir ?
  A) Additif etki
  B) Farmakolojik antagonizma
  C) Farmasötik geçimsizlik
  D) Sinerjizma
  E)Kimyasal antagonizma
  cevap C
  avatar
  23.05.2021 - 16:13
 2. Toksisitenin moleküler mekanizması ile ilgili olarak seçeneklerden hangisi yanlıştır?
  A) Biyomoleküller ile toksik maddeler arasındaki etkileşme seçici olarak meydana gelebilir.
  B) Yeni ilaç geliştirme çalışmalarında amaç; ilacın istenmeyen almaçlara bağlanıp bağlanmadığını kontrol etmektir.
  C) Hiçbiri
  D) DNA'nın belirli bölgeleri etkileşme için uygundur.
  E) Bazı bileşikler metabolizma sonucu toksik hale gelir.
  cevap C
  avatar
  23.05.2021 - 16:16
 3. Hücrenin kendi ölümüne neden olan genetik bir program başlatması aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Nekroz
  B) Apopitoz
  C) Lipit fonksiyonlarının stabil olması
  D) Laktaz seviyesi artışı
  E) Kalsiyum artışı
  cevap b
  avatar
  23.05.2021 - 16:20
 4. Aşağıdakilerden hangisi gen mutasyonları ile ilgili yanlış bir bilgidir ?
  A) DNA dizilimindeki tüm kalıcı değişiklikler genotipte değişikliğe neden olabilir fakat her zaman görülmez.
  B) Hiçbiri
  C) Nokta veya kalıp mutasyonlarını içerir.
  D) Nokta mutasyonunda DNA diziliminde yalnızca bir baz çiftini etkiler.
  E) Kalıp mutasyonlar çok sayıdaki baz çiftini etkiler
  cevap b
  avatar
  23.05.2021 - 16:26
 5. Teratojen ilaçlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  A) Fenotipte geçisi hasar bırakır.
  B) Etkileri direkt fenotipte görülebilir.
  C) Kalıcı değişikliklere neden olmaz.
  D) Genotipte her zaman saptanabilir.
  E) Genlerde hasara neden olmaz
  cevap b
  avatar
  23.05.2021 - 16:41
 6. Aşağıdakilerden hangisi toksikolojinin alt gruplarından "çevre toksikolojisi" ile ilgilenen bilim dalıdır ?
  A) Forensik Toksikoloji
  B) Ekotoksikoloji
  C) Besin Toksikolojisi
  D) Klinik toksikoloji
  E) Endüstriyel Toksikoloji
  cevap b
  avatar
  23.05.2021 - 16:53
 7. Aşağıdakilerden hangisi toksisite oluşumunu etkileyen faktörler arasındadır ?
  A) Temas Yolu
  B) Temas sıklığı
  C) Doz
  D) Hepsi
  E) Temas Süresi
  cevap d
  avatar
  23.05.2021 - 16:54
 8. Genotoksisite ile ilgili olarak seçeneklerden hangisi doğrudur?
  A) Fetal değişiklikler olarak anomali doğuşlara neden olabilir ve genetik hastalıkların görülme riskini arttırabilir.
  B) Hepsi
  C) Eğer mutasyonlar somatik hücrelerde meydana geliyorsa özellikle tümör baskılayıcı genlerde meydana geliyorsa önemli değişiklikler olur.
  D) Genetik yapıda meydana gelen kalıcı bir değişiklik yoksa ve temas eden bireylerde ve yavrularında önemli fenotip değişikliklerine yol açmadıkça ters bir etki olarak değerlendirilmez.
  E) Genetik yapıda kalıcı ve onarılabilen, farklı değişiklikler oluşturabilen kimyasal maddeler, biyolojik ve fiziksel etmenlerdir
  cevap b
  avatar
  23.05.2021 - 16:56
 9. "Toksik maddenin vücuttan atılım hızı absorbsiyon hızına göre daha yavaş olduğu durumlarda vücutta birikmesi" tanımı aşağıdakilerden hangisidir ?
  A) Ksenobiyotik
  B) Toksisite
  C) Sekestrasyon
  D) Kimyasal
  E) Gecikmiş akut toksisite
  cevap C
  avatar
  23.05.2021 - 17:07
 10. Seçeneklerden hangisi bronş düz kaslarını gevşeterek etkisini oluşturan antiastmatik ve yangı giderici olarak kullanılan ilaçlardır ?
  A) Teofilin
  B) Sedatif hipnotikler
  C) Siklosporin
  D) Statinler
  E) Beta blokerler
  cevap a
  avatar
  23.05.2021 - 17:09