devam etmeniz halinde bu veri kaldırılacak.devam etmek istediğinizden emin misiniz?

tıbbı laboratuvar teknikleri i̇ş sağlığı ve güvenliği ara sınav soruları 2021

 1. 1. Bir işletmenin gerçekleştiği faaliyetlerden etkilenen tüm tarafların sağlığına ve güvenliğini etki eden tehlikelerin ortadan kaldırıması veya azaltılması aşağıdakilerden hangisidir

  A) İş sağlığı
  B) İş güvenliği
  C) Geniş anlamda iş sağlığı ve güvenliği
  C) İş hijyeni

  cevap C
  avatar
  20.05.2021 - 19:06
 2. 2. Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliğinin amaçlarından değildir ?
  A) işleme güvenliğini sağlamak
  B) çalışan sağlığını işteki tehlikelere karşı korumak
  C) işletme kârlılığnı artırmak
  D) iş kazası ve medlek hastalıklarını önlemek

  cevap c
  avatar
  20.05.2021 - 19:22
 3. 3. 2012 yılında çıkarılan iş sağlığı ve güvenliği alanına ilişkin en kapsamlı ve güncel kanun aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 3008 sayılı kanun
  B) 6331 sayılı kanun
  C) 4857 sayılı kanun
  D) 1475 sayılı kanun
  cevap B
  avatar
  20.05.2021 - 19:26
 4. 4. İnsanların yaşamları boyunca edindikleri değerler tutumlar ve alışkanlıklar bütününü ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Güvenlik ihtiyacı
  B) Güvenlik
  C) Güvenlik kültürü
  D) Kültür

  cevap D
  avatar
  20.05.2021 - 19:32
 5. 5. İsin yapılması sırasında çalışanların karşılaştığı tehlikelerin ortadan kaldırılmasında işverene getirilen yükümleri ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

  A) iş sağlığı
  B) Geniş anlamda iş sağlığı ve güvenliği
  C) iş güvenliği
  D) iş hijyeni
  cevap C
  avatar
  20.05.2021 - 19:40
 6. 6. İnsanlarda ağır hastalıklara neden olan çalışanlara ve topluma yayılabilen ancak genellikle etkili korunma veya tedavi imkanı olan biyolojik etmenler hangi gruptadır ?


  A) Grup 3
  B) Grup 4
  C) Grup 1
  D) Grup 2


  cevap A
  avatar
  20.05.2021 - 19:48
 7. 7. İş yerinde bulunan veya dışarıdan gelebilecek iş yerini ya da çalışanı etkileyebilecek hasar ya da zarar verme potansiyeli olarak tanımlanan nedir ?

  A) Olasılık
  B) Ramak kala olay
  C) Tehlike
  D) Risk


  cevap C
  avatar
  20.05.2021 - 19:57
 8. 8. Kimyasal maddelerin toksik etki göstermesi ve bu toksik etkinin şiddeti aşağıdakilerden hangisine değildir?

  A) maruz kalmanın miktarına ve maruziyet süresine
  B) Vücuda giren maddenin fiziksel ve kimyasal özelliklerine
  C) Maddeye maruz kalma sırasında ortamın fiziksel özellikleri
  D) Kimyasala maruz kalan kişinin yaşı cinsiyeti gibi etkenlere
  cevap C
  avatar
  20.05.2021 - 20:10
 9. 9. Aşağıdakilerden hangisinde iş sağlığı ve güvenliğinin tarafları doğru ifade edilmiştir?

  A) Hepsi
  B) işverenler
  C) Diğer kuruluşlar
  D) Çalışanlar
  cevap A
  avatar
  20.05.2021 - 20:13
 10. 10. Aşağıdakilerden hangisi gürültünün insan sağlığı üzerindeki etkilerinden biri değildir?

  A) somatik etkiler
  B) sosyal etkiler
  C) psikolojik etkiler
  D) fiziksel etkiler


  cevap B
  avatar
  20.05.2021 - 20:19