devam etmeniz halinde bu veri kaldırılacak.devam etmek istediğinizden emin misiniz?

 1. Baklofen (Lioresal®, Novartis) antispazmotik olarak bazı nörolojik hastalıkların tedavisinde kullanılan güçlü bir (GABA) gamma aminobütirikasit reseptör agonistidir. Eliminasyon yarı ömrü 2.5-4 saat olup, önerilen günlük doz 40-80 mg'dır. Toksik dozlarda santral sinir sistemi baskılanması, solunum yetmezliği, paradoksal kas tonusu
  artışı ve nöbetlere sebep olabilmektedir. Hastaların %30’unda bradikardi gözlenmiştir. Toksik belirtiler genellikle tedavi dozlarının 3-5 katı miktarın oral yoldan alınması ile ortaya çıkar. Ancak kifkişinin toleransının düşük
  olması ve beraberinde etanol gibi ilaçların alınması tabloyu
  a¤›rlaflt›rabilir. Birçok ilaç entoksikasyonunda pupil refleksleri korunmas›na ra¤men, a¤›r baklofen entoksikasyonunda pupil reflekslerinin kayb› yap›sal bir
  beyin sapı hasarını taklit edebilir.
  .

  avatar
  08.05.2021 - 17:51