devam etmeniz halinde bu veri kaldırılacak.devam etmek istediğinizden emin misiniz?

tıbbı laboratuvar teknikleri laboratuvar aletleri ara sınav soruları 2021

 1. 10. Laboratuvarda şişe kapakları neden hiçbir zaman alt tarafları ile masa üzerine konulmamalıdır ?
  A) Kimyasalın bozulmasını engellemek için
  B) Şişedeki kimyasalın patlamasını önlemek için
  C) Kapaktaki Kimyasalın tezgaha ve diğer yerlere bulaşmasını önlemek için
  D) Kapağn kaybolmasını önlemek için
  E) Şişedeki Kimyasalı az miktarda kullanabilmek için  cevap C
  avatar
  06.05.2021 - 10:51
 2. 11. Aşağıdakilerden hangisi laboratuvar teknisyeninin görevlerinden değildir?
  A) Test sonuç raporlarına göre hasraya ilaç tavsiyesinde bulunmak
  B) Analiz çözelti ve kültür ortamları hazırlamak
  C) Laboratuvar araç-gereçlerini kullanarak istenilen deney, test ve analizleri yapmak
  D) işlem sırasındaki gözlemlerini formlara kaydemek
  E) Deney test ve analiz bulgularını rapor etmek

  cevap A
  avatar
  06.05.2021 - 11:00
 3. 12. Kan ve vücut sıvılarının kimyasal birleşiminin incelendiği tıbbi laboratuvara ne ad verilir?
  A) Klinik viroloji laboratuvarı
  B) Epidemiyoloji laboratuvarı
  C) Mikoloji laboratuvarı
  D) Biyokimya laboratuvarı
  E) Bakteriyoloji laboratuvarı
  cevap D
  avatar
  06.05.2021 - 11:06
 4. 13. Süspansiyon halindeki karışımlardan katı maddenin çöktürülüp alınması işleminde kullanılan ucu sivri tüplere ne ad verillir?
  A) Mezür
  B) santrifüj tüpü
  C) Konik tüp
  D) Pastör tüpü
  E) Büret tüpü
  cevap B
  avatar
  06.05.2021 - 12:38
 5. 14. Belirtilen ifadedeki boşluğa şıklardan hangisi gelmelidir? ..........can işlemsiz cama göre yaklaşık 5 kat daha dayanıklı olup kırıldığında zar büyüklüğünde parçalara. Bu özelliğinden dolayı yaralanma riskini azaltır güvenlik camı olarak da kullanılır.  A) Rodaj
  B) Temper
  C) Erlen
  D) steril
  E) Deiyonze

  cevap B
  avatar
  09.05.2021 - 10:24
 6. 15. Laboratuvarlarda kullanılan cam balon ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) içinde bazı kimyasal reaksiyonların gerçekleştirildiği Mikrobiyoloji Laboratuvarlarında besiyeri hazırlanmasında ve sterilizasyonda kullanılabilen cam kaplardır
  B) İki veya üç ağızlı olanları da vardır
  C) Çok çabuk çatlama ve kırılma eğilimi gösterdikleri için çözelti hazırlamada kullanılmazlar
  D) Yuvarlak altı olan cam balonlar daha dayanıklı olmalari sebebi ile basınç ve sıcaklık değişmelerinin olduğu durumlarda kullanılır
  E) Ağız kısımları rodajlı veya rodajsiz mevcuttur  cevap A
  avatar
  09.05.2021 - 10:47
 7. 16. Bazı laboratuvar gereçlerinin temizlenmesinde kullanılan kral suyunun bileşimi hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?


  A) 1 birim asetik asit + 1 birim sülfirik asit
  B) 3 birim sülfirik asit + 2 birim nitrk asit
  C) 1 birim hidroklorik asit + 1 birim sülfirik asit
  D) 1 birim %4'lük sülfirik asit + 4 birim %1'lik asetik asit
  E) 3 birim hidroklorik asit + 1 birim nitrik asit


  cevap E
  avatar
  09.05.2021 - 10:57
 8. 17. Oküleri 10% büyütme yapan bir ışık mikroskobunda incelenen örneğe 4x objektifle bakıldığında toplam büyütme gücü olur


  A) 100x
  B) 14x
  C) 40x
  D) 6x
  E) 450x

  cevap C

  B)
  avatar
  09.05.2021 - 11:01
 9. 18. Bir mikroskppta esas görevi ışığı obje üzerinde toplamak yeterince aydınlatmak ışığın iyi odaklanmasını sağlamak olan ve genellikle iki mercekten oluşup bir düğme ile aşağı yukarı inip çıkan kısım aşağıdakilerden hangi şıkta verilmiştir?
  A) Ayna
  B) Diyafram
  C) Oküler
  D) Kondansatör
  E) Filte


  cevap D
  avatar
  09.05.2021 - 11:10
 10. 19. Belirtilen ifadedeki boşluğa şıklardan hangisi gelmelidir ? Bazik permanganat çözeltisi, ......... renkli olup rengi koyu kahverengiye dönene kadar kullanılabilir.


  A) Açık kahverengi
  B) Menekşe
  C) Beyaz
  D) Lacivert
  E) Mavi


  cevap B
  avatar
  09.05.2021 - 11:16