devam etmeniz halinde bu veri kaldırılacak.devam etmek istediğinizden emin misiniz?

3 mayıs 2021 anatomi ve fizyoloji sınavı soruları ve cevapları

 1. Hücre eşik şiddetinde bir uyaran ile uyarıldığı zaman hücre içerisinin pozitif, hücre dışının negatif olduğu aksiyon potansiyeli durumuna verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İnaktif durum
  B) Ya hep Ya Hiç Kuralı
  C) Repolarizasyon
  D) Dinlenim potansiyeli
  E) Depolarizasyon
  cevap e
  avatar
  03.05.2021 - 15:59
 2. Limbik sistemde yer alan" öğrenme ve hafıza" merkezi hangi yapıda yer alır?
  A) Hipofiz
  B) Hipotalamus
  C) Talamus
  D) Hipokampus
  E) Epifiz
  cevap D
  avatar
  03.05.2021 - 16:01
 3. Aşağıdakilerden hangisi Merkezi Sinir Sistemine ait bir yapıdır?
  A) Medulla spinalis (Omurilik)
  B) Cranial sinirler
  C) N. facialis
  D) Spinal sinirler
  E) N. opticus
  cevap A
  avatar
  03.05.2021 - 16:08
 4. İnspirasyon sırasında Trakea' dan sonra hangi organ yer alır?
  A) Larinks
  B) Bronşioller
  C) Farinks
  D) Alveoller
  E) Bronşlar
  cevap e
  avatar
  03.05.2021 - 16:17
 5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi üst solunum yolu enfeksiyonudur?
  A) Menenjit
  B) Gastrit
  C) Pnömoni
  D) Faranjit
  E) Bronşit
  cevap D
  avatar
  03.05.2021 - 16:24
 6. Vücut sıvıları için hangisi doğrudur?
  A) Vücut ağırlığının %60-70'ı sudan oluşur.
  B) Vücut ağırlığının 1/9'u sudur
  C) Yağ dokusunda en yüksek oranda bulunur
  D) En fazla terleme yolu ile vücuttan su çıkar
  E) Vücuda alınan ve atılan su miktari günde ortalama 1 litredir
  cevap a
  avatar
  03.05.2021 - 16:26
 7. Kalbin ileti sisteminde; sağlıklı bir insanda kalp atımlarını başlatan ve ritmini kontrol eden elektriksel uyarıların çıktığı ilk bölge neresidir?
  A) Septum
  B) Sinoatrial düğüm
  C)Atrioventriküler düğüm
  D) Purkinje lifleri
  E) His demetleri
  cevap B
  avatar
  03.05.2021 - 16:28
 8. Üst solunum yolu organları superior'den inferior'e doğru sırasıyla hangi şıkta doğru verilmiştir?
  A) Burun-Farenks-Larenks
  B) Ağız-Larenks-Trakea
  C) Burun-Larenks-Bronşiol
  D) Burun-Larenks-Farenks
  E) Ağız-Farenks-Larenks
  cevap B
  avatar
  03.05.2021 - 16:31
 9. İşitme, koku ve tat merkezleri, aşağıdaki beyin loblarının hangisinde bulunur?
  A) Pons
  B) Parietal lob
  C) Temporal lob
  D) Frontal lob
  E) Oksipital lob
  cevap C
  avatar
  03.05.2021 - 16:39
 10. Aşağıda verilen kalbin kapak çiftlerinden hangisi atrioventriküler kapaklardandır?
  A) Triküspit kapak - Mitral kapak
  B) Pulmoner kapak- Mitral kapak
  C) Aort kapağı Mitral kapak
  D) Aort kapağı - Triküspit kapak
  E) Pulmoner kapak Triküspit kapak
  cevap A
  avatar
  03.05.2021 - 16:43