devam etmeniz halinde bu veri kaldırılacak.devam etmek istediğinizden emin misiniz?

2021 ilk ve acil yardim vize soruları çocuk gelişimi bölümü

 1. 1-Aşağıdakilerden hangisi panik yaşayan yaralı/hasta ve hasta yakını ile iletişim kurmak için doğru bir yaklaşımdır?
  a) Karışıklık oluşmaması için bireyin soru sorması engellenmelidir.
  b) Panik yaşamasının gereksiz olduğu vurgusu yapılmalıdır.
  C) Soğukkanlı davranılmalı, hastaya güvende olduğu hissettirilmelidir.
  d) Hastanın sakinleşmesi için hemen iyileşeceği yönunde belirsiz güvenceler verilmelidir.
  e) Sorunu acil ortadan kaldırmak için sorun tam olarak aniaşılmadan müdahale edilmelidir.
  ▪️ Boş bırak
  c
  avatar
  02.05.2021 - 23:12
 2. 2 )Aşağıdakilerden hangisinde, bebeklerde uygulanan dış kalp masajı sayısı doğru verilmiştir?
  a) Dakikada 150 basınç
  b) Dakikada 80 basınç
  C) Dakikada 100 basınç
  d) Dakikada 60 basınç
  e) Dakikada 120 basıng
  ▪️Boş bırak
  e
  avatar
  02.05.2021 - 23:14
 3. 3- Aşağıdakilerden hangisi acil servislerde iletişim problemlerine neden olan çevresel etkenlerden biri değildir?
  a) Ortamda ağır hastaların varlığı
  b) Bilinmeyen cihaz ve makinalar
  C) Hareket kısıtlılığı
  d) Gürültü
  e) Kalabalık ortam
  ▪️Boş bırak
  a
  avatar
  02.05.2021 - 23:15
 4. 4- l. Bilgi verirken tibbi terminolojiden kaçınılmalıdır.
  Il. İletişim sırasında güler yüzlü ve anlayışlı olunmalıdır.
  III. Hasta/yaralı yakının anlayabilmesi için ses tonu yükseltilmelidir.
  IV. Hasta/yaralı yakını ile iletişimde bulunacak kişi öncelikle kendini tanıtmalıdır. Yukarıdakilerden hangileri hasta/yaralı yakını ile iletişimde dikkat edilmesi gerekenler arasında yer alır?
  a) II, III ve IV
  b) Il ve III
  C) l ve lV
  d)l.ll.lll ve lV
  e) l. Il ve IV
  ▪️Boş bırak
  e
  avatar
  02.05.2021 - 23:16
 5. 5. I. Hasta/yaralının acil yanıt vermesi beklenmelidir.
  II. Hastanın söylenenleri anlayip anlamadığı kontrol edilmelidir.
  II. Anlayıp anlamadığını kontrol etmek için karmaşık cümleler kullanılmalıdır. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri konfüze hasta/yaralı ile iletişimde doğru bir yaklaşımdır?
  a) I ve III
  b) Yalnız I
  C) I .II ve III
  d) II ve III
  e) Yalnız III
  ▪️Boş bırak
  e
  avatar
  02.05.2021 - 23:23
 6. 6- Aşağıdakilerden hangisi travma sırasında ya da sonrasında travmayla baş etmede uygulanacak girişimlerden biri değildir?
  a) Her koşulda sevgi ve şefkat gösterilmelidir.
  b) Hasta/yaralı güvenilir ve sakin bir ortama alınmalıdır.
  C) Hasta/yaralı duygulannı paylaşmak için cesaretlendirilmelidir.
  d) Hastanın/yaralının travmayı atlatmış bireylerle görüşmesi engellenmelidir.
  e) Hasta/yaralıya güven verilmelidir.
  ▪️ Boş bırak
  c
  avatar
  03.05.2021 - 12:01
 7. 7) Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde kullanılan triyaj renk kodlaması ile ilgili değildir?
  a) Sarı. acil
  b) Yeşil: acil olmayan
  C) Mavi; adl olmayan
  d) Kirmızı; çok acil
  e) Siyah: Olu veya hayatta kalma şansi duşuk olan
  ▪️Bos bırak
  c
  avatar
  03.05.2021 - 12:01
 8. 8) Türkiye'de acil sağlık hizmetleri hangi birim tarafından yürütülmektedir?
  a) Temel Sağlık Hizmetleri Genel Mudürluğu
  b) Yönetim Hizmetleri Genel Mudurluğu
  c) Acil Sağlık Hizmetleri Genel Mudürlüğu
  d)Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
  e) Sağlık Hizmetleri Genel Mudurlügu
  ▪️ Boş bırak
  c
  avatar
  03.05.2021 - 12:02
 9. 9. Kafatası ve omurga yaralanmalarında ilk yardım nasıl olmalıdır?
  a) Hiçbir şekilde hareket ettirilmez. Herhangi bir tehlike söz konusu ise vucut ekseni bozulmadan düz pozisyonda sürüklenir.
  b) Bu hastalara boyun ağrısı için boyuna soğuk uygulama yapilır.
  C) Herhangi bir tehlike soz konusu olmasa bile rahat nefes alması için koma pozisyonu verilir.
  d) Bilinci açıksa hareket etmesine izin verilir.
  e) Bilinç açiksa yarı oturur pozisyon verilmelidir
  ▪️Boş bırak
  a
  avatar
  03.05.2021 - 12:02
 10. 10 - Aşağıdaki ifadelerden hangisi ilk yardım ve acil sağlık hizmetleri arasındaki farklıliklardan biri değildir?
  a) ilk yardım tibbi olmayan araç gereçlerle yapılır.
  b) Oik yardim hasta taburcu olana kadar devam eder.
  C)Acil sağlik hizmetini özel eğitim almış kişiler yapar.
  d) Acil sağlık hizmeti tibbi araç geredlerle yapılır.
  e) ilk yardımi, ilk yardım egitimi almış herkes yapar.
  ▪️Bos birak
  b
  avatar
  03.05.2021 - 12:03
tümünü gör