devam etmeniz halinde bu veri kaldırılacak.devam etmek istediğinizden emin misiniz?

1 mayıs 2021 temel hesaplamalar sınavı soruları ve cevapları

 1. 0.005 ten 0.25 mL'ye kadar olan sıvı hacimleri ölçmek için kullanılan laboratuvar gereci aşağıdakilerden hangisidir
  A) Baget
  B) Mezür
  C) Puvar
  D) Mikropipet
  E) Cam pipet
  cevap D
  avatar
  01.05.2021 - 19:15
 2. "B.i.d" reçete kısaltmasının karşılığı aşağıdakilerden hangisidir ?
  A) Gün aşırı uygulama
  B) Günde üç kere
  C) Günde dört kere
  D)Günde iki kere
  E) Günlük tekrarlı doz
  cevap D
  avatar
  01.05.2021 - 19:18
 3. Şekilde verilen laboratuvar ekipmanının adı ve kullanım amacı eşleştirmelerinden hangisi doğrudur ?
  A) Balon joje – Sıvi maddelerin hacim ölçümünde kullanılır.
  B) Mezür – Katı maddelerin hacim ölçümünde kullanılır. C) Beher – Katı maddelerin hacim ölçümünde kullanılır. D) Erlenmayer - SıVı maddelerin hacim ölçümünde kullanılır.
  E) Balon - Sıvı maddelerin hacim ölçümünde kullanılır
  cevap C
  avatar
  01.05.2021 - 19:21
 4. Şekilde verilen laboratuvar gerecinin adı ve kullanım amacı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir ?
  A) Balon joje Katı malzemelerin hacim ölçümünde kullanılır.
  B) Balon - Sıvı hacim ölçümünde kullanılır.
  C) Erlenmayer – Katı partüküllerin tartımında kullanılır. D)Mezür - Sıvı malzemelerin hacim ölçümünde kullanılır.
  E) Beher - sıVi maddelerin hacim ölçümünde kullanılır
  cevap d
  avatar
  01.05.2021 - 19:28
 5. Aşağıdakilerden hangisinin beyaz reçetelerde bulunması zorunlu değildir ?
  A) Hekimin mezun olduğu tıp fakültesi
  B) Hekim iletişim bilgileri
  C) Hasta adı-soyadı
  D) Hekim kaşesi
  E) Hekim adı-soyadı
  cevap A
  avatar
  01.05.2021 - 19:36
 6. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Kırmızı reçeteler Sağlık Bakanlığı tarafından kendinden kopyalı üç nüsha halinde basılırlar.
  B) Antihistaminikler, analjezikler ve laksatiflerin tamamı tezgahüstü ilaçlardır.
  C) Beyaz reçeteler hekimlerin kendi adına bastırabildikleri reçete grubudur.
  D) Yeşil reçetelerde hasta ve hekim bilgilerine ek olarak hastanın T.C. kimlik numarası bulunmalıdır.
  E) Eczanelerde O.T.C grubu ilaçlar reçetesiz satılabilirler
  cevap B
  avatar
  01.05.2021 - 19:39
 7. Seçeneklerde verilen reçetelerden hangisine kan ürünleri yazılabilmektedir?
  A) Beyaz reçete
  B) Kırmızı reçete
  C) Yeşil reçete
  D) Turuncu reçete
  E) Mor reçete
  cevap D
  avatar
  01.05.2021 - 19:42
 8. 5 tablet 820 miligram aspirin içeriyorsa, 12 tablet kaç mg aspirin içerir?
  A) 1875
  B) 1550
  C) 1968
  D) 2000
  E) 1650
  cevap C
  avatar
  01.05.2021 - 19:49
 9. (2 x 4 + 24) : 16 = ?
  A)6
  B) 3
  C) 5
  D) 4
  E) 2
  cevap e
  avatar
  01.05.2021 - 19:51
 10. A ile B doğru orantılıdır. Bu durumda A=10 iken, B= 5 ise, A=20 iken B kaçtır?
  A) 10
  B) 11
  C) 15
  D) 8
  E) 12
  cevap a
  avatar
  01.05.2021 - 19:57